Материалды-техникалық базасы

Қазақстан Республикасының үштұғырлы тіл саясатын жүзеге асыру үшін білім беру саласындағы жаңа технологияларды енгізудің маңызы орасан зор екендігі белгілі. Кафедра Англияда жасалып, Macmillan баспасында басылып шыққан, құрамында оқытушыға арналған кітабы, видео-практикалық кітабы, үлестіру материалдық пакеті бар ағылшын тілін үйрететін Reward жинағына ие болды. Бұл курс коммуникативтік мақсаттың сөйлеу, жазу, дыбыстау, грамматика, лексика сияқты барлық сатысын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Дыбыстау және бейне материалдармен жұмыс істеу студенттердің орфоэпиялық нормаға сай сөйлеу дағдыларын арттырады.

Қазақ тілі бойынша жоғары деңгейге арналған электрондық оқулықтар студенттердің мектепте, колледжде алған білімдерін реттеп, тілдік дағдыларын жетілдіруге көмектеседі және тілдерді үйретудің тиімділігін арттырады. Соңғы жылдары кафедрада оқылатын барлық пәндер бойынша арнайы жабдықталған компьютер сыныптарында қолдануға болатыни инновациялық электрондық оқулықтар дайындалып, тіл пәндерін оқытудың озық технологияларын оқу үдерісіне пайдалану мәселесі оң шешімін табуда.

Материалдық-техникалық базаға 39 орындық 3 компьтер сыныбы кіреді. Компьютерлік сыныптар заманауи компьютерлік техникамен жабдықталған. 10 орындық лингафон кабинеті бар.

Материалдық-техникалық базаға студенттердің сөйлеу дағдыларын барынша табысты меңгеруі үшін бейнефильмдер де кіреді.

Кафедрада 4 оқу зертханасы орналасқан:

«Механика және молекулярлы физика зертханасы» I-304,

«Заттар құрылысы зертханасы» I-306,

«Электрлік және магнетизм зертханасы» I-309,

«Оптика зертханасы» I-312

 

«Механика және молекулярлы физика зертханасы» I-304

Металлдардың жылулық ұлғаю коэффициентін анықтау.

 

Еркін түсу үдеуін анықтау.

 

Ауа үшін γ=сср/сv қатынасын Клеман Дезодерм әдісімен анықтау.

 

Ауаның жылуөткізгіш коээфициентін анықтау.

 

Ауаның термиялық коэффициентін анықтау.

 

Юнг модулін анықтау және Гук заңын тексеру.

«Заттар құрылысы зертханасы» I-306

Заттың құрылысы фотоэффект құбылысын зерттеу.

«Электрлік және магнетизм зертханасы» I-309

Тербеліс контурындағы құбылыстар және тәуелді тербелістерді зерттеу.

 

Айнымалы тоқ тізбегіндегі соленойдтың магнит өрісін зерттеу.

 

Магниттік құбылыстар жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау.

 

Уйтсон көпірінің көмегімен кедергіні өлшеу.

 

Лиссажу фигурасының әдісімен тербеліс жиілігін анықтау.

«Оптика зертханасы» I-312

Жинақтау линзасының фокустық арақашықтығын анықтау.