“В целом перед казахстанским образованием и наукой стоит масштабная, неотложная задача – не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать тренды.”


К. К. Токаев

Блог ректора

Карагандинский индустриальный университет — ведущий вуз Казахстана по подготовке высококвалифицированных кадров для го...

Подробнее »

Новости

Архив

Конференции

Архив

Казахский язык

Электронные порталы для изучения и использования казахского языка

— Изучайте казахский язык с TIL-QURAL. Интерактивный курс для самостоятельного обучения https://tilqural.kz/

— Тіл Әлемі. https://tilalemi.kz/

— Сайт қазақ тілін оқып, дамытқысы келетін үш жастан асқан балаларға, сонымен қатар бала тәрбиесі мен оқытуды жүзеге асырушы тәрбиешілер мен мұғалімдерге, ата- аналарға арналады. Сайт интуитивті іздеу жүйесі мен ыңғайлы навигация жүйесі бар онлайн платформа негізінде жұмыс істейді. http://balatili.kz/

— Қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы. https://emle.kz/

— «Қазақ терминологиясының мазмұны мен құрылымы» электрондық алаңы – қазақ терминдерін көпшілікпен талқылау орны. https://termincom.kz/

— Sozdikqor.kz порталы — әртүрлі салалық сөздіктер мен энциклопедиялардағы сөздер мен тұрақты сөз тіркестерін, қазақ тіліндегі көне сөздерді, кірме сөздерді, аймақтық және ақпараттық технологиялардың даму кезеңіндегі жаңа технологиялық сөздердің мағынасын көруге мүмкіндік беретін платформа. «Сөздікқор» порталының іздеу жүйесі арқылы сөздердің дефинициясын, синонимін, антонимін, омонимін, фразеологиялық тіркесте немесе сөйлем ішінде кездесуін бір бетте көруге болады. https://sozdikqor.kz/

— «Разработка публицистического подкорпуса национального корпуса казахского языка» — важный проект, продолжающийся на основе национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру». https://qazcorpora.kz/

— Құжат айналымының автоматтандырылған электронды базасы. https://qujat.kz/

— Tilmedia – это самый интересный и эффективный способ изучить казахский язык. https://tilmedia.kz/

— Ономастическая электронная база. https://atau.kz/

— Слова назидания Абая. Учим казахский. https://abai.institute/ (IP: 77.245.105.165)