Академиялық кеңес

Академиялық кеңестің құрамы ٧
Оқу-әдістемелік кеңестің жұмыс жоспары ٧
Академиялық сапа жөніндегі Кеңестің жұмыс жоспары
٧