Кунтуш Елена Викторовна

Т.А.Ә.: Кунтуш Елена Викторовна

Білімі:

1989-1994

330840 «Электр жетегі және өнеркәсіптік қондырғылар мен технологиялық кешендерді автоматтандыру», Инженер-электрик

2012-2014

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 6М071800 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша магистратура, техника ғылымдарының магистрі

2017-2020

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 6D071800 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша докторантура

2021

6D071800 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша PhD

Еңбек тәжірибесі:

Aкадемиялық:

Осы мекемедегі қызметі

1994- қазірге дейін

«Энергетика, Автоматтандыру және есептеу техникасы» (қазір «Энергетика») кафедрасының аға оқытушысы

Оқытатын пәндері:

  • Электротехниканың теориялық негіздері

  • Электр машиналары мен электр жетегі

  • Техникалық қондырғылардың жетектері

  • Электромеханикалық жүйелерді модельдеу

Біліктілікті жетілдіру::

27.10.2017

Springer nature «Қалай пайдалану керек, қалай жариялау керек» ресми тренингі

23.10.2018-30.10.2018

«Ғылыми жарияланымдар авторларына арналған ақпараттық құралдар» ғылыми зерттеулерге арналған Clarivate Analytics ресурстары бойынша онлайн-семинарлар сериясы

08.04.2019-20.04.2019

Біліктілікті арттыру бағдарламасы бойынша курс «Айнымалы токтың автоматтандырылған электр жетегі», 72 сағат, РФ, Екатеринбург қ., Ресейдің тұңғыш президенті Б.Н.Ельцин атындағы УрФУ ФГАОУ ВШ

2020 – 2021

Вебинарлар сериясы Antiplagiat.ru

24.02.2021-26.02.2021

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Қарағанды өңірінің инновациялық-технологиялық дамуының модельдері мен әдістері» әдістемелік семинары, Жүйелік талдау және модельдеу академиясы, Қарағанды әдіснамалық орталығы, Қарағанды қ.

21.06.2021-03.07.2021

«Электр жабдығы, энергетикалық қамтамасыз ету және өнеркәсіптік процестерді автоматтандыру» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы 72 сағат, Toraighyrov university, Павлодар қ.

Марапаттар мен сыйлықтар

15.12.2021

Университет алдындағы ерен еңбегі үшін «ҚарИУ алдында сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі

Жарияланымдар мен презентациялар:

2018

Кунтуш Е.В., Сиверская Т.И., Баясилова З.А. Имитационное моделирование как метод исследования электропривода горизонтального петлевого устройства. «Конкурентоспособность нации – основное условие повышения благосостояния народа»: конференция, посвященная 55-летнему юбилею Карагандинского государственного индустриального университета: Труды X Международной научно-практической конференции. – Темиртау, 2018. – С 39-44 – 2 ч.

2019

Кунтуш Е.В., Брейдо И.В., Зюзев А.М. Математическое моделирование электропривода горизонтального петлевого устройства. Труды Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения № 11), 14-15 июня 2019 г. В 5-и частях. Часть 4/ Министерство образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2019. –С.62-63

2019

Кунтуш Е.В., Брейдо И.В., Зюзев А.М. Обзор методов демпфирования упругих колебаний в электромеханической системе горизонтального петлевого устройства. Труды университета. №3, 2019 –126 – 130 с.

2019

Кунтуш Е.В., Брейдо И.В., Зюзев А.М. Разработка модернизированной системы управления электроприводом горизонтального петлевого устройства. Труды университета. №4, 2019 – 120 – 125 с.

2019

Сивякова Г.А., Кунтуш Е.В., Хамзин С.А. Электропривода механизмов металлургического производства. Учебное пособие. Алматы, New book, 2019 – 204 с.

2019

Kuntush, Ye & Breido, I. & Zyuzev, А. (2018). Developing a Mathematical Model of a Horizontal Looper Taking into Account the Features of a Steel Strip. EAI Endorsed Transactions on Energy Web. 163842. 10.4108/eai.13-7-2018.163842.

2020

Кунтуш Е.В., Брейдо И.В. Исследование модернизированной системы управления электроприводом горизонтального накопителя полосы листопрокатного стана. Вестник КГИУ. Республиканский научный журнал. № 2(29), 20207683 с.

2020

Iosif Breido, Yelena Kuntush. Synthesis of adaptive electric drive control system of horizontal looper. Archives of Electrical Engineering | 2020 | vol. 69 | No 3 | 679-694 | DOI: 10.24425/aee.2020.133925

2021

Кунтуш Е.В., Баясилова З.А. Системы дистанционного тестирования. Materials of the XVII International scientific and practical Conference «Cutting-edge science – 2021» , April 30- May 7, 2021: Sheffield. Science and education LTD –64 – 67 p.

2021

Кунтуш Е.В., Зюзев А.М Оценка работы электропривода горизонтального петлевого устройства листопрокатного стана с учетом механических свойств стальной полосы. Труды Международной научно-практической online конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан, 17-18 июня 2021 г. Министерство образования и науки РК, Карагандинский технический университет. – Караганда: Изд-во КарТУ, 2021. – 630-631с.

2022

V. Vlasenko, V. Tytiuk, V. Kuznetsov, Y. Kuntush, O. Chornyi and V. Busher, «Analysis of Operational Characteristics of SRM in Emergency Modes of the Converter Unit,» 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916330

2022

Кунтуш Е.В., Сиверская Т.И. Применение имитационного моделирования тепловых режимов электрического двигателя. Труды Республиканской научно-методической конференции «Инновационные подходы в образовании» – Темиртау: КарИУ, 2022. –с.70-76

2023

Кунтуш Е.В., Сиверская Т.И. Имплементация резонанса напряжений электрической цепи посредством прикладных программ MATLAB и Еlectronics Workbench, Республиканский научный журнал «Вестник Карагандинского индустриального университета». Темиртау, ДЦТ Карагандинского индустриального университета, 2023 (№2). — 55-61 с.

2023

T.I. Siverskaya, Z.A. Bayassilova, Ye.V.Kuntush. Features of modeling multi-motor electric drives. Труды XII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии и инжиниринг», посвященной 60-летию Карагандинского индустриального университета. – Темиртау, – С. 243-245.

Жаңа ғылыми әзірлемелер:

22.10.2018

22.10.2018 ж. № 247 «Суықтай илектеу орнағының көлденең ілмекті құрылғысының электромеханикалық жүйесінің имитациялық моделі» авторлық құқықпен қорғалатын құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы куәлік

Қосымша ақпараттар:

ye.kuntush@tttu.edu.kz