ПАМЯТКА о правилах поведения в условиях возникновения террористической опасности|MEMO about the rules of conduct in the conditions of terrorist danger|Жадынама мінез-құлық ережелері туралы террористік қауіптіліктің туындауы

 [kk]

Жадынама мінез-құлық ережелері туралы террористік қауіптіліктің туындауы

Терроризмге қарсы оқу-жаттығулар.Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі.

2021 жылғы 6 қазанда Қарағанды индустриялық университетінде «Терроризмге қарсы оқу-жаттығулар. Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі» тақырыбында онлайн семинар өтті.

 Семинарды ұйымдастырушылар:

Университет аппаратының басшысы – Әбілдаев Нұржан Дауренбекұлы, ТБ, АҚ және ТЖ инженері – Ердаулетова Алтынай Тойжанқызы. Онлайн-семинардың тыңдаушылары студенттер мен профессор-оқытушылар құрамы болды.

Іс-шараның мақсаты террористік іс-әрекетке, өрт қауіпсіздігіне қарсы іс-қимыл, қауіпсіздік техникасын сақтау, бойынша алдын алу жұмыстарын жариялау болды. Кездесу шеңберінде білім беру ұйымының терроризмге қарсы қорғалуын қалай қамтамасыз ету, осындай жағдайларда қалай әрекет ету керектігі туралы қадамдық нұсқаулық туралы тақырыптық бейнероликтер көрсетілді. Сондай-ақ, іс-шараға қатысушыларға антитеррор, өрт қауіпсіздігі және қауіпсіздік техникасы бойынша алдын алу буклеттері, жадынамалар жіберілді.

Белгіленген тақырып өзекті және маңызды деп анықталды, сондықтан семинар теориялық және ағартушылық сипатта болды.

 

[/kk] [ru]

ПАМЯТКА о правилах поведения в условиях возникновения террористической опасности

Антитеррористические учения. Техника безопасности, пожарная безопасность.

 

6 октября 2021 года в Карагандинском индустриальном университете прошел онлайн семинар на тему «Антитеррористические учения. Техника безопасности, пожарная безопасность».

Организаторами семинара выступили: 

Руководитель аппарата университета – Абилдаев Нуржан Дауренбекович, инженер ТБ, ГО и ЧС – Ердаулетова Алтынай Тойжановна. Слушателями онлайн-семинара стали студенты и профессорско-преподавательский состав.

Целью мероприятия было освещение профилактической работы по противодействию террористической деятельности, техники безопасности, пожарной безопасности. В рамках встреч-бесед были показаны тематические видеоролики о пошаговой инструкции как обеспечить антитеррористическую защищенность образовательной организации, как действовать при таких ситуациях. Так же участникам мероприятий были отправлены профилактические буклеты, памятки по антитеррору, по пожарному безопасности и техники безопасности.

Обозначенная тема была определена как актуальная и значительная, поэтому семинар имел как теоретическо-просветительский характер.

[/ru] [en]

MEMO about the rules of conduct in the conditions of terrorist danger

Anti-terrorist exercises. Safety engineering, fire safety.

 

On October 6, 2021, an online seminar was held at the Karaganda Industrial University on the topic «Anti-terrorist exercises. Safety engineering, fire safety».

The seminar was organized by:

The head of the university staff – Nurzhan Daurenbekovich Abildaev, the engineer of safety, civil defense and emergency situations – Erdauletova Altynai Toizhanovna. The online seminar was attended by students and faculty.

The purpose of the event was to highlight preventive work to counter terrorist activities, safety, fire safety.Within the framework of the meeting-conversations, thematic videos were shown about step-by-step instructions on how to ensure anti-terrorist security of an educational organization, how to act in such situations. Preventive booklets, anti-terror, fire safety and safety memos were also sent to the participants of the events.

The designated topic was identified as relevant and significant, therefore the seminar was of a theoretical and educational nature.

[/en]

 


Просмотров: 1  527