Обеспечения обратной связи и приема обращений по вопросам высшего и послевузовского образования|PROVIDING FEEDBACK AND APPEALS ON HIGHER AND POSTGRADUATE EDUCATION|ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ ЖӘНЕ ӨТІНІШТЕР ҚАБЫЛДАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

 [ru]

Для обеспечения обратной связи и приема обращений по вопросам высшего и послевузовского образования действуют следующие каналы связи:

Рабочий номер: 8 (7172) 74 23 52,
What’s App: 8 (708) 664 10 40 (сообщения),
Telegram: 8 (708) 664 10 40 (сообщения).

[/ru] [en]

To provide feedback and receive applications on issues of higher and postgraduate education, the following communication channels operate:

Work number: 8 (7172) 74 23 52,
What’s App: 8 (708) 664 10 40 (messages),
Telegram: 8 (708) 664 10 40 (messages).

[/en] [kk]

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мәселелері бойынша кері байланыс беру және өтінімдерді қабылдау үшін келесі байланыс арналары жұмыс істейді:

Жұмыс нөмірі: 8 (7172) 74 23 52,
What’s App: 8 (708) 664 10 40 (хабарламалар),
Telegram: 8 (708) 664 10 40 (хабарламалар).

[/kk]
Просмотров: 1  249