Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған

«ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ИНЖЕНЕРИЯ»

XI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

 

25-26 қараша 2021 жыл

 

Конференцияның бағыттары:

1. Металлургия: технологиялар, инновация, сапа

2. Білім мен өндірістегі цифрландыру

3. Техника мен технологияның дамуының инновациялық аспектілері

4. Индустриядағы экономика және инновациялық менеджмент

 

Конференция өтетін орын: «Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ, Теміртау қ., Республика даңғ, 30.

Конференция форматы: онлайн (бейнеконференцияға қатысу үшін сілтеме іс-шараға бірнеше күн қалғанда университет сайтында www.tttu.edu.kz жарияланады. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский

Сроки подачи материалов: до 13 ноября 2021 года включительно по Google Forms

https://forms.gle/3wzGhTgeWUN5cW2c9.

Конференция соңында ғылыми мақалалар жинағы шығарылады. Жинақ электронды форматта (PDF) ұсынылады, конференцияға қатысушыларға сертификаттар беріледі, секция баяндамашыларына қатысушы дипломы, ал пленарлық отырысқа қатысушыларға алғыс хаттар беріледі.

Толық ақпарат үшін байланыс телефоны: +7 701 446 56 08 Жабалова Гульнара Газизовна – металлургия және машинажасау факультетінің деканы.

Материалдарды рәсімдеу ережелері:

Баяндама тезистерін мұқият редакциялауы тиіс. Мәтін – МЅ Word редакторымен орындалып, Times New Roman шрифтімен, масштабы – 12, 1.0 аралығында (көбейткішті пайдалану), жоғарғы жиегі – 2, төменгі жиегі – 2 см, сол жақ жиегі – 3 см, оң жақ жиегі – 1,5 см. Пішім А4 (21 см х 29,7 см) болуы керек. Мәтіннің көлемі 3-5 баспа беттен аспауы керек.

 

 1. Файл атауы: Тегі_А.Ә. (бірінші автор)

 2. Мәтіндік редактор – Microsoft Word.

 3. Файл форматы – *.doc или *.docx.

 4. ӘОЖ оң жақта орналасуы қажет.

 5. ӘОЖ кейін – бос жол, МАҚАЛА АТАУЫ – бас әріптермен, ортасында.

 6. Автор(лар) дың тегі мен аты -жөні, – ортасында.

 7. ЖОО-ның (ұйымның) атауы, елі, қаласы, автор(лар)дың электронды поштасы, сол жақ шеті бойынша теңестіру.

 8. Екі жолдан кейін-негізгі мәтін, ені бойынша түзету.

 9. Формулалар, кестелер, суреттер (түрлі-түсті және а/қ) және графиктер қосуға болады.. Формулалар Microsoft Equation редакторында терілуі керек (түзетілмейтін сурет түрінде салмау керек).

 10. Суреттер мен кестелер нөмірленеді, суреттердің атаулары (редакцияланатын) – ортасында, кестелердің атаулары (редакцияланатын) – сол жағында, кестелердегі мәтін мен сандық мәндер (шрифт өлшемі 12 немесе 10) редакцияланатын болуы тиіс (сурет түрінде салмау керек); түсіндірме сурет астындағы жазулар редакцияланатын болуы тиіс (шрифт өлшемі 12 немесе 10). Суреттерге жапсарлас салынған жазулар мұқият өңделіп, баяндама тезистерінің суреті мен мәтініне сәйкес болуы тиіс.

 11. Мақала мәтінінен кейін пайдаланылған әдебиеттер тізімі (тақырып ортасында), шрифт өлшемі 12, 1998 жылғы 9 қазандағы №365 ГОСТ 7.5-98 мемлекетаралық стандарты бойынша ресімделеді (1998 жылғы 28 мамырдағы №1:3-98 хаттама). МЕМСТ талаптарын сақтауды сұраймыз. Жүктеу.

 12. Әдебиеттер тізімі мәтіннің соңында орналастырылады және тізім тәртібіне сәйкес теріледі. Мәтіндегі әдебиетке сілтемелер осы жұмыстың әдебиет тізіміндегі нөміріне сәйкес келетін нөмірмен «тік жақша» жақшада ресімделеді. Әдебиеттер тізімі 7 дереккөзден кем емес:

– 20 % өзіне-өзі сілтеме беру;

– 50 % кем емес Scopus және WoS базасына сілтеме беру.

 1. Беттерді нөмірлемеу керек.

 2. Мәтіндегі барлық суреттерге, кестелер мен формулаларға сілтемелер болуы тиіс.

*Мақалада автор саны 4-тен аспауы тиіс.

 

**Бір автор тек екі мақалада бола алады.

 

***Егер жұмыс қаржылық қолдаумен орындалса, бұл ақпарат соңғы беттің төменгі жағында  көрсетіледі, *Жұмыс гранттық ………. есебіне орындалды, қаріп өлшемі 10.