6В07204- «ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»||6В07204- «ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

[ru]

Будущие бакалавры получают навыки работы с новейшим технологическим оборудованием, разработки новых фармакологических препаратов разного воздействия, детального изучения с точки зрения науки существующих лекарств, проверки эффективности продукции, предлагать собственные решения, как ее усовершенствовать с пользой для потребителя.

Выпускники могут работать фармацевтами-технологами, маркетологами фармацевтического производства, провизорами-технологами, химиками-технологами, мастерами-технологами фармацевтической, химической, биотехнологической, парфюмерно-косметической отраслях

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма – 4 года

Очная сокращенная форма – 2,5 года

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе технического и профессионального образования)

Очная форма с ДОТ – 2,5 года (на базе второго высшего образования)

КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

– Фармацевт-технолог

– Химик – технолог

– Мастер-технолог

– Маркетолог фармацевтического производства

– Провизор – технолог

ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ – 99%

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

Химия (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ:

2019 год – 550

2020 год – 750

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ:

2019 год – 81

2020 год – 63

[/ru] [kk]

Болашақ бакалаврлар жаңа технологиялық жабдықтармен жұмыс істеу, әртүрлі әсер ететін жаңа фармакологиялық препараттарды әзірлеу, қолданыстағы дәрі-дәрмектерді ғылым тұрғысынан егжей-тегжейлі зерттеу, өнімнің тиімділігін тексеру, оны тұтынушыға қалай жақсартуға болатындығы туралы өз шешімдерін ұсыну дағдыларын алады.

Түлектер фармацевт-технолог, фармацевтика өндірісінің маркетологтары, фармацевт-технолог, химик-технолог, фармацевтика, химия, биотехнология, парфюмерия және косметика салаларында шебер-технолог ретінде жұмыс істей алады.

ОҚУ ТҮРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Күндізгі оқыту нысаны – 4 жыл

Күндізгі қысқартылған түрі-2,5 жыл

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (техникалық және кәсіптік білім беру базасында)

ҚО күндізгі оқу нысаны – 2,5 жыл (екінші жоғары білім негізінде)

СІЗ КІМ БОЛАСЫЗ

– Фармацевт-технолог

– Химик-технолог

– Мастер-технолог

– Фармацевтикалық өндіріс маркетологы

– Көруші-технолог

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮЛЕСІ 99%

БЕЙІНДІК ПӘНДЕР:

Химия (min 5 балл)

Физика (min 5 балл)

ГРАНТТАР САНЫ:

2019 жыл – 550

2020 жыл – 750

ӨТУ БАЛЫ:

2019 жыл – 81

2020 жыл – 63

[/kk]