Артыкбаев Отепберген|Artykbayev Otepbergen|Артықбаев Өтепберген

[ru]

Образование: Московский институт стали и сплавов, по специальности «Металлургия черных металлов», 1966 г.

1966-1969гг. учился в очной аспирантуре МИСиС. 1970г. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности – «Металлургия черных металлов» МИСиС

Научные труды: Автор 55 научных и методических работ (без учета тезисов конференций), в том числе учебники и учебно-методические пособия на государственном языке. Тематика научных трудов: агломерация железорудных материалов.

Академический и неакадемический опыт: 1969-1970гг. Преподаватель кафедры « Металлургия черных металлов» Завод  ВТУЗа при КарМК.

1970-1971гг. старший преподаватель кафедры « Металлургия черных металлов» Завод ВТУЗа при КарМК.

1971-1972гг. исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Металлургия чугуна» Завод ВТУЗа при КарМК

1972 – 1973гг. доцент кафедры «Металлургия чугуна» Завод ВТУЗа при КарМетИ

1972-1983гг. заведующий  кафедрой «Металлургия чугуна» Завод ВТУЗа при КарМК

1981г декан металлургического факультета Завод ВТУЗа при КарМК

1990г. Освобожден от должности декана металлургического факультета в связи с переводом на должность проректора Завод ВТУЗа при КарМК

1990-1996гг. доцент кафедры «Металлургия чугуна и стали»

1996-2003гг. Проректор по воспитательной работе КарМетИ

2003г по настоящее время профессор кафедры «Металлургия и материаловедение»

Награды и благодарности: Знак почета, Отличник образования, Заслуженный работник КарМетИ, Ветеран труда.

Награжден знаком «За заслуги перед КГИУ» (2013г), нагрудным знаком «Еңбек Даңқы III степени» (2013г).

Ведущие дисциплины: «Рудоподготовка и обогащение», «Качество и квалиметрия», «Подготовка сырья к металлургическим процессам».

[/ru] [kk]

Білімі

Мәскеу болат және қорытпалар институты, мамандығы «Қара металлдар металлургиясы», 1966 ж.

Ғылыми еңбектері

55 ғылыми және әдістемелік жұмыстардың автор (конференциялардағы тезистерді қоспағанда), соның ішінде оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар мемлекеттік тілде. Ғылыми еңбектерінің тақырыптары: теміркенді материалдардың агломерациясы, сұйық металлургия бойынша түсіндірме сөздіктерін құру.

Өмірбаян

1941 жылы 17 сәуірде Жамбыл облысында дүниеге келген.

1966ж. Мәскеу болат және қорытпалар институты, мамандығы «Қара металлдар металлургиясы», 1966 ж.

 • 1966-1969жж. МИСиС аспирантураның күндізгі бөлімінде білім алды.
 • 1970ж. Техникалық ғылым кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін кандидаттық диссертациясын қорғады № 321 – «Қара металлдар металургиясы» МИСиС
 • 1969-1970жж. «Қара металлдар металургиясы» кафедрасының оқытушысы, ҚарМК кезіндегі ЖТОО зауыты
 • 1970-1971жж. «Қара металлдар металургиясы» кафедрасының аға оқытушысы, ҚарМК кезіндегі ЖТОО зауыты
 • 1971-1972жж. «Шойын металлургиясы» кафедра меңгерушісінің атқарушы қызметі, ҚарМК кезіндегі ЖТОО зауыты
 • 1972 – 1973жж. «Шойын металлургиясы» кафедрасының доценті, ҚарМетИ кезіндегі ЖТОО зауыты
 • 1972-1983жж. «Шойын металлургиясы» кафедрасының меңгерушісі, ҚарМК кезіндегі ЖТОО зауыты
 • 1981ж Металлургия факультетінің декані, ҚарМК кезіндегі ЖТОО зауыты
 • 1990ж. Проректор қызметіне тағайындалуына байланысты металлургия факультетінің декані қызметінен босады, ҚарМК кезіндегі ЖТОО зауыты
 • 1990-1996жж. «Шойын және болат металлургиясы» кафедрасының доценті
 • 1996-2003жж. Тәрбие ісі бойынша проректор ҚарМетИ
 • 2003ж қазіргі уақытта «Металлургия және материалтану» кафедрасының профессоры.

 

Марапаттаулар мен алғыс хаттар

Құрмет белгісі, ҚР білім беру ісінің үздігі, ҚарМетИ еңбек сіңірген қызметкері, Еңбек Ардагері, «За заслуги перед КГИУ» белгісімен марапатталды (2013ж), «Еңбек Даңқы III степени» төсбелгісімен марапатталды(2013 ж.).

Пән жетекшісі: «Кенді дайындау және байыту», «Сапа және квалиметрия», «Металлургиялық үрдістерге шикізаттарды дайындау».

Контакты: Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, Республика даңғылы, 30. Зертханалық корпус «А», каб. 111.

Телефон: 8(7213)907904

Е-mail: – kgiu. кz

[/kk]