«Электрондық микроскопия және нанотехнологиялар» инженерлік бейінді зертханасы

«Электрондық микроскопия және нанотехнология» инженерлік бейіндегі зертхана табиғи ресурстарды терең өңдеу, заманауи материалтану және нанотехнология саласында ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған. Зертхана жабдықтарын студенттер, магистранттар мен докторанттар дипломдық, магистрлік және докторлық диссертацияларды орындау кезінде белсенді пайдаланады.

«ЭМжН» ИБЗ қондырғылары»