Оқытылатын пәндер

Бакалавриат

6В07107 Өндірістің технологиялық жабдықтары

6В07110 Көтеру-тасымалдаушы, құрылыс және жол машиналары

ҚарИУ басқа білім беру бағдарламалары

 • 3D басып шығару құралдары мен компоненттері
 • 3D инжиниринг
 • 3D модельдеу жүйелері
 • 3D өнімдерді сынау
 • 3D сканерлеу және цифрландыру негіздері
 • Автономды мобильді роботты жүйелер
 • Аддитивті технологияларға кіріспе
 • Гидропневматикалық машиналар мен жетектер
 • Ғылыми зерттеулердің негіздері
 • Жер қазатын машиналар
 • Жол-құрылыс машиналарын құрастыру
 • Инженерлік графика
 • Компьютерлік графика және АЖЖ
 • Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері
 • Көтеру-тасымалдау және жол-құрылыс машиналарын құрастыру
 • Көтеру-тасымалдау машиналары
 • КТҚЖМ негізгі шассиі
 • Құрылыс және жол машиналары
 • Құрылыс механикасы және металл конструкцияларының машиналары
 • Құрылыс, жол және коммуналдық машиналар
 • Құрылыс-жол жұмыстарын механикаландыру
 • Машина бөлшектері және құрастыру негіздері
 • Машина жасау технологиясының негіздері
 • Машинаның сенімділігі
 • Металдарды қысыммен өңдеу машиналары
 • Металл өндіруге арналған металлургиялық жабдықтар
 • Металлургиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау
 • Металлургиялық өндіріс үшін шикізатты алу және өңдеуге арналған жабдықтар
 • Өндіруші өнеркәсіптің технологиялық жабдықтары
 • Өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторлар
 • Өнеркәсіптің технологиялық желілері мен кешендері
 • Технологиялық жабдықты жобалау
 • Технологиялық машиналарды жөндеу
 • Технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану

Магистратура

7М07105 Технологиялық жабдықтардың инжинирингі

7M07114 Көліктік-технологиялық жүйелер инжинирингі

 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы
 • Инновациялық қызмет және патенттану
 • Көліктік-технологиялық машиналарды жобалау теориясы мен әдістері
 • Көліктік-технологиялық машиналардың жұмыс процестерінің теориясы
 • Математикалық модельдеу және компьютерлік инженерлік талдау
 • Машина жасаудағы аддитивті технологиялар
 • Машиналар мен жабдықтардың сенімділігін қамтамасыз ету теориясы
 • Техникалық объектілерді оңтайлы жобалау
 • Технологиялық жабдықты әзірлеу әдістемесі мен принциптері
 • Технологиялық жабдықты жобалаудағы PLM технологиялар
 • Технологиялық жабдықтың динамикасы мен беріктігі
 • Технологиялық машиналар жұмысының ұзақтығын, сенімділігін және қауіпсіздігін арттыру әдістері
 • Трибология және триботехника негіздері

Докторантура

8D07102 Технологиялық машиналардың инновациялық инжинирингі

 • Академиялық жазу
 • Ғылыми зерттеулердің әдістері
 • Жаңа технологиялық машиналарды әзірлеудің арнайы мәселелері
 • Машина жасаудағы инноватика және инновациялық жобалау
 • Машиналарды зерттеудегі есептеу тәжірибесі
 • Машиналардың динамикасын және беріктігін компьютерлік модельдеу
 • Технологиялық машиналардың сенімділігін арттырудың арнайы мәселелері