Коронавирус

[ru]

 

 

Памятка населению «О коронавирусе»

 

Видеоролик «Осторожно коронавирус!»

 

Комплексный план мероприятий по профилактики коронавирусной инфекции Карагандинского индустриального университета

 

Отчет по профилактике коронавирусной инфекции Карагандинского индустриального университета

 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан

 

Об усилении мер по недопущению распространения короновирусной инфекции

[/ru] [kk]

 

 

«Коронавирус туралы» тұрғындарға арналған жадынама

 

«Абайлаңыз, коронавирус!» бейнебаян

 

Қарағанды индустриялық университетінің коронавирустық инфекциясының алдын-алуға арналған кешенді іс-шаралар жоспары

 

Қарағанды индустриялық университетінің коронавирустың алдын-алу іс-шаралары туралы есебі

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы (Орыс тіліндегі құжат)

 

Короновирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы
[/kk] [en]

 

 

Memo to the public «about the coronavirus»

 

Video clip  » Beware of coronavirus!»

 

Comprehensive plan of measures for prevention of coronavirus infection of Karaganda industrial university

 

Report on prevention of coronavirus infection of Karaganda industrial university

 

Order Of the Minister of education and science of the Republic of Kazakhstan (document in Russian)

 

On strengthening measures to prevent the spread of coronavirus infection
[/en]