Жалпыбілімді пәндерге арналған әдебиеттер

Ағылшын тілі

Инженерлік графика

Қазақ тілі

Компьютерлік графика

Математика

Менеджмент

Метрология

Жалпы химия

Ғылыми зерттеулер негіздері

Орыс тілі

Теориялық механика

Физика

Электротехника

Қазақстан тарихы 

Философия

Саясаттану 

Дінтану

Психология 

Әлеуметтану

Педагогика

Құқық негіздері

Экономикa