Оқытылатын пәндер

Бакалавриат бағдарламасымен оқушылар үшін:

• Қазақстанның қазіргі заман тарихы;

• Философия;

• Денетәрбиесі;

• Әлеуметтану және саясаттану;

• Мәдениеттану, психология;

• Құқық негіздері және парасаттылық;

• Дінтану;

•Кәсіпкерлік құқық (экономикалық мамандықтар үшін)

Магистратура бағдарламасымен оқушылар үшін

• Ғылым философиясы және тарихы;

• Жоғары мектеп педагогикасы;

• Басқару психологиясы