ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ

 

БАЗАРОВ
БАУРЖАН АНУАРХАНОВИЧ

кафедра меңгерушісі
техника ғылымдарының докторы
профессор


Телефон: +8 (707) 277 51 61
E-mail: b.bazarov@tttu.edu.kz
Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30,
жаңа корпус,
кабинет 314
Facebook, Instagram


«Құрылыс» кафедрасының профессор-оқытушы құрамы бакалавриат, магистратура және докторантура білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде келесідей оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу жұмыстарын атқарады:

  • пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;
  • пәндердің электронды оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;
  • курстық, зертханалық, практикалық жұмыстарды және студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқауларды әзірлеу және қайта өңдеу;
  • жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және қайта өңдеу;
  • силлабустарды әзірлеу және қайта өңдеу;
  • ISBN және © индекстеріне ие оқу құралдарын, оқулықтарды және монографияларды даярлау;
  • электронды әдістемелік материалдарды және виртуалды зертханалық жұмыстарды әзірлеу;
  • тестілік материалдар мен білімді бақылауға арналған материалдарды әзірлеу және қайта өңдеу;
  • дәріс конспектілерін әзірлеу және қайта өңдеу.

Оқу-әдістемелік құжаттамаларды кафедраның профессор-оқытушы құрамы әзірлейді, ол кейін кафедра отырыстарында талқылаудан өтеді, факультет деканы мен академиялық саясат жөніндегі департамент директорымен келісіледі, академиялық мәселелер жөніндегі проректормен бекітіледі.