Исанова Бирень Хусаиновна

 

Т.А.Ә.: 

Жуманазарова Газиза Мустафаевна

Білімі:

1965-1971гг.

Карағанды металлургия заводының жанындағы Завод-ЖТОО

1980

Химиялық ғылыми кандидаты. ХМ № 006993 от 4.03. 1980г.

1992

Жалпы және аналитикалық химия кафедрасының доценті ғылыми атағы, ДК 22.10.1992 ж. № 004521.

Жұмыс өтілі:

Академиялық:

Берілген мекемедегі жұмыс өтілі

1980-1982г

«Химиялық технология және экология» кафедрасы оқытушысы.

1982-1992г.

«Химиялық технология және экология» кафедрасында үйлесім бойынша оқытушы.

1992г – қазіргі уақытқа дейін

«Химиялық технология және экология» кафедрасы аға оқытушысы

Оқылатын сабақтар тізімі

Органикалық химия

Жалпы химиялық технология

Дәрілік заттардың технологиясы және биофармация

Дәрілердің өндірістік технологиясы

Полимерлік дәрілік заттар

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы

Нанотехнологиялар және наноматериалдар

Жұмыс уақыты

Толық

Білім беру ұйымдарындағы бұрынғы жұмыс орындары: жоқ

Академиялық емесжоқ

Біліктілікті арттыру:

Ресей ғылым академиясының Иркутск органикалық химия институтында ғылыми тағылымдамадан өткені туралы сертификат, (Ресей Федерациясы, Иркутск қ.), 72 академиялық сағат, 2016 ж.

Сертификат Cisco IT Essentials, 2017.

«Химиялық және технологиялық процестерді автоматтандыру» тақырыбы бойынша курстарды бітіргені туралы сертификат, 72 сағат, (Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.), 2017 ж.

Certificate. The science-methodological seminar-training at Academician Ye.A. Buketov Karaganda State University specified as follows topic: «Training on Research Techniques and Publishing Skills». Trainer: PhD Nicolae Stanciu (Romania), 26-28 September 2018. Certificate topic: «Stereochemisrty». lecturer: Pavel Vojtisek (Czech Republic), 18.09.2018-13.10.2018

27.11.2018 ж. мен 22.12.2018 ж. аралығында «Интеллектуалды наноматериалдардың кванттық технологиялары» тақырыбы бойынша қонақтық дәріс курстарынан өткені үшін сертификат. Алтай мемлекеттік университетінің оқытушысы, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Безносюк С.А.

Куәлік № 0994021. «Суперкритикалық сұйықтықтар: негіздері, технологиялары» (72 сағат) 01.04.2021 – 28.05.2021

Біліктілікті арттыру курстары «Жалпы химиялық технология» (72 сағат) «Ғалымнұр» 31.01.2022-12.02.2022, «Дәрілік формалар технологиясы және биофармация» (72 сағат) «Ғалымнұр» 17.01.2022-30.01.2022 «Полимерлік дәрілік заттар» (72с) «Ғалымнұр» 10.01.2022-23.01.2022 ж.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ

Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жоқ

Жарияланымдар мен презентациялар:

2016ж.

Құрама катализаторларда винилбутил эфирін алу технологиясы (мақала) Орман шаруашылығы журналы. Ағаш өңдеу сериясы. Химиялық технологиялар, Меркулов В.В., Жақсыбаева Г.Ш.

2017ж.

Біріктірілген катализаторларда изобутанолды ацетиленмен винилдеу (мақала) Ғылыми диалог: Нақты және техникалық ғылымдар сұрақтары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары негізіндегі ғылыми мақалалар жинағы 12 мамыр 2017 ж. Ред. ЦНК МНИФ «Әлеуметтік ғылым», Меркулов В.В., Жақсыбаева Г.Ш.

201.

Физика-химиялық талдаудың әдістері. Оқулық Алматы: «Бастау». – 224 б. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жұманазарова Г.М.

201.

Физика-химиялық талдау әдістері Оқулық Алматы: «Бастау». – 256 б. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М.

2018 ж.

Химия технологиялық процестер мен жабдықтар. Оқу құралы. Алматы: «Бастау». – 256 б. Мантлер С.Н., Жұманазарова Г.М.

2018 ж.

Химиялық технологияның процестері мен аппараттары. Оқу құралы. Алматы: «Бастау». – 256 б. Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М.

2019 ж.

Қанықпаған ацетилен спиртінің синтезі – диметилдигексилбутиндиол (мақала) Заманауи жоғары технологиялар, – 2019. – 3. – С.54-59. Меркулов В.В., Алмазов А.И. және т.б.

2019ж.

Synthesis of copolymers based on polypropylenefumaratephtalates with metacrylic acid. Тезис. Book of Abstracts of VIII International Symposium on Specialty Polymers (Specialty Polymers for Environment Protection, Oil Industry, Bio-, Nanotechnology and Medicine). (August 23-25, 2019) / Karaganda Publ. House of KSU, 2019. – 114 p.Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., et. al.

2019ж.

Synthesis and research of polypropylene fumarate phthalate. Тезис International conference «Modern problems of chemistry and technology of organic substances and materials». (December 5-6, 2019) / – Almaty, 2019. – 63 p. Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., et. al.

2020 ж.

Determination of the molecular weight of polypropylenefumaratephthalates. Тезис. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., Kudaibergen G.K. et. al.

2020 ж.

Акрил қышқылымен полиэтиленгликоль фумараты негізіндегі сополимерлер. Тезис. Нижний Новгород: Н.И. Лобачевский атындағы баспа, 2020. Буркеев М.Ж., Хамитова Т.О., Жуманазарова Г.М.

2020ж.

Synthesis and investigation of metal-polymer complexes based on copolymers of polyethylene (propylene) glycolmaleates with acrylic acid and their catalytic properties Тезис Н.И. Лобачевский атындағы баспа , 2020. Burkeev M.Zh., Khamitova T.O., Zhumanazarova G.M., Kudaibergen G.K.

2020ж.

Poly(propylene fumarate phthalate) and acrylic acid radical copolymerization constants and parameters. (статья) Bulletin of the Karaganda university. Series «Chemistry». – 2020. -№ 1 (97). –P. 68-74. Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., Kudaibergen G.K. et. al.

2020ж.

Research of the influence of external factors on copolymers based on unsaturated polyester resins (статья). Bulletin of the Karaganda university. Series «Chemistry». – 2020. -№ 2 (98). –P. 51-57. Burkeev M.Zh., Zhumanazarova G.M., Kudaibergen G.K. et. al.

Қосымша ақпарат: