График приёма студентов|Student admission schedule|Студенттерді қабылдау кестесі

[ru]

График приёма студентов ФЭТиСУ: ежедневно


Декан ФЭТиСУ: Умбетов Умирбек Умбетович

Время: 16:00 — 17:45 (кроме времени проведения занятий по расписанию)

Обед: 13:00 — 14:00

Кабинет: 1-230


Заместитель декана ФЭТиСУ по учебной работе: Леликова Ольга Николаевна

Время: 10:00 — 17:00 (кроме времени проведения занятий по расписанию)

Обед: 13:00 — 14:00

Кабинет: 1-233

[/ru] [en]

FET&MS student admission schedule: daily


Dean of FET&MS: Umbetov Umirbek Umbetovich

Time: 16:00 – 17:45 (except for scheduled lessons)

Lunch: 13:00 – 14:00

Office: 1-230


Deputy Dean of FET&MS for Academic Affairs: Lelikova Olga Nikolaevna

Time: 10:00 – 17:00 (except for scheduled lessons)

Lunch: 13:00 – 14:00

Office: 1-233

[/en] [kk]

«ЭКжБЖ» факультетінің студенттерін қабылдау кестесі: күнделікті


«ЭКжБЖ» факультетінің деканы: Өмірбек Үмбетұлы Үмбетов

Уақыты: 16:00 — 17:45 (сабақ кестесі бойынша сабақтар уақытынан тыс уақытта)

Түскі ас: 13:00 — 14:00

Бөлме: 1-230


ЭКжБЖФ деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары: Ольга Николаевна Леликова

Уақыты: 10:00 — 17:00 (сабақ кестесі бойынша сабақтар уақытынан тыс уақытта)

Түскі ас: 13:00 — 14:00

Бөлме: 1-233

[/kk]