Всемирный день студента!|World Student Day!|Дүниежүзілік студенттер күні!

 [kk]

Дүниежүзілік студенттер күні!
Дүниежүзілік студенттер күні-бүкіл әлемдегі студенттерге құрмет көрсетудің тамаша мүмкіндігі. Ол алғаш рет 2010 жылы атап өтілді. БҰҰ бұл күнді «ұлы ғалым» Абдул Каламның құрметіне ұйымдастырды. Ол 1931 жылы 15 қазанда дүниеге келіп, Үндістанның Тамил Наду штатында өсті. Оның сүйікті іс-әрекеті сабақ беру болды және ол әлемнің оны мұғалім ретінде есте сақтағанын қалады.

Қарағанды индустриалды университетінің Жастар ісі жөніндегі комитеті барлық білім алушыларды Дүниежүзілік студенттер күнімен шын жүректен құттықтайды!
Сізге өз кәсібіңізді тауып, оны шын жүректен сүйуіңізді тілейміз.
Оқу жылдары бақытты болып, өмір бойы есте қалсын, ал сіздің әр күніңіз жаңа идеяларға, сенімді ұмтылыстарға және жеке жеңістерге толы болсын!

[/kk] [ru]

Всемирный день студентов — это прекрасная возможность отдать дань уважения студентам всего мира. Впервые он отмечался в 2010 году. ООН учредила этот день в честь «великого ученого» Абдула Калама. Он родился 15 октября 1931 года и вырос в индийском штате Тамилнад. Его любимым занятием было преподавание, и он хотел, чтобы мир запомнил его как учителя.

Комитет по делам молодежи Карагандинского индустриального университета искренне поздравляет всех обучающихся со Всемирным днем студентов!
Желаем, чтобы вы нашли свое призвание и полюбили его всем сердцем.
Пусть годы обучения будут счастливыми и запомнятся на всю жизнь, а каждый ваш день будет полон новых идей, уверенных стремлений и личных побед!

[/ru] [en]

World Student Day!
World Students’ Day is a great opportunity to pay tribute to students all over the world. It was first celebrated in 2010. The UN has established this day in honor of the «great scientist» Abdul Kalam. He was born on October 15, 1931 and grew up in the Indian state of Tamil Nadu. His favorite occupation was teaching, and he wanted the world to remember him as a teacher.

The Committee on Youth Affairs of Karaganda Industrial University sincerely congratulates all students on the World Students’ Day!
We wish you to find your vocation and love it with all your heart.
Let the years of study be happy and will be remembered for a lifetime, and your every day will be full of new ideas, confident aspirations and personal victories!

[/en]
Просмотров: 1  217