Ғылыми кеңес

Ғылыми кеңес - ЖОО-ның, ғылыми-зерттеу ұйымының немесе ғалымдар бірлестігінің тұрақты жұмыс істейтін сайланбалы өкілді органы, ЖОО-ның, аумағы Ғылыми кеңес ұсынылған Ұйымның дамуының стратегиялық мәселелерін шешумен айналысады.
Мемлекеттік және муниципалды жоғары оқу орындарында ғылыми кеңес құру міндетті болып табылады. Басқа жоғары оқу орындарында ғылыми кеңестің болуы немесе болмауы, оның құрамы мен құзыреті білім беру мекемесінің жарғысында айқындалады.

Ғылыми кеңестің құрамы

Т.А.Ә. Лауазымы
1 Жәутіков Б. А. Ғылыми Кеңесінің төрағасы, т.ғ. д., профессор, ҚарИУ ректоры
2 Сивякова Г.А. Ғылыми кеңес төрағасының орынбасары, академиялық мәселелер жөніндегі проректор
3 Силаева О.В. Ғылыми кеңес хатшысы, ЭжБ каф. мең.
4 Махмутов Б.Б. Ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі Проректор
5 Ниязов Т.Ж. Стратегиялық даму жөніндегі проректор
6 Аскаров Б.Б. Аппарат басшысы
7 Умбетов У. Бас ғылыми қызметкер
8 Бегалин М.М. Ректордың инфрақұрылым және цифрландыру жөніндегі кеңесшісі
9 Жамантаева Н.Е. Бас бухгалтер
10 Карипбаева А.Р. ҚарИУ кәсіподақ комитетінің төрағасы
11 Хамитов С.Б. ТЭК директоры
12 Харченко Е.М. АСД директоры
13 Попова Н.Е. ТЖжЖСД директоры
14 Онланбекова Р.О. Персоналды басқару секторының басшысы
15 Карипов Т.А. ЦТД директоры
16 Рахметуллаев Ж.Б. Пайдалану, қауіпсіздік, Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар департаментінің директоры
17 Жабалова Г.Г. Металлургия және машина жасау факультетінің деканы
18 Шаяхметова Г.А. Энергетика, көлік және басқару жүйелері факультетінің деканы
19 Алдабаева А.Е. Экономика және құрылыс факультетінің деканы
20 Ержанов А.С. МжМЖ каф. меңгерушісі
21 Базаров Б.А. «Құрылыс» каф. меңгерушісі
22 Ногаев К.А. ТМжК каф. меңгерушісі
23 Кабиева С.К. ХТжЭ каф. меңгерушісі
24 Сиверская Т.И. "Энергетика" кафедрасы м.а. меңгерушісі
25 Айнабекова С.С. Металдарды қысыммен өңдеу кафедрасы м. а. меңгерушісі
26 Капбарова Г.М. "Қазақстан тарихы, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер және дене тәрбиесі" кафедрасы м. а. меңгерушісі
27 Капашева Ж.К. "Жалпы білім беру пәндері" кафедрасы м. а. меңгерушісі
28 Кенжегалымова Б.Д. Жастар комитетінің төрағасы
29 Қаржау С.Е. Студенттер Парламентінің Президенті