Лехтмец Владимир Леонидович|Lehtmets Vladimir|Лехтмец Владимир Леонидович

[ru]

Образование: 1970г. Окончил с отличием механико-технологический факультет   Карагандинского политехнического института по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов».

1972 – 1975гг. Учился в очной аспирантуре Кар. ПТИ.

1978г. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности черная металлургия в МИСиС.

Научные труды: Автор 43 научных работ. Тематика – литейные технологии и экологическая безопасность в металлургии и литейном производстве.

Академический и неакадемический опыт: 1970 – 1972гг. Работал старшим мастером плавильного отделения литейного цеха Чимкентского завода прессов-автоматов.

1975 – 1987гг. Ст. преподаватель и доцент кафедры «Литейное производства» Завода-ВТУЗа при КарМетКомбинате.

1987 – 2007гг. Индивидуальный  предприниматель

2007г. по настоящее время доцент кафедры «Металлургия и материаловедение» КГИУ

[/ru] [kk]

Білімі

Қарағанды политехникалық институты, мамандығы «Қара және түсті металдардың құю өндірісі». Инженер-металлург. 1970 ж.

Ғылыми еңбектері

43 ғылыми еңбектің авторы. Ғылыми еңбектерінің тақырыбы – құю технологиясы және металлургиядағы және құю өндірісіндегі экологиялық қауіпсіздік.

Өмірбаян

1947 жылы 23 тамызда Қарағанды обл., Нурин ауданы, Морозовка ауылында дүниеге келген.

  • 1970ж. Қарағанды политехникалық институтындағы механико-технология факультетін «Қара және түсті металдардың құю өндірісі» мамандығы бойынша бітірді.
  • 1970 – 1972жж. Шымкент зауытының тығыздағыш автоматтардың құрылысы құю цехының балқыту бөлімшесінің шебері болып істеді
  • 1972 – 1975жж. Учился в очной аспирантуре Кар. ПТИ.
  • 1978ж. МИСиС-те «Қара металлургия» мамандығы бойынша техникалық ғылым кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін кандидаттық диссертациясын қорғады
  • 1975 – 1987жж. ҚарМетК кезіндегі ЖТОО зауытының «Құю өндірісі» кафедрасының аға оқытушысы және доценті
  • 1987 – 2007жж. Жеке кәсіпкер (жұмыс күні – 0,25 ставка, доцент ҚМИУ)
  • 2007ж. қазіргі уақытта «Металлургия және материалтану» кафедрасының доценті, ҚМИУ.

Контакты:

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, Республика даңғылы, 30. Зертханалық корпус «А», каб. 109.

е-mail: kgiu.mail.ru

[/kk]