Камарова Сауле Нуртазаевна

Аты-жөні: Камарова Сауле Нуртазаевна

Білім:

1994-1999 – Қарағанды металлургия институты, «Өнеркәсіптік жылу энергетикасы» мамандығы, «Инженер –жылу энергетик» біліктілігі

2014-2016 – Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 6М071700 «Жылу энергетика» мамандығы техникалық ғылымдар магистрі

2014-2021 – «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 6D071700 – «Жылу энергетика» мамандығы бойынша докторантура

2024 – 6D071700 «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша PhD

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымдағы жұмыс

2014-2017 – Қарағанды мемлекеттік индустриалды университеті «Құрылыс және жылу энергетикасы» кафедрасының оқытушысы.

2017-2020 – «Энергетика, автоматтандыру және есептеу техникасы» кафедрасының аға оқытушысы, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

2021-қазіргі уақытқа дейін Қарағанды индустриалды университеті, «Энергетика» кафедрасының аға оқытушысы

Оқытылатын пәндер тізімі:

  • Шайқатқыш және жылу қозғалтқыштары

  • Сұйық және газ механикасы

  • Жылу энергетикасындағы конструкциялық материалдар

  • Энергетикадағы САР негіздері

  • Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері

Жұмыспен қамту – Толық жұмыс күні

Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары:

1999-2000 – «Тем-Ко» ЖШС Қарағанды қ., инженер – жылутехнигі.

2001-2003 – Павлодар университетінің Ақсу филиалының «Металлургия және энергетика» кафедрасының оқытушысы. Павлодар облысы, Ақсу қ.

2004-2014 – Теміртау политехникалық колледжі, арнайы пәндер оқытушысы.

2016-2018 – ҚР БҒМ «ҰБТ» Теміртау қ. №57 филиалының басшысы.

Біліктілікті арттыру:

2012 – «Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиторларын даярлау»

2012 – «Қарағанды облыстық мемлекеттік қызметшілер мен білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтында біліктілікті арттыру».

2013 – «Кәсіби білім беру жүйесінде ИТК мүмкіндігін пайдалану».

2015 – «Elsevier: ScienceDirect, Scopus компаниясының әлемдік үздік ресурстарын енгізу және іс жүзінде қолдану».

2015 – «Электрондық оқытуды (e-learning) енгізу кезіндегі оқу процесін басқарудың дидактикалық моделі» және кәсіби-педагогикалық шеберліктің заманауи тәсілдері.

2015 – Тэгу қаласындағы (Оңтүстік Корея) Кемьюнг университетінде «Global Creativ Innovation» бағдарламасы бойынша тағылымдама.

2015 – Чех аграрлық университетінде (техникалық факультет) Ғылыми магистрлік тағылымдама, Чехия, Прага қ.және оның филиалы, Германия, Дрезден қ.

2015 – «Арселор Миттал Теміртау» АҚ турбиналық, химиялық цехтарында ЖЭО-ПВС-да тағылымдама.

2019 – София техникалық университетінде ғылыми тағылымдама, Болгария, София қ.

2020 – НАО «TALAP» «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру».

2020 – «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы «АҚ қашықтықтан оқыту: әзірлеуден білім беру процесін ұйымдастыруға дейін».

2022 – Өндірістік тағылымдама (72 сағат) ЖЭО-ПВС, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ, Теміртау қ.

2022 – «Білім беру саласындағы компьютерлік технологиялар» (72 сағат). «Эпиграф» баспа орталығы, Алматы қ.

2022 – Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері . «Damutek» білім беру порталы, Астана қ.

2022 – «Айдау және жылу қозғалтқыштары» (72 сағат). «Ғалымнұр» қосымша білім беру орталығы, Түркістан қаласы

2022 – «Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі» (72 сағат). «Ғалымнұр» қосымша білім беру орталығы, Түркістан қаласы

2023 – «Білім берудегі менеджмент» (72 сағат). «Ғалымнұр» толық білім беру орталығы, Түркістан қаласы

Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ

Марапаттар мен сыйлықтар:

2015 – Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына орай, адал еңбегі, жұмысқа жауапты атқарғаны үшін ҚМИУ құрмет грамотасы.

2017 – Адал еңбегі, жұмысқа жауапты қатынасы үшін ҚР БҒМ ҰБТ құрмет грамотасы.

2018 – ҚМИУ-дың адал еңбегі, жұмысқа жауапты атқарғаны үшін Құрмет грамотасы.

2021 – ҚарИУ-дың адал еңбегі, жұмысқа жауапты атқарғаны үшін Құрмет грамотасы.

2022 – ҚарИУ –дың кәсіби бағдар беру жұмысы үшін Құрмет грамотасы

2023 – ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігінің Алғыс хаты, адал еңбегі үшін, жұмысқа жауапкершілікпен қарау

Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жоқ

Жарияланымдар және презентациялар: (жақша ішінде бірлескен авторлар)

2018 – Electric cars. Advantages and disadvantages. Journal of Physics: Conference Series IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1015 (2018) 052029 s.1-5 (Z S Gelmanova, G G Zhabalova, G А Sivyakova, О N Lelikova, А А Smailova, S N Kamarova)

2018 – Перспективы использования отходов АО «АрселорМиттал Темиртау» в строительстве. Вестник науки и образования 2018. № 5 (41). Том 1 Российский импакт-фактор: 0,17 Научно-методический журнал С.31-33 (Леликова О.Н., Жабалова Г.Г., Камарова С.Н.)

2018 – Анализ существующего состояния энергооборудования и баланса мощности ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау». Вестник Алматинского университета энергетики и связи № 4(6) (43) 2018, Алматы (Абильдинова С.К., Джунусова Л.Р.)

2018 – «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 2-ЖЭО-ның қуат балансы мен энергетикалық жабдықтарының жағдайына талдау

Труды КГИУ, Х Международной научно-практической конференции

«Конкуреннтноспособность нации – основное условие повышения благосостояние народа» (29-30 ноября 2018г.) Часть 1. Темиртау, 2018, С.183-187. (Абилдинова С.К., Жабалова Г.Г.)

2019 -Development of energy efficient scheme of coal-pulverizing plant for CHP-2 OF JSC «АМТ». РНЖ «Вестник КГИУ» №3 (26) 2019 г. с. 90-97 (G. Zhabalova, S. Kamarova, О. Lelikova, S. Abildinova)

2019 – Оптимизация затрат электроэнергии на пылеприготовление в шаробара-банных мельницах Ш-25А ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау».

Энергетика: Управление, качество и эффективность использования энергоресурсов. Сборник трудов IX Международной научно-технической конференции, Благовещенск, 2019 (С.К. Абильдинова)

2019 – Experimental study for the Optimization of Energy savings in coal dust preparation system B-25A ball drum mill in CHP-2 JSC “АrcelorМittalТemirtau”.

XXIV Scientific conference with international participation FPEPM 2019. 17th – 20th September, 2019, Sozopol. PROCEEDINGS energy, ecology, comfort, self-confidience. Holiday House of the Technical University of Sofia, Sozopol, Вulgaria (S. Abildinova, A. Terziev).

2019 – Development of energy efficient scheme of coal-pulverizing plant for CHP-2 OF JSC «АМТ». Республиканский научный журнал «Вестник Карагандинского государственного индустриального университета» № 3 (26) 2019 г. г. Темиртау (G. Zhabalova, O.Onichshenko, Lelikova, S. Abildinova)

2019 – Реконструкция парогенератора БКЗ-220-110 Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys energy». Международный научно-исследовательский журнал INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL , №8 (86) 2019 Часть 1 Август (Мешков А.С., Жабалова Г.Г., Онищенко О.Н., Леликова О.Н.)

2019 – Разработка упрощенной математической модели процесса размола топлива на шаробарабанной мельнице. Материалы Международной образовательной онлайн-конференции «Образование – основа Евроазиатского сотрудничества», посвященная 85-летию Университета Шкаима. – Семей: Государственный университет имени Шакарима города Семей, 2019. – 158 с. (Абильдинова С.К.)

2020 – Анализ работы системы подготовки топлива на примере. ТЭЦ-2 г.Темиртау Международной научно-технической конференции «I юбилейные чтения Бойко Ф.К.», посвященной его 100-летию, 21 февраля 2020 года. Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. Г. Павлодар 2020 – С 245-249. (Абильдинова С.К., Расмухаметова А.С.)

2020 – Методика преподования дистанционного обучения для технических специальностей. VІ Международной научно-практической конференций «Наука и образование в современном мире: ВЫЗОВЫ ХХI века», Нур-Султан, 2020 С 228-232. (Абильдинова С. К., Исаев В.Л.)

2020 – Совершенствование действующей схемы автоматизации системы пылеприготовления ТЭЦ-2 г.Темиртау. Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения». г.Нур-Султан, 2020. С 336-340. (Абильдинова С.К., Онищенко О.Н.)

2020 -«Теплоснабжение сельско-хозяйственного комплекса на основе альтернативных источников энергии». Сборник трудов «II Международная научно-практическая online конференция». «Энерго- и ресурсосберегающие технологии: опыты и перспективы» Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Кызылорда 29 апреля 2020 г. С 36-41. (Абильдинова С.К., Байдюсенов Г.Н.)

2020 – «The efficiency analysis of the SH-25A ball drum mill when grinding industrial products of fossil fuels». 9- я Международная конференция по тепловому оборудованию, возобновляемой энергии и развитию сельских районов (TE-RE-RD 2020), Констанца, Румыния, 26-27 июня 2020 г. E3S Web of Conferences 180, 01003 (2020), TE-RE-RD 2020, (Saule Abildinova, Angel Terziev, Aliya Elemanova).

2020 – Опорный конспект «Ситовый анализ угля» по методологии активного освоения для системных опорных знаний. «Вестник ПГУ. Серия энергетическая» № 2, ISSN 1811-1858, Павлодар, 2020, С. ( Исаев В.Л., Абильдинова С.К.).

2020 – Новое устройство для предварительного дробления угля на ТЭЦ-2 г. Темиртау. Сборник тезисов докладов XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее образование» посвященная 45-летию образования Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. Материалы конференции 16-18 октября, 2020г. (Абильдинова С.К., Исаев В.Л.)

2020 – Установка по исследованию процессов размола твердых топлив и определение качественных характеристик угольной пыли. «Science and education in the modern world: challenges of the xxi century» материалы VII Международной научпрак. конф. (Технические науки)/ сост.: Е. Ешім, Е. Абиев – Нур-Султан, 2020 (Абильдинова С.К., Суркова Н.А.).

2020 – Study of the thermodynamic efficiency of solid fuel preparation systems of a thermal power plant based on an exergy analysis of the operation of subsystems. E3S Web of Conferences 207, 0 (2020) PEPM’2020 (Saule Abildinova, Angel Terziev).

2020 – Исследование термодинамической эффективности систем подготовки твердого топлива АО «АрселорМиттал Темиртау». V Всероссийский (с международным участием) научно-практическая конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика» (С.К. Абильдинова).

2020 – Патент на полезную модель № 5046 «Устройство для дробления угля». (21) 2019/1145.2, (22) 25.12.2019, (45) 12.06.2020. Патент на полезную модель № 5046.( Исаев В.Л., Кызыров К.Б, Калытка В.А., Булатбаев Ф.Н., Двужилова С.Н).

2021 – Modernization of the dust preparation system at CHPP-2 of JSC «Arcelormittal Temirtau». Республиканский научный журнал «Вестник КГИУ» № 1 (32) 2021 г. Г. Темиртау. (O.N. Onichshenko, G.G. Zhabalova, O.N. Lelikova).

2021 – Исследование максимальной эффективности процесса измельчения угля в шаровой барабанной мельнице. Материалы международной научно-практической онлайн конференции на тему «Современные информационные технологии и компьютерное моделирование систем». 8 июня 2021г. – Кызылорда: КУ имени Коркыт Ата, 2021. 477-c. (Абильдинова С.К.).

2022 – Improving the efficiency of the coal grinding process in ball drum mills at thermal power plants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2022, 1(1(115)), pp. 93–105 (Abildinova,S., Terziev,A., Baidyussenov, G.)

Scopus: tps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4061287

2022 – Повышение эффективности системы пылеприготовительной установки АО «АрселорМиттал Темиртау» ТЭЦ-2 г. Темиртау «Университет еңбектері – Труды университета» НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, 2022.- №2 (87), – С.297-301 (Абильдинова С.К, Онищенко О.Н., Исаев В.Л.)

2022 – Қазандықтарды газбен жабдықтау жүйесіндегі детандер-генераторлық агрегаттар жұмысының термодинамикалық тиімділігін бағалау. Вестник КазАТК. Т (121) №2, Алматы.- 2022.- С.519-529 (Султанова А.А., Абильдинова С.К.)

2022 – Reconstruction of the ash and slag removal system in CHP-2 OF JSC «ArselorMittal Temirtau» This article discusses the modernization of the ash. Торайғыров университетінің хабаршысы. ISSN 2710-3420. Энергетикалық сериясы. № 3. Павлодар, 2022, С. 293-303 (Zhabalova G. G., Onishchenko О. N., Lelikova О. N.)

2022 – Горелка котла/ Патент на полезную модель. №7214 (21)2022/0401.2; (22) 12.05.2022 (Исаев В.Л., Булатбаев Ф.Н., Камарова С.Н., Нешина Е.Г)

2022 – Автоматическое регулирование разряжения шаровой барабанной мельницы ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау». Торайғыров университетінің хабаршысы. ISSN ISSN 2710-3420 № 4 Павлодар, 2022, С. 139-151. (Онищенко О. Н., Жабалова Г. Г.,Леликова О. Н., Абильдинова С. К)

2022 – Теплотехнические измерения и приборы контроля. Алматы: Эверо, 2022. – 132 с. ISBN 978-601-352-879-3. (авторы: Онищенко О.Н., Жабалова Г.Г., Камарова С.Н., Леликова О.Н.)

2022 – Нагрев и нагревательные устройства. Алматы: Эверо, 2022. – 148 с. ISBN 978-601-352-881-6. (авторы: Онищенко О.Н., Жабалова Г.Г., Камарова С.Н., Леликова О.Н.)

2022 – Котельные установки и парогенераторы. Учебное пособие. – Алматы: Эверо, 2022. – 172 с. ISBN 978-601-352-880-9. (авторы: Камарова С.Н., Жабалова Г.Г., Онищенко О.Н., Леликова О.Н.)

2023 – Абоненттермен жұмысты және сорғы жабдықтарын пайдалану ерекшеліктерін ескере отырып, орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесін модельдеу. Материалы XII Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: Вызовы ХХI века» 4. Технические науки III ТОМ, Астана 2023.

2023 – Исследования процесса измельчения твердого топлива на модели шаровой барабанной мельницы. Труды Международной научно-практической конференции «XV Сагиновские чтения. Интеграция образования, науки и производства» 16-17 июня 2023 г. Часть 1 (Исаев В.Л., Абильдинова С.К.)

2023 – Исследования процесса измельчения твердого топлива на модели шаровой барабанной мельницы. Труды Международной научно-практической конференции «XV Сагиновские чтения. Интеграция образования, науки и производства» 16-17 июня 2023 г. Часть 1 (Исаев В.Л., Абильдинова С.К.)

2024 – Влияние степени загрузки шаровой барабанной мельницы мелющими шарами

на интенсивность размола угля. Университет еңбектері/ Труды университета Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова, 2024. №1. С.18-24. (авторы: Онищенко О.Н., Абильдинова С.К., Исаев В.Л., Терзиев А.К.)

Жаңа ғылыми әзірлемелер: жоқ

Қосымша ақпарат: жоқ