Есболат Айбол Батырханұлы

Білімі:

2013-2017 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті (қазіргі Қарағанды индустриялық университеті), 5В073800 «Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы» мамандығы, техника және технология бакалавры;

2017-2019 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті (қазіргі Қарағанды индустриялық университеті), 6М071200 «Машинажасау» мамандығы, техника ғылымдарының магистрі;

2020-2023 жж. Қарағанды индустриалды университеті, 8D07202 «Қара және түсті металдар металлургиясы» мамандығы, докторантура;

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымдағы жұмыс

2017 жылдан 2018 жылға дейін «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының зертханашысы;

2018 жылдан 2019 жылға дейін  «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының аға шебері;

2019 жылдан 2021 жылға дейін «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының оқытушысы;

2023 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасының оқытушысы.

 

Оқытылатын пәндер тізбесі:

– МҚӨ процестерін математикалық модельдеу,

– Еркін соғу технологиясы,

– Суық көлемді штамптау технологиясы,

– Ыстық көлемді штамптау технологиясы,

– Соғу-штамптау цехтарын жобалау;

Жұмыспен қамту Толық жұмыс күні

Білім беру ұйымдарында алдыңғы жұмыс орындары: жоқ

Академиялық емес: жоқ

Біліктілікті арттыру:

2018 ж. Тағылымдама УЮрГУ (Челябинск, РФ) (07-11 мамыр 2018 ж.);

2021 ж. Тағылымдама МИСиС (Мәскеу, РФ) (24.10-24.11.2022 ж.)

2022 ж. Тағылымдама УУНиТ (Уфа, РФ) (16.10-21.10.23 ж.)

Кәсіби ұйымдарға мүшелік: –

Марапаттар мен сыйлықтар:

2019 ж. Жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша жалпы, орта, техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мекемелерінің студенттері, магистранттары, жас ғалымдары мен оқушылары арасында «Үздік ғылыми-инновациялық идея» конкурсында II орын алған үшін Грамота. ҚарИУ, Теміртау қ.

2021 ж. ТМД-ның үздік жас ғалымы

Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жоқ

Жарияланымдар мен презентациялар:

2019 ж. Абдираманов С.Т., Карибжан М.Ә., Берденбаева М.М., Ашкеев Ж.А. Есболат А.Б. Үшарналы жабық матрицада дайындаманың кернеулі күйін анықтау. Труды XLIХ Республиканской научно-практической конференции «Молодежь XXI века – ключевой фактор конкурентоспособности Казахстана в современном мире», посвященной Году молодежи в Республике Казахстан. г. Темиртау, 11-12 апреля 2019 г. с.115-120.

2020 ж. Zhumabekova A. Zh , Panin E.A., Esbolat A.B. Method of creating a model of profile forming mil. Сборник трудов Международной научно-методической конференции «Архитектоника образовательного пространства: тренды и вызовы» – Темиртау: КарИУ, 2020. с.287-291.

2020 ж. З.А. Чараева, О.С. Федченко, А.А. Тымченко, А.Ж. Жумабекова, Е.А. Панин., Есболат А.Б. Проектирование толстолистового производства из цветных металлов. Вестник КГИУ № 4 (31) 2020 г. С.26-35.

2021 ж. Найзабеков А.Б., Лежнев С.Н., Панин Е.А., Тымченко А.А., Есболат А.Б.. Усовершенствование технологии деформирования в рельефных валках путем реализации асимметричной прокатки. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2021. Т. 77. № 4. С. 445-454

2021 ж. З.А. Батырханова, Ж.А. Ашкеев, Ж.К. Аманжолов, Есболат А.Б. Исследование структуры металла при продавливании в трёхканальной матрице. Вестник КГИУ № 1 (32) 2021 г. С.76-85.

2021 ж. Аманжолов Ж.К., Темірәлі Н.А., Есболат А.Б. Тегіс және калибрленген біліктерде слябты илектеуді моделдеу. Труды LII Республиканской научно-практической конференции «Молодежь, наука и техника: пути совершенствования и интеграции» г. Темиртау, 12 апреля 2022 года. С.22-25.

2022 ж. Жоланов Б.Е., Есболат А.Б. Аманжолов Ж.К., Темірхан Е.Ж. Абай мұрасы- адамзат өркениетінің бағдаршамы. Сборник трудов республиканской научно-методической конференции «Инновационные подходы в образовании». Г.Темиртау: КарИУ, 29-30 ноября 2022 года. С.29-31.

2022 ж. Panin, E., Arbuz, A., Kuis, D., Lezhnev, S., Krupenkin, I., Erpalov, M., Esbolat A.B. Concepts analysis of asymmetry factor implementation during rolling in relief rolls. Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2022. 57(6), с. 1243-1250

2022 ж. E.A. Panin, A.S. Arbuz, A.B. Naizabekov, S.N. Lezhnev, A.S. Yerzhanov, I.I. Krupenkin, I.E. Volokitina, A.V. Volokitin., Esbolat A.B. Development of Asymmetric Rolling as a Severe Plastic Deformation Method: A Review. Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials. 2022. Vol. 55. Iss. 2. pp 97-111.

2023 ж. E.A. Panin, I.E. Volokitina, A.V. Volokitin,A.B. Naizabekov, G.E. Akhmetova, S.N. Lezhnev, A. Tolkushkin, R Yordanova., Esbolat A.B. Finite element modeling of ECAP-Linex combined process of severe plastic deformation. Modelling and Simulation in Engineering, 2023. vol. 2023, Article ID 1573884, 23 pages.

2023 ж. E.A. Panin, A.S. Arbuz, D. Kuis, A.B. Naizabekov, S.N. Lezhnev, A.S. Yerzhanov, I.I. Krupenkin, A. Tolkushkin, A. Kawalek, D. Voroshilov, A.B. Esbolat. Investigation Of Force Parameters During Rolling In Relief Rolls. Journal of Chemical Technology and Metallurgythis link is disabled, 2023, 58(5), pp 961–968.

2023 ж. A.B. Naizabekov, E.A. Panin, S.N. Lezhnev, A.S. Arbuz, A. Tolkushkin, M. Knapinski, A.B. Esbolat. Computer Simulation Of Preliminary Heat Treatment And Radial-Shear Rolling Of Copper. Journal of Chemical Technology and Metallurgythis link is disabled, 2023, 58(6), pp 1163–1170.

2023 ж. E. Panin, I. Volokitina, A. Volokitin, A. Naizabekov, G. Akhmetova, S. Lezhnev, A. Tolkushkin, A. Esbolat. Theoretical srudy of the force parameters of the ECAP-Linex combined process. International Journal of Engineering Modeling, 2023, Vol.36, Iss. 2, P.19-33.

2023 ж. E. Panin, A. Arbuz, A. Yerzhanov, S. Lezhnev, A. Naizabekov, D. Kuis, A. Esbolat. Моделирование процесса прокатки толстового листа в валках различной конструкции. IX International Scientific Congress «Innovations 2023», 26 – 29 June, 2023, Varna, Bulgaria, V. 1(7), pp 33-35

2023 ж. E. Panin, A. Arbuz, A. Yerzhanov, S. Lezhnev, D. Goldabin, D. Kuis, A. Esbolat. Предпосылки для разработки нового способа толстолиствой прокатки. VIII International Scientific Conference «Industry 4.0». 28 June – 01 July 2023, Varna, Bulgaria, V. 1(18), pp 70-72

Жаңа ғылыми әзірлемелер:

2023 ж. Қалың парақтарды илектеуге арналған біліктер. Пайдалы модельге ҚР патенті № 8066  (12.05.2023 бюл №19).

Орналасқан жері:

«Қарағанды индустриалық университеті», Республика даңғ., 30.

Бас корпус 103 каб.

Байланыс деректері:

Телефон: 8 (7213)91-50-46 (ішкі. 106)

e—mailesbolat.a@mail.ru

 

Қосымша ақпарат: жоқ