6В07110 – «ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ»||6В07110 – «КӨТЕРУ-ТАСЫМАЛДАУШЫ, ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ЖОЛ МАШИНАЛАРЫ»

[ru]

Образовательная программа направлена на подготовку специалистов, владеющих совокупностью средств, способов и методов создания, эксплуатации и обслуживания средств механизации производственных процессов различных отраслей промышленности, транспорта, строительства и сельского хозяйства.

Выпускники образовательной программы фактически становиться инженером-механиком широкого профиля, который может заниматься проектированием, производством, эксплуатацией средств механизации в любой отрасли промышленности, а также заниматься научными исследованиями.

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

[/ru] [kk]

Білім беру бағдарламасы әртүрлі өнеркәсіп, көлік, құрылыс және ауыл шаруашылығы салаларының өндірістік процестерін механикаландыру құралдарын құру, пайдалану және қызмет көрсету құралдарының, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығына ие мамандарды даярлауға бағытталған.

Білім беру бағдарламасының түлектері іс жүзінде кез-келген салада механикаландыру құралдарын жобалаумен, өндірумен, пайдаланумен, сондай-ақ ғылыми зерттеулермен айналыса алатын кең профильді инженер-механик бола алады.

ОҚУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Инженер – механик

– Инженер конструктор

– Сервистік инженер

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ 87%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

Математика (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 500

2020 жыл – 550

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 55

2020 жыл – 53

[/kk]