Инициативті зерттеу тақырыптары

Жобаның атауы Басшы Орындау мерзімі Кафедра Тіркелген
1 Қазақстанда өндіріс технологиясын жетілдіру және техникалық кремнийдің сапасын арттыру т.ғ.к., доцент Зобнин Н.Н. 03.01.2019 -31.12.2021 МиМ 27.05.2019 №0119РКИ0180
2 Кредиттік оқыту жүйесінің жаратылыстану ғылыми пәндерін оқытуды жетілдірудің әдістемелік және психологиялық-педагогикалық аспектілері п.ғ.к., доцент Кукало Л.И. 01.02.2018-01.02.2020 ЕНД 27.05.2019 №0119РКИ0181
3 1400 «Арселор Миттал Теміртау» АҚ диірменінде «жұқа» және «кең» профильдердің суықтай илектелген жолағын өндіру технологиясын әзірлеу, бұл энергия жүктемелерін азайтуды және илектелетін жолақтың сапалық сипаттамаларын жақсартуды қамтамасыз етеді т.ғ.к., доцент Кривцова О.Н. 01.02.2019 – 30.12.2020  ОМД 27.05.2019 №0119РКИ0182
4 Қарағанды облысының мысалында өңірдегі шағын кәсіпкерліктің жай-күйі мен даму перспективалары э.ғ.к., доцент Силаева О.В. 01.02.2019 – 30.12.2020  ЭиФ 27.05.2019 №0119РКИ0183
5 Өнеркәсіптік қалдықтардан жол-құрылыс материалдарын алу үшін технологиялық желі параметрлерін негіздеу т.ғ.к., доцент Ногаев К.А. 01.02.2019-31.12.2021 ТМиТ 27.05.2019 №0119РКИ0184
6 Металдарды тікелей қалпына келтіру және қалпына келтіру балқыту технологиясын әзірлеу т.ғ.д., проф. Тлеугабулов С.М. 04.02.2019 – 04.02.2021  МиМ 27.05.2019 №0119РКИ0185
7 Азаматтық құрылыс объектілерін энергиямен жабдықтау жүйелерінің энергия тиімділігін арттыру. Жылу желілерін зерттеуге арналған стенд әзірлеу т.ғ.к., преп. Гурушкин А.В. 21.02.2017-31.12.2019 ЭАиВТ 23.04.2018 №0118РКД0226
8 Энергия тиімділігін арттыру мақсатында «Темиртауэлектромонтаж» ЖШС кеңсе ғимараттарын энергиямен жабдықтауды басқарудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу т.ғ.к., доцент Сивякова Г.А. 14.12.2017-31.12.2020 ЭАиВТ 23.04.2018 №0118РКД0228
9 Қазақстанда Үштілділік жағдайында оқу-тәрбие процесін қарқындату мәселелері к.ф.н., доцент Абдикарим Н.А. 01.01.2017-30.12.2019 КРиЯ 23.04.2018 №0118РКИ0225
10 «Қарағанды өңірінің көмір кен орындарын игеру кезінде іргетас конструкцияларының жұмыс істейтін негіздермен өзара іс-қимылын зерттеу» д.т.н., профессор Базаров Б.А. 01.02.2018-01.02.2021 Строительство 23.04.2018 №0118РКИ0231
11 «Егеменді Қазақстанның әлеуметтік-саяси дамуы: ықпал ету факторлары және даму үрдістері» п.ғ.к., доцент Гуменчук О.Н. 01.01.2017-30.12.2019 ИКиСГД 23.04.2018 №0118РКИ0238
12 Kaz-Metiz ЖШС жағдайында сым өнімдерінің сорттарын өндіру технологиясын әзірлеу т.ғ.к., доцент Кривцова О.Н. 14.06.2017-31.12.2019 ОМД 23.04.2018 №0118РКД0227
13 Кремний өнеркәсібінің мысалында Өңірлік даму үшін тікелей инвестицияларды тартудың экономикалық тиімділігі э.ғ.к., проф. Гельманова З.С. 01.01.2017-30.12.2018 МиБ 23.04.2018 №0118РКИ0229
14 Үздіксіз құйылған металдың қасиеттері мен құрылымын оның сапасын жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу мақсатында зерттеу т.ғ.к., доцент Кривцова О.Н. 01.01.2017-30.12.2018 ОМД 23.04.2018 №0118РКИ0230
15 Жаңа экономика үшін білім беру бағдарламаларын әзірлеу Доктор PhD Ющенко О.А. 01.02.2018-31.12.2018 ЭАиВТ 23.04.2018 №0118РКИ0232
16 Арселор Миттал Теміртау АҚ мысалында энергетиканың заманауи мәселелері мен тиімділігін арттыру жолдары э.ғ.к., доцент Силаева О.В. 01.01.2017-30.12.2018 ЭиФ 23.04.2018 №0118РКИ0233
17 Қазан түркі болмысының шоғырландырушы элементі ретінде. Өткен, қазіргі және болашақ Арыстан Ж.Е. 05.03.2018-31.12.2018 ИКиСГД 23.04.2018 №0118РКИ0234
18 Кокстеу үшін көмірді байытудың технологиялық процесін жетілдіру х.ғ.к., доцент Гавва Н.Ф. 01.01.2017-30.12.2018 ХТиЭ 23.04.2018 №0118РКИ0235
19 Жүк вагонының екі осьті арбасының бүйір жақтауының бұзылуын зерттеу Доктор PhD  Арбуз А.С. 15.01.2018-13.02.2018 ОМД 23.04.2018 №0118РКИ0236