БАЯСИЛОВА ЗУХРА АНУАРОВНА

Т.А.Ә.: Баясилова Зухра Ануаровна
Білімі:
2005-2009 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 071600 «Аспап жасау» мамандығы бойынша бакалавр
2009-2011 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 6N0716 «Аспап жасау» мамандығы бойынша техникалық ғылымдар  магистрі
2012-2015 Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, 5В050600 «Экономика» мамандығы бойынша бакалавр
2014-2017 Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу   техникалық университеті., 6D071600 «Аспап жасау» мамандығы бойынша докторантура
2019 «Аспап жасау» мамандығы бойынша PhD
Еңбек тәжірибесі:
Академиялық:
Осы мекемедегі қызметі:
01.09.2012-01.09.2014: «ЭжТЖА» кафедрасының ассистенті (11.09.2013 ж. бастап оқытушы)
02.09.2017 жылдан қазірге дейін «ЭАжЕТ» кафедрасының (қазір «Энергетика» кафедрасы) оқытушысы (30.04.2018 ж. бастап аға оқытушы)
Оқытатын пәндері:

Ø  Өндірістегі электр құрылғылары

Ø  Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Ø  Электр техникасы

Ø  Қазіргі заманғы бағдарламалық орталар

(магистратура)

Ø Электрэнергетикасындағы зияткерлік басқару жүйелері

(магистратура)

Басқа білім мекемелеріндегі қызметі:
01.09.2011-30.06.2012: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, «Аспап жасау» кафедрасының ассистенті
Біліктілікті жетілдіру:
15.10.2015-29.10.2015: Пенза мемлекеттік университетінің профессоры, тех.ғ.д. О.Н.Бодиннің «Инвазивті емес кардиодиагностика жүйесі» тақырыбындағы дәріс-семинары (көлемі – 72 сағат)
04.11.2015-17.11.2015 Ресей мемлекеттік инновациялық технологиялар және кәсіпкерлік университетінің Пенза филиалының «Ақпараттық ресурстарды басқару» кафедрасының профессоры, тех.ғ.д. П.Г.Михайловтың «Заманауи аспап жасаудың конструкциялары мен технологиялары» тақырыбындағы дәріс-семинары (көлемі-72 сағат)
24.10.2016-28.12.2016 «Физикалық шамалардың заманауи көп функциялы датчиктерін әзірлеу» тақырыбы бойынша «Бақылау өлшеу технологиялары «Ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШҚ-да тағылымдама (Пенза қ.)
23.04.2018-22.06.2018 Cisco желілік академиясының курсы,  IT Essentials деңгейі
12.03.2020 Жетекші университеттермен ынтымақтастық.  «Жаңа Keysight Technologies: бақылау-өлшеу құралдары мен жүйелері» (Нұр-Сұлтан қ.)
24.02.2021-26.02.2021 «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Қарағанды өңірінің инновациялық-технологиялық дамуының модельдері мен әдістері» әдістемелік семинары, Жүйелік талдау және модельдеу академиясы, Қарағанды әдіснамалық орталығы, Қарағанды қ.
21.06.2021-03.07.2021 «Электр жабдығы, энергетикалық қамтамасыз ету және өнеркәсіптік процестерді автоматтандыру» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы 72 сағат, Toraighyrov university, Павлодар қ.
Жарияланымдар мен презентациялар:
2018 Кунтуш Е.В., Сиверская Т.И., Баясилова З.А. Имитационное моделирование как метод исследования электропривода горизонтального петлевого устройства. «Конкурентоспособность нации – основное условие повышения благосостояния народа»: конференция, посвященная 55-летнему юбилею Карагандинского государственного индустриального университета: Труды X Международной научно-практической конференции. – Темиртау, 2018. – С 39-44  – 2 ч.
2018 P.Mikhailov, M.Baktybayev, Z.Bayasilova, M.Tatiyeva and A.Seidildayeva. Multi-functional sensors for control systems and monitoring. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) – Scopus Indexed, Volume 9, Issue 13, December 2018. – PP. 959–967.
2018 Баясилова З.А., Михайлов П.Г., Фадеев Е.Д., Шайханова А.К. Новый подход к разработке и изготовлению датчиков физических величин. Вестник Государственного Университета имени Шакарима города Семей. – № 1 (85), 2019. – С. 3-6.
2019 Bayassilova Z.A., Mikhailov P.G., Fadeyev E.D. Mathematic modeling of resilient members of physical quality sensors. Materiály XV Mezinárodní vĕdecko – praktická conference «Efektivní nástroje moderních věd -2019», 22 – 30 dubna 2019 r., Volume 13: Matematika. Moderních informačních technologií. Technické vědy. Fyzika. – Praha Publishing House «Education and Science», 2019. –  S. 55-63.
2019 Баясилова З.А. Методы преобразования силовых параметров в многофункциональных датчиках. Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2019» (26-27 апреля 2019 г.) – Днепр: НТУ «ДП», 2019. – С. 129-138, РИНЦ
2020 Баясилова З.А., Михайлов П.Г., Шайханова А.К., Л. Базарбай. Обзор и анализ методов преобразования и конструкций газочувствительных элементов. Вестник Государственного Университета имени Шакарима города Семей. – № 2 (90), 2020. – С. 136-140.
2020 Баясилова З.А., Михайлов П.Г. Разработка математических моделей элементов микроэлектронных датчиков давления. Вестник Карагандинского Государственного Индустриального Университета. – № 2 (29), 2020 г. – С. 84-91.
2021 Кунтуш Е.В., Баясилова З.А. Системы дистанционного тестирования. Materials of the XVII International scientific and practical Conference «Cutting-edge science – 2021» , April 30- May 7, 2021: Sheffield. Science and education LTD -64 – 67 p.
2021 Михайлов П.Г., Баясилова З.А. Моделирование элементов и структур совмещенных датчиков давления и температуры. Столица науки. – №5 (34) май, 2021. – С. 7-15, РИНЦ.
Қосымша ақпараттар:
  zuhra_bayasilova@mail.ru