Дружинин Валерий Михайлович

 

Ф.А.Ә.: Дружинин Валерий Михайлович
Білімі:
1997ж: Жоғары, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті,  «Электрмен жабдықтау» мамандығы, инженер-электрик біліктілігі
2013ж: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 6М071800 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша техника және технологиялар магистрі
2016ж-2019ж: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 7D071800 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша PhD докторантурасында білім алды.
Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:
Осы мекемедегі жұмысы:
1998ж.-2020ж.: «ЭАжЕТ» кафедрасының аға оқытушысы

 

Оқытатын пәндері:

 

Ø  Ақпараттық-өлшеу техникасы

Ø  Электр желілері мен жүйелері

Ø  Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен қамтамасыздандыру

Ø  Электр энергетикалық жүйелерді автоматтандыру және қорғау

Ø  Өнеркәсіптік контроллерлер

Ø Электрэнергетикалық жүйелердің инжинирингі

(магистратура)

Академиялық емес:

Басқа мекемелердегі қызметі:

1995ж.-2000ж.: ҚарМАЭС-1, электроцех ауысымының бастығы
Біліктілік:

11.12.2018ж.-

25.12.2018ж.:

Ғылыми-зерттеу тағылымдамасы. Томск политехникалық университеті, ТПУ-21661 70АВ 020746 Кәсіби біліктілікті арттыру туралы сертификат, 2018ж.
21.06.2021ж.-03.07.2021ж. Торайғыров университеті. «Электр жабдығы, энергетикалық қамтамасыз ету және өнеркәсіптік процестерді автоматтандыру» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы (көлемі 72 сағат)
24.09.2021ж. Қазақстан Республикасының Ұлттық орталығы «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі «Білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесі» тақырыбындағы семинар-тренинг (көлемі 8 сағат)
03.12.2021ж. Кәсіби бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы «MOODLE -да тест жасау шебері» (көлемі 36 сағат) Санкт-Петербург Ресей «ЛАНЬ кәсіптік және қосымша білім беру орталығы» жеке кәсіптік білім беру мекемесі
Жариялаған мақалалары:
2015ж.-2020ж.:

1) Дружинин В.М. Математическая модель электропривода чистовых клетей стана горячей прокатки 1700 Республиканский журнал «Труды Университета» издательство КарГТУ г.Караганда №1 2017г.-132с.

ISSN 1609-1825

2) Сивякова Г.А., Дружинин В.М. Основные направления политики энергосбережения в Республике Казахстан Труды Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения № 10), 14-15 июня 2018 г. В 7-и частях. Часть 2/ Министерство образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2018. – 309 с. ISBN 978-601-315-504-3

3) Дружинин В.М., Спичак Е.В. Использование пакета прикладных программ Matlab в учебном процессе Труды Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения № 11), 14-15 июня 2019 г. В 5-и частях. Часть 3/ Министерство образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2019. – 371 с. ISBN 978-601-315-750-4

4) Дружинин В.М., Иванов Н.Г. Особенности определения отклонений параметров объекта регулирования от ранее установленных значений, путем проверки инерционности контуров тока и скорости Труды Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения № 11), 14-15 июня 2019 г. В 5-и частях. Часть 5/ Министерство образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2019. – 364 с. ISBN 978-601-315-750-4

5) Брейдо И.В., Дружинин В.М. Моделирование системы автоматического регулирования возбуждения электропривода клети черновой группы стана горячей прокатки АО «АрселорМиттал Темиртау». Повышение качества образования, современные инновации в науке и производстве Сборник трудов Международной научно-практической конференции. – Экибастуз: филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 2020. – 1 электрон. oпт. диск (CD-R). – Загл. с этикетки диска. – 15 экз. ISBN 978-5-6042657-6-5

6) Breido I.V., Druzhinin V.M. Analysis of the influence of the parameters of the power supply network on the operating modes of the electric drives of the stands of the hot rolling mill 1700 of ArcelorMittal Temirtau JSC / I.V. Breido, V.M. Druzhinin. — DOI 10.1088/1757-899X/966/1/012056 // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2020. — Vol. 966. — 12056.

7) Завьялов В.М., Сивякова Г.А., Дружинин В.М. Переходные процессы в обмотке возбуждения двигателей постоянного тока при форсировке возбуждения. Республиканский журнал «Труды Университета» издательство НАО «КарТУ» г.Караганда №4(85) 2021г.-С.310-316 ISSN 1609-1825 DOI 10.52209/1609_1825_2021_4_310

Жаңа ғылыми әзірлемелер:
Электрмен жабдықтау желілерінің ыстықтай илектеу орнақтарының өзара байланысты электр жетегінің сипаттамаларына әсерін төмендету әдістерін әзірлеу
Қосымша ақпарат: Druzhinin_vm@mail.ru
1998ж.-2020ж.: 100-ден артық диплом жобаларының жетекшісі.
2012ж.-2020ж.: ҚР жоғары оқу орындарын аттестациялау бойынша ҚР БҒМ БҒСБК жұмыс топтарының құрамында сарапшы ретінде қатысты.