Латыпова Марина Александровна

Аты-жөні:

Латыпова Марина Александровна

Білім:

2008-2013:

Қарағанды Мемлекеттік Индустриялық Университеті. Мамандығы: Есеп және аудит.

2013-2015

Томск Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Біліктілігі: сервис және туризм маманы

2013-2016

Томск Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Біліктілігі: экономика ғылымдарының магистрі

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымдағы жұмыс

2020 – қазіргі уақытқа дейін

«Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы

С 2017 ж.

«Менеджмент және бизнес» кафедрасының оқытушысы

С 2016 ж.

«Менеджмент және бизнес» кафедрасының ассистенті

Жүргізетін пәндері:

«Бухгалтерлік есеп негіздері», «Қаржылық есеп 1», «Қаржылық есеп 2», «Салық есебі», «Аудит және АХС», «Практикалық аудит», «Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар»

Жұмыспен қамту:

Толық жұмыс күні

Академиялық емес жұмыс тәжірибесі:

ЖДБ «Теміртау қаласындағы христиан Евангел шіркеуі»

С 2005 қазіргі уақытқа дейін

Бас бухгалтер – қоса атқарушы

Повышение квалификации:

2018 ж.

«Certified University Teacher – University didactics and teaching competences» (CUT) КЭУ г. Карfганда

2018 ж.

Академияда оқу Cisco. г. Темиртау, КГИУ

2018 ж.

Өндірістік тағылымдама. ТОО «Сталь Центр 2030» г. Караганда

2019 ж.

ХҚЕС сәйкес Бухгалтерлік есеп «бухгалтер күні 2019» қазақстандық онлайн конференциясы. г. Алматы ПОБ Академия ПРОФБУХГАЛТЕРОВ

2019 ж.

International Financial Reporting Standarts. Fundamental Level. INTERNATIONAL ALLIANCE OF PROFESSIONAL BUSSINESS ELITES, LLT «AL-Terra»

2020 ж.

Қазақстан онлайн конференциясы «бухгалтер күні Есеп» 2020 салық салудағы өзгеріс 2020ж. г. Алматы ПОБ Академия ПРОФБУХГАЛТЕРОВ

2020 ж.

Үздіксіз білім берудің өзекті аспектілері: Мектеп-колледж-ЖОО (қашықтықтан оқыту аясында) «Біліктілікті арттыру курстары. КарГТУ, Караганда

2020 ж.

«Қазіргі заманғы бизнес пен инвестициялардағы ХҚЕС» II Халықаралық онлайн-конференциясына қатысу. Г. Алматы Академия ПРОФБУХГАЛТЕР

2019 ж.

Бухгалтер күні Есеп 2020 «Казақстандық онлайн конференциясы». г. Алматы Учет ПОБ, ПРОФИТрениг.

2020 ж.

Кәсіби сертификаттау. Салықтық кеңес беру бойынша сертификатталған маман. г. Алматы ПРОФИТрениг.

2021 ж.

«Салық болмысы 2021» қазақстандық онлайн конференциясы г. Алматы Учет ПОБ, ПРОФИТрениг, УчетСервисы.

2021 ж.

Онлайн-қарқынды «2021 жылғы I тоқсандағы Салық есептілігі». г. Алматы Учет ПОБ, ПРОФИТрениг, УчетСервисы.

2021 ж.

Оқу орындарына арналған «1С» XI ғылыми-практикалық конференциясы. Фирма «1С»

2021 ж.

Педагогтың цифрлық құзыреттілігі. Тиімді онлайн сабақ. Беларусь ұлттық техникалық университеті БНТУ филиалы «БНТУ персоналының менеджменті және дамуы бойынша кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлаудың салааралық институты»

2021 ж.

Павлодар қ. Торайғыров КАҚ «Кәсіпорындағы экономика және басқару» біліктілігін арттыру курсы

2021 ж.

«ХҚЕС сәйкес Бухгалтерлік есеп» пәні бойынша Курс г. Алматы ПРОФИТрениг.

2021 ж.

«Азаматтық құқық» пәні бойынша Курс г. Алматы ПРОФИТрениг.

2021 ж.

«Салық және салық салу» пәні бойынша Курс г. Алматы ПРОФИТрениг.

2021 ж.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік 2021 жылғы желтоқсаннан бастап бухгалтерлердің кәсіби ұйымы «есеп» № 111221020012 куәлік және ҚР Салық Кеңесшілер Палатасы 1-санатты консультант № 2487 куәлік

Кәсіби ұйымдарға мүшелік:

С 2016 – қазіргі уақытқа дейін

Білім беру қызметкерлерінің кәсіподағы

Жарияланымдар:

2018 ж.

Ішкі бақылау жүйесі және оның қаржылық есептілікке әсері «Жас ғалым» Халықаралық ғылыми журналы №51 (237), декабрь 2018 г.

2018 ж.

Компания қызметінің тиімділігін басқару. «Ғылыми зерттеулердің басым бағыттары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері 25 Декабря 2018г. Г. Саратов

2018 ж.

Салықтық оңтайландыру және салықтық тәуекелдерді азайту. «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі-халықтың әл-ауқатын арттырудың негізгі шарты» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері Қараша 2018г. Г. Темиртау

2019 ж.

Қаржылық талдау бухгалтердің кәсіби тиімділігінің факторы ретінде. «Экономика және басқару: қазіргі тенденциялар» мақалалар жинағы Выпуск №2 2019г. РИНЦ

2019 ж.

Қаржылық көрсеткіштер негізінде басқарушылық шешімдер қабылдау. «Экономика ғылымдарының және қазіргі менеджменттің өзекті мәселелері» атты XXVIII халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы № 11 (21) Қараша 2019 г.

2020 ж.

Бизнестің тиімділігін арттырудың қаржылық әдістері. «Экономика және басқару: қазіргі тенденциялар» мақалалар жинағы, шығарылым 6 желтоқсан 2019ж. РИНЦ

2020 ж.

Сыйақыны басқару: грейдерлік еңбекақы төлеу жүйесі. Чебоксараның халықаралық қатысуымен өткен бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференцияның «құқық, экономика және басқару: теория және практика» материалдар жинағы, 11 сәуір 2020 г. РИНЦ

2020 ж.

ХҚЕС (IAS) 23 «қарыз алу бойынша шығындар»сәйкес қарыздар бойынша шығындарды есепке алу. «Жас ғалым» Халықаралық ғылыми журналы№15 (305), сәуір 2020 г.

2020 ж.

Ұйымдастырушылық мәдениетті басқару. Халықаралық ғылыми журнал «Colloquium-journal» №15 (67), 2020 (Warszawa, Polska)

2020 ж.

Computer simulation of combined deformation method «ECA-pressing – drawing» Научный журнал Journal of Chemical Technology and Metallurgy May 2020 С. 240-246 SCOPUS

2020 ж.

Deformation of titanium by the high pressure torsion method Conference: 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, EU. SCOPUS

2021 ж.

Жұмыс орнындағы коммуникациялардың тиімділігі. «Жас ғалым» Халықаралық ғылыми журналы №18 (360) сәуір 2021г.

2021 ж.

Компанияның қаржылық жағдайының көрсеткіштерін жедел талдау. «Ғалымның жазбалары» ғылыми-практикалық журналы №4 2021г. Бөлім I г. Ростов – на – Дону C. 526-533 РИНЦ

2021 ж.

Бухгалтерлік есеп негіздері. Оқу құралы. ISBN 978-601-7669-5-08