ИСАБЕКОВА ГУЛНАР ДЖУМАДУЛЛАЕВНА

Қызметі мен дәрежесі: аға оқытушы
Корпоративті пошта: g.issabekova@tttu.edu.kz
Телефон: +7-700-304-82-16
Scopus Author ID: 57610869500
Web of Science ResearcherID: GMK-7588-2022

 

Білімі

1991 – 1996 жж.

390540 «Құрлыс жадығаттарының өнеркәсібі және химиялық  өндірістердің машиналары мен аппраттары» мамандығы

«Инженер-механик» квалификациясы

Қарағанды Металлургия Институты

 

Академиялық тәжірибесі

1996-1998 жж. Қарағанды металлургия институты «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың механикалық жабдықтары»  кафедрасының ассистенті
1996-2000 жж. Қарағанды металлургия институты (кейін Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті) «Металлургиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасының ассистенті
2001-2006 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті «Химия технологиясы» кафедрасының оқытушысы
2006 жылдан  бастап Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті (кейін Қарағанды индустриялық университеті) «Технологиялық машиналар және көлік» кафедрасының аға оқытушысы

 

Оқытатын пәндері

  • Инженерлік графика
  • Технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану
  • Технологиялық жабдықтарды жобалау