Ғылыми кеңес

Ғылыми кеңес – ЖОО-ның, ғылыми-зерттеу ұйымының немесе ғалымдар бірлестігінің тұрақты жұмыс істейтін сайланбалы өкілді органы, ЖОО-ның, аумағы Ғылыми кеңес ұсынылған Ұйымның дамуының стратегиялық мәселелерін шешумен айналысады.

Мемлекеттік және муниципалды жоғары оқу орындарында ғылыми кеңес құру міндетті болып табылады. Басқа жоғары оқу орындарында ғылыми кеңестің болуы немесе болмауы, оның құрамы мен құзыреті білім беру мекемесінің жарғысында айқындалады.