График приёма студентов|Student admission schedule|Студенттерді қабылдау кестесі

[ru]

ГРАФИК ПРИЁМА СТУДЕНТОВ

 

График приёма студентов Факультета экономики и строительства: ежедневно

________________________________________

Декан Факультета экономики и строительства: Ниязов Талгат Жаксыбаевич

Время: 10:00 — 17:00 (кроме времени проведения занятий по расписанию)

Обед: 13:00 — 14:00

Кабинет: Н-318

________________________________________

Заместитель декана Факультета экономики и строительства: Алдабаева Асем Егинбаевна

Время: 10:00 — 17:00 (кроме времени проведения занятий по расписанию)

Обед: 13:00 — 14:00

Кабинет: Н-320

[/ru]

[en]

TUDENT ADMISSION SCHEDULE

Admission schedule of students of the Faculty of Economics and Construction: daily

________________________________________

Dean of the Faculty of Economics and Construction: Niyazov Talgat Zhaksybayevich

Time: 10:00 – 17:00 (except for scheduled classes)

Lunch: 13:00 – 14:00

Office: N-318

________________________________________

Deputy Dean of the Faculty of Economics and Construction: Aldabayeva Asem Eginbayevna

Time: 10:00 – 17:00 (except for scheduled classes)

Lunch: 13:00 – 14:00

Cabinet: N-320

[/en]

[kk]

СТУДЕНТТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Экономика және құрылыс факультетінің студенттерін қабылдау кестесі: күн сайын

________________________________________

Экономика және құрылыс факультетінің деканы: Ниязов Талғат Жақсыбайұлы

Уақыты: 10:00 — 17:00 (сабақ кестесі бойынша өткізілетін уақыттан басқа)

Түскі ас: 13:00 — 14:00

Кабинет: Ж-318

________________________________________

Экономика және құрылыс факультеті деканының орынбасары: Алдабаева Әсем Егінбайқызы

Уақыты: 10:00 — 17:00 (сабақ кестесі бойынша өткізілетін уақыттан басқа)

Түскі ас: 13:00 — 14:00

Кабинет: Ж-320

[/kk]