6В074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» (8007101 – «Инженериядағы нанотехнологиялар») бағыты бойынша диссертациялық кеңес

6В074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» (8007101 – «Инженериядағы нанотехнологиялар») бағыты бойынша диссертациялық кеңес

8D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» (8D07101 – «Инженериядағы нанотехнологиялар») бағыты бойынша диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелері туралы бұйрық

8D074000 – «Наноматериалдар және нанотехнологиялар» (8D07101 – «Инженериядағы нанотехнологиялар») бағыты бойынша диссертациялық кеңестің 2023 жылғы жұмыс бойынша есебі