Латыпова Марина Александровна

Аты-жөні:

Латыпова Марина Александровна

Білім:

2008-2013:

Қарағанды Мемлекеттік Индустриялық Университеті. Мамандығы: Есеп және аудит.

2013-2015

Томск Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Біліктілігі: сервис және туризм маманы

2013-2016

Томск Мемлекеттік Педагогикалық Университеті. Біліктілігі: экономика ғылымдарының магистрі

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымдағы жұмыс

2020 – қазіргі уақытқа дейін

«Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы

С 2017 ж.

«Менеджмент және бизнес» кафедрасының оқытушысы

С 2016 ж.

«Менеджмент және бизнес» кафедрасының ассистенті

Жүргізетін пәндері:

«Бухгалтерлік есеп негіздері», «Қаржылық есеп 1», «Қаржылық есеп 2», «Салық есебі», «Аудит және АХС», «Практикалық аудит», «Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар»

Жұмыспен қамту:

Толық жұмыс күні

Академиялық емес жұмыс тәжірибесі:

ЖДБ «Теміртау қаласындағы христиан Евангел шіркеуі»

С 2005 қазіргі уақытқа дейін

Бас бухгалтер – қоса атқарушы

Біліктілікті арттыру:

2020 ж.

Үздіксіз білім берудің өзекті аспектілері: Мектеп-колледж-ЖОО (қашықтықтан оқыту аясында) «Біліктілікті арттыру курстары. КарГТУ, Караганда

2020 ж.

Кәсіби сертификаттау. Салықтық кеңес беру бойынша сертификатталған маман. г. Алматы ПРОФИТрениг.

2021 ж.

Педагогтың цифрлық құзыреттілігі. Тиімді онлайн сабақ. Беларусь ұлттық техникалық университеті БНТУ филиалы «БНТУ персоналының менеджменті және дамуы бойынша кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлаудың салааралық институты»

2021 ж.

Павлодар қ. Торайғыров КАҚ «Кәсіпорындағы экономика және басқару» біліктілігін арттыру курсы

2021 ж.

«ХҚЕС сәйкес Бухгалтерлік есеп» пәні бойынша Курс г. Алматы ПРОФИТрениг.

2021 ж.

«Азаматтық құқық» пәні бойынша Курс г. Алматы ПРОФИТрениг.

2021 ж.

«Салық және салық салу» пәні бойынша Курс г. Алматы ПРОФИТрениг.

2021 ж.

Курс Кәсіби бухгалтер Алматы Қ. кәсіби Тренинг.

2021 ж.

«МонтажКонсалт-700» ЖШС «сату және өндіріс циклін есепке алу» тақырыбы бойынша өндірістік тағылымдама

2022 ж.

«Эпиграф» баспасы «білім беру саласындағы компьютерлік технологиялар» оқыту семинары

2022 ж.

Халықаралық тағылымдамаға қатысу үшін. «Университет 4.0. Сандық трансформация. Университеттердің халықаралық тәжірибесіндегі білім беру модельдері мен технологиялары « халықаралық білім беру технологиялары орталығы (ICET), Чехия

2022 ж.

«А-дан Я-ға дейінгі тоқсандық есептілік» курсы Алматы ЖК «КоломейцеваИнфо»практик бухгалтер мектебі

2022 ж.

Сертификатталған курс « 1С: Кәсіпорын 8. Қазақстан үшін Бухгалтерия». Типтік конфигурацияны практикалық қолдану. Редакция 3.0. Астана қ. «ИнфоСофтПром» ЖШС

2023 ж.

«Pro-teching onlain» ЖШС «қашықтықтан білім беру технологиялары»курсы

Кәсіби ұйымдарға мүшелік:

С 2016 – қазіргі уақытқа дейін

Білім беру қызметкерлерінің кәсіподағы

2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін

Бухгалтерлердің кәсіби ұйымы» есеп » куәлік №111221020012

2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін

ҚР Салық консультанттары палатасы 1-санатты консультант куәлік № 2487

Жарияланымдар:

2020 ж.

Сыйақыны басқару: грейдерлік еңбекақы төлеу жүйесі. Чебоксараның халықаралық қатысуымен өткен бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференцияның «құқық, экономика және басқару: теория және практика» материалдар жинағы, 11 сәуір 2020 г. РИНЦ

2020 ж.

Ұйымдастырушылық мәдениетті басқару. Халықаралық ғылыми журнал «Colloquium-journal» №15 (67), 2020 (Warszawa, Polska)

2020 ж.

Computer simulation of combined deformation method «ECA-pressing – drawing» Научный журнал Journal of Chemical Technology and Metallurgy May 2020 С. 240-246 SCOPUS

2020 ж.

Deformation of titanium by the high-pressure torsion method Conference: 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, EU. SCOPUS

2021 ж.

Компанияның қаржылық жағдайының көрсеткіштерін жедел талдау. «Ғалымның жазбалары» ғылыми-практикалық журналы №4 2021г. Бөлім I г. Ростов – на – Дону C. 526-533 РИНЦ

2021 ж.

Бухгалтерлік есеп негіздері. Оқу құралы. ISBN 978-601-7669-5-08

2021 ж.

ХҚЕС (IAS) бойынша ұзақ мерзімді активтерді есепке алудың практикалық аспектілері 16 – «Негізгі құралдар «»Жас ғалым» Халықаралық ғылыми журналы №51 (393) желтоқсан 2021ж. Б. 122-124

2021 ж.

ҚЕХС негізгі талаптары (IFRS) 16 «жалға алу» және COVID-19 әсеріне байланысты өзгерістер «ғалымның жазбалары» ғылыми-практикалық журналы №13 2021 ж. Ростов-на-Дону желтоқсан 2021 ж. 456-459 ББ РИНЦ

2021 ж.

ХҚЕС 10 (IFRS) принциптерін қолдану шоғырландырылған қаржылық есептілік «Ресейдің қазіргі мектебі» Халықаралық ғылыми журналы. Модернизация мәселелері » Мәскеу қ. №9 (38, Т. 1), желтоқсан 2021 РИНЦ

2021 ж.

Effect of Extrusion and Drawing Deformation Method on Aluminum Alloy 6101 Structure and Mechanical Properties Metal Science and Heat Treatmentthis link is disabled, 2021, 63(5-6), стр. 341–344 SCOPUS

2022 ж.

Бухгалтерлік есептегі маңыздылық Халықаралық ғылыми журнал «Colloquium-journal» №15 (138), 2022 (Warszawa, Polska) С.70 ‒ 72

2022 ж.

Thermodynamic Simulation of Environmental and Population Protection by Utilization of Technogenic Tailings of Enrichment Materials. 2022, 15, 6980. SCOPUS

2022 ж.

Current Trends to Obtain Metals and Alloys with Ultrafine-Grained Structure. Progress in Physics of Metals, 2022, 23(4), pp. 629–657 SCOPUS

2022 ж.

Localization of deformation in the process of large plastic deformations Progress in Physics of Metals, 2022, 23(4), pp. 658–683. SCOPUS

2022 ж.

Microstructure evolution of steel-aluminum wire during deformation by «equal-channel angular pressing-drawing» method. Eurasian Physical Technical Journal, 2022, Vol.19, No. 1 (39), pp. 73-77. SCOPUS

2022 ж.

Сату және өндіріс циклын есепке алу ISBN 978-601-361-035-1 Алматы: Из-во «Ланта Трейдр» ‒ 67 с.

2023 ж.

The feasibility study for the creation of production based on technology of lost-foam casting Croatica Chemica Actathis link is disabled, 2023, 62(1), страницы 103–106 SCOPUS

2023 ж.

Түгендеу – кәсіпорындағы ішкі бақылау құралы мақалалар жинағы XXXII International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World» Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2023.