Ғылыми кеңес

Ғылыми кеңес - ЖОО-ның, ғылыми-зерттеу ұйымының немесе ғалымдар бірлестігінің тұрақты жұмыс істейтін сайланбалы өкілді органы, ЖОО-ның, аумағы Ғылыми кеңес ұсынылған Ұйымның дамуының стратегиялық мәселелерін шешумен айналысады.

Мемлекеттік және муниципалды жоғары оқу орындарында ғылыми кеңес құру міндетті болып табылады. Басқа жоғары оқу орындарында ғылыми кеңестің болуы немесе болмауы, оның құрамы мен құзыреті білім беру мекемесінің жарғысында айқындалады.

Ғылыми кеңестің құрамы

Т.А.Ә. Ғылыми дәрежесі, атағы
1. Абдрасилов Б.С. Ғылыми Кеңесінің төрағасы, б.ғ. д., ф-м. ғ. к., академик, ректор ҚарИУ
2. Сивякова Г.А. Ғылыми кеңес төрағасының орынбасары, СД жөніндегі проректор
3. Силаева О.В. Ғылыми кеңес хатшысы, ЭжБ каф. мең.
4. Махмутов Б.Б. Ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі Проректор
5. Бегалин М.М. Пайдалану және қауіпсіздік техникасы, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар департаментінің директоры
6. Карипбаева А.Р. ҚарИУ кәсіподақ комитетінің төрағасы
7. Хамитов С.Б. ТЭК директоры
8. Жүнісқалиев Т.Т. Ғылым және инновациялар департаментінің директоры
9. Харченко Е.М. АСД директоры
10. Салпенова М.М. ТЖжЖСД директоры
11. Онланбекова Р.О. Персоналды басқару секторының басшысы
12. Карипов Т.А. ЦТД директоры
13. Умбетов У. Ректордың кеңесшісі
14. Ниязов Т.Ж. Экономика және құрылыс факультетінің деканы
15. Жабалова Г.Г. Металлургия және машина жасау факультетінің деканы
16. Носкова С.А. Кітапхана меңгерушісі
17. Ержанов А.С. МжМЖ ка каф. меңгерушісі
18. Базаров Б.А. «Құрылыс» каф. меңгерушісі
19. Ногаев К.А. ТМжК каф. меңгерушісі
20. Кабиева С.К. ХТжЭ каф. меңгерушісі
21. Айнабекова С.С. МҚӨ кафедрасы меңгерушісінің м. а.
22. Қаржауов С. ПИ-21к-1
23 Есболат А.Б. Докторант гр. МЧиЦМ-20д