Камарова Сауле Нуртазаевна

 

Аты-жөні: Камарова Сауле Нуртазаевна

Білім:

1994-1999

Қарағанды металлургия институты, «Өнеркәсіптік жылу энергетикасы» мамандығы, «Инженер –жылу энергетик» біліктілігі

2014-2016

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 6М071700 «Жылу энергетикасы» мамандығы техникалық ғылымдар магистрі

Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:
Осы ұйымдағы жұмыс
2014-2017 Қарағанды мемлекеттік индустриалды  университеті «Құрылыс және жылу энергетикасы» кафедрасының оқытушысы.
2017-2020 «Энергетика, автоматтандыру және есептеу техникасы» кафедрасының аға оқытушысы, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті
2021-қазіргі уақытқа дейін Қарағанды индустриалды университеті, «Энергетика» кафедрасының аға оқытушысы
Оқытылатын пәндер тізімі:

Ø Шайқатқыш және жылу қозғалтқыштары

Ø Сұйық және газ механикасы

Ø Жылу энергетикасындағы конструкциялық материалдар

Ø  Энергетикадағы САР негіздері

Ø  Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері

Жұмыспен қамту Толық жұмыс күні
Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары:
1999-2000 «Тем-Ко» ЖШС Қарағанды қ., инженер – жылутехнигі.
2001-2003 Павлодар университетінің Ақсу филиалының «Металлургия және энергетика» кафедрасының оқытушысы. Павлодар облысы, Ақсу қ.
2004-2014 Теміртау политехникалық колледжі, арнайы пәндер оқытушысы.
2016-2018 ҚР БҒМ «ҰБТ» Теміртау қ. №57 филиалының басшысы.
Біліктілікті арттыру:
2012 «Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиторларын даярлау»
2012 «Қарағанды облыстық мемлекеттік қызметшілер мен білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтында біліктілікті арттыру».
2013 «Кәсіби білім беру жүйесінде ИТК мүмкіндігін пайдалану».
2015 «Elsevier: ScienceDirect, Scopus компаниясының әлемдік үздік ресурстарын енгізу және іс жүзінде қолдану».
2015 «Электрондық оқытуды (e-learning) енгізу кезіндегі оқу процесін басқарудың дидактикалық моделі» және кәсіби-педагогикалық шеберліктің заманауи тәсілдері.
2015 Тэгу қаласындағы (Оңтүстік Корея) Кемьюнг университетінде «Global Creativ Innovation» бағдарламасы бойынша тағылымдама.
2015 Чех аграрлық университетінде (техникалық факультет) Ғылыми магистрлік тағылымдама, Чехия, Прага қ.және оның филиалы, Германия, Дрезден қ.
2015 «Арселор Миттал Теміртау» АҚ турбиналық, химиялық цехтарында ЖЭО-ПВС-да тағылымдама.
2019 София техникалық университетінде ғылыми тағылымдама, Болгария, София қ.
2020 НАО «TALAP» «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру».
2020 «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы «АҚ қашықтықтан оқыту: әзірлеуден білім беру процесін ұйымдастыруға дейін».
Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ
Марапаттар мен сыйлықтар:
2015 Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына орай, адал еңбегі, жұмысқа жауапты атқарғаны үшін ҚМИУ құрмет грамотасы.
2017 Адал еңбегі, жұмысқа жауапты қатынасы үшін ҚР БҒМ ҰБТ құрмет грамотасы.
2018 ҚМИУ-дың адал еңбегі, жұмысқа жауапты атқарғаны үшін Құрмет грамотасы.
Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жоқ
Жарияланымдар және презентациялар: (жақша ішінде бірлескен авторлар)
2018 Electric cars. Advantages and disadvantages. Journal of Physics: Conference Series IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1015 (2018) 052029 s.1-5 (Z. S. Gelmanova, G. G. Zhabalova, G. А. Sivyakova, О. N. Lelikova, А А Smailova, S N Kamarova).
2018 Құрылыста  «АрселорМиттал Теміртау» АҚ қалдықтарын пайдалану перспективалары. Ғылым және білім жаршысы 2018. № 5 (41). 1-Том Ресей импакт-факторы: 0,17 ғылыми-әдістемелік журнал 31-33 б. (Ле-ликова О. Н., Жабалова г. г., Камарова С. Н.).
2018 «АрселорМиттал Теміртау» АҚ ЖЭО-2 энергия жабдықтарының қазіргі жай-күйін және қуат теңгерімін талдау. Алматы энергетика және байланыс университетінің Хабаршысы № 4(6) (43) 2018, Алматы (Әбілдинова С. К., Жүнісова Л. Р.).
2018 «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 2-ЖЭО-ның қуат балансы мен энергетикалық жабдықтарының жағдайына талдау ҚМИУ, Х Халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектері «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі-халықтың әл-ауқатын арттырудың негізгі шарты» (2018 ж. 29-30 қараша) 1-бөлім. Теміртау қ., 2018, 183-187 б. (Әбілдинова С. К., Жабалова Г. Г.).
2019 Development of energy efficient scheme of coal-pulverizing plant for CHP-2 OF JSC «АМТ». РНЖ «КМИУ хабаршысы» №3 (26) 2019 г. с. 90-97 (G. Zhabalova, S. Kamarova, О. Lelikova, S. Abildinova).
2019 «АрселорМиттал Теміртау»АҚ 2-ЖЭО Ш-25а барабанды шарлы диірмендерінде шаң дайындауға жұмсалатын электр энергиясының шығындарын оңтайландыру. Энергетика: энергия ресурстарын басқару, пайдалану сапасы мен тиімділігі. IX Халықаралық ғылыми-техникалық конференцияның еңбектер жинағы, Благовещенск, 2019 (С. К. Абильдинова).
2019

Experimental study for the Optimization of Energy savings in coal dust preparation system B-25A ball drum mill in CHP-2  JSC “АrcelorМittalТemirtau”.

XXIV Scientific conference with international participation FPEPM 2019. 17th – 20th September, 2019, Sozopol PROCEEDINGS ENERGY, ECOLOGY, COMFORT, SELF-CONFIDIENCE. Holiday House of the Technical University of Sofia, Sozopol, Вulgaria (S. Abildinova,  A. Terziev).

2019 Development of energy efficient scheme of coal-pulverizing plant for CHP-2 OF JSC «АМТ». Республиклық ғылыми журнал «КМИУ хабаршысы» №3 (26) 2019 г. г. Темиртау (G. Zhabalova,    O.Onichshenko,  Lelikova, S. Abildinova).
2019 «Kazakhmys energy» ЖШС Жезқазған ЖЭО БКЗ-220-110 бу генераторын қайта жаңарту. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL халықаралық ғылыми-зерттеу журналы, № 8 (86) 2019 1-бөлім тамыз (Мешков А. С., Жабалова г. г., Онищенко О. Н., Леликова О. Н.).
2019 Барабанды шарлы диірменде отынды ұнтақтау процесінің жеңілдетілген математикалық моделін жасау. Шәкәрім университетінің 85 ж. арналған «Білім-Еуразиялық ынтымақтастықтың негізі» атты халықаралық білім беру онлайн – конференциясының материалдары.  – Семей: Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, 2019. – 158 б. (Абильдинова С. К.).
2020 Теміртау қ. ЖЭО-2-де отын дайындау жүйесінің жұмысын талдау. 100 жылдығына арналған «Бойко Ф. К. I мерейтойлық оқулар «Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы». С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. Павлодар Қ. 2020. 245-249 бет. (Абильдинова С. К., Расмухаметова А. С.).
2020 Техникалық мамандықтар үшін қашықтықтан оқытуды оқыту әдістемесі. VІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Қазіргі әлемдегі ғылым және білім: ХХІ ғасырдың сын-қатерлері», Нұр-сұлтан, 2020 С 228-232. (Абильдинова С. К., Исаев В. Л.).
2020 Теміртау қ. ЖЭО-2   шаң дайындау жүйесін автоматтандырудың қолданыстағы схемасын жетілдіру.  «Көлік және энергетиканың өзекті мәселелері: оларды инновациялық шешу жолдары» VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Нұр-сұлтан Қ., 2020. 336-340 жж. (Абильдинова С. К., Онищенко О. Н.).
2020 «Алтернативтік энергия көздері негізінде ауыл шаруашылығы кешенін жылумен жабдықтау». «II Халықаралық ғылыми-практикалық online конференция»еңбектер жинағы. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда 29 сәуір 2020 ж.36-41. (Абильдинова С. К., Байдюсенов Г. Н.).
2020 «The efficiency analysis of the SH-25A ball drum mill when grinding industrial products of fossil fuels». 9- шы жылыту жабдықтары, жаңартылатын энергия және ауылдық аумақтарды дамыту бойынша халықаралық конференция (TE-RE-RD 2020), Констанца, Румыния, 26-27 июня 2020 г. E3S Web of Conferences 180, 01003 (2020), TE-RE-RD 2020, (Saule Abildinova, Angel Terziev,  Aliya Elemanova).
2020 Жүйелі тірек білімі үшін белсенді игеру әдіснамасы бойынша «Көмірді електен талдау» тірек конспектісі.  «ПМУ хабаршысы. Энергетикалық Серия» № 2, ISSN 1811-1858, Павлодар, 2020, С. (Исаев В. Л., Абильдинова С. К.).
2020 Темиртау қ. ЖЭО-2да көмірді алдын ала ұсақтауға арналған жаңа құрылғы. Ғұмарбек Д. атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің 45 ж. арналған «Энергетика, Инфокоммуникациялық технологиялар және жоғары білім» XI Халықаралық ғылыми-техникалық конференция тезистер жинағы. Конференция материалдары 16-18 қазан, 2020ж. (Абильдинова С. К., Исаев В. Л.).
2020 Қатты отынды ұнтақтау процестерін зерттеу және көмір шаңының сапалық сипаттамаларын анықтау қондырғысы. «SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY» материалы VII Халықаралық ғыл-прак. конф. (Техникалық ғылымдар)/ құраст.: Е. Ешім, Е.Әбиев – Нұр-Сұлтан, 2020 (Абильдинова С. К., Суркова Н. А.).
20020 Study of the thermodynamic efficiency of solid fuel preparation systems of a thermal power plant based on an exergy analysis of the operation of subsystems.  E3S Web of Conferences 207, 0 (2020) PEPM’2020 (Saule Abildinova, Angel Terziev).
2020 «АрселорМиттал Теміртау»АҚ қатты отынды дайындау жүйесінің термодинамикалық тиімділігін зерттеу». V бүкілресейлік (халықаралық қатысумен). Энергетика және энергия үнемдеу: теория және практика: ғылыми-практикалық конференциясы (С.К. Абильдинова).
2020

Пайдалы модель. Патент № 5046 «Көмірді ұсақтауға арналған құрылғы».

(21) 2019/1145.2, (22) 25.12.2019, (45) 12.06.2020. Пайдалы модель- Патент № 5046. Исаев В. Л., С. Н. Камарова, К. Б. Қызыров, В. А.Калытка, Ф. Н. Булатбаев, С. Н. Двужилова.

2021 Modernization of the dust preparation system at CHPP-2 of JSC «Arcelormittal Temirtau». Республикалық ғылыми журнал «Хабаршы КГИУ» № 1 (32) 2021 г. г. Темиртау. (O.N. Onichshenko, G.G. Zhabalova, O.N. Lelikova).
2021 Шар барабанды диірменде көмірді ұнтақтау процесінің максималды тиімділігін зерттеу. «Заманауи ақпараттық технологиялар және жүйелерді компьютерлік модельдеу» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция материалдары. 8 маусым 2021ж. – Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы қу, 2021ж. 477-с. (Абильдинова С. К.).
2021

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ ЖЭО-2 ұнтақтау жүйесінің термиялық тиімділігін талдау. «ҚАЗІРГІ ӘЛЕМДЕГІ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ: ХХІ ҒАСЫР ҚАУІПТЕЛЕРІ» IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік материалдары. конф. (ТЕХНИКАЛЫҚ

ҒЫЛЫМДАР) / құраст.: Е.Ешім, Е.Әбиев – Нұр-Сұлтан, 2021 – 79 б. (Камарова С.Н., Суркова Н.А., Абилдинова С.К.)

2021

Шахталық сулардың жылу энергиясын пайдалану. «ЖАҺАНДЫҚ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР 2021: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ» XV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Халықаралық ғылыми журнал «Жаһандық ғылым және инновациялар 2021: Орталық Азия» Нұр-Сұлтан, Қазақстан, желтоқсан 2021. С 123-128. (Камарова С.Н., Леликова О.Н., Абилдинова С.К.

 

Жаңа ғылыми әзірлемелер: жоқ
Қосымша ақпарат: жоқ