6В07101 – «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»||6В07101 – «ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

[ru]

Будущие бакалавры получают навыки разработки и конструирования новых химических технологий по производству органических веществ в том числе лекарственных веществ и эксплуатации технологических линий предприятий органического синтеза и переработки нефти.

Выпускники могут работать технологами, химиками-технологами, технологами нефтехимического производства и технологами резинотехнического производства на нефтехимических, резинотехнических и металлургических предприятиях

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Технолог

– Химик-технолог

– Мастер-технолог

– Технолог нефтехимического производства

– Технолог-резинотехнического производства

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 95%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

Химия (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 619

2020 год – 550

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2019 год – 64

2020 год – 51

[/ru] [kk]

Болашақ бакалаврлар органикалық заттарды, соның ішінде дәрілік заттарды өндіру және органикалық синтез және мұнай өңдеу кәсіпорындарының технологиялық желілерін пайдалану бойынша жаңа химиялық технологияларды әзірлеу және құрастыру дағдыларын алады.

Түлектер мұнай-химия, резеңке-техникалық және металлургия кәсіпорындарында технолог, химик-технолог, мұнай-химия өндірісінің технологтары және резеңке-техникалық өндірістің технологтары болып жұмыс істей алады

ОҚУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Технолог

– Химик-технолог

– Мастер-технолог

– Мұнай-химия өндірісінің технологы

– Резеңке техникалық өндіріс технологы

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ95%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

Химия (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 619

2020 жыл – 550

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 64

2020 жыл – 51

[/kk]