Сапа саласындағы саясат

Қарағанды индустриялық университеті жоғары білікті кадрларымен және заманауи материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік базасымен Қазақстан Республикасының тау-кен металлургия өнеркәсібінің басым бағыттары бойынша инженер-техникалық бейінді мамандарды дайындауда көшбасшы болуға ұмтылады.

 «ҚарИУ» КеАҚ- 2021-2025 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын жүзеге асырудың тікелей нәтижесі болып табылатын біздің құндылықтарымыз қарастырылған: академиялық адалдық пен нәтиже сапасы, сенім мен ашықтық, кәсібилік пен жауапкершілік, толеранттылық пен патриотизм.

Университеттің сапаны қамтамасыз ету саясаты халықаралық тәсілдерге, соның ішінде Еуропалық жоғары білім аймағында (ESG) сапаны қамтамасыз ету бойынша Еуропалық стандарттар мен нұсқаулықтардың талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі тұжырымдаған Ұлттық білім беру саясатына сәйкес келеді.

Сапа саясатын іске асыру келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

  • Корпоративтік басқаруды дамыту, басқару тиімділігін және университеттің қаржылық тұрақтылығын арттыру.
  • Негізгі жұмыс берушілердің қажеттіліктерін қанағаттандыратын және инновацияларды жүзеге асыруға және енгізуге қабілетті аймақ пен ел үшін жоғары тиімді кадрлар даярлау жүйесін қалыптастыру және дамыту.
  • Белгіленген мақсаттарға және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі ұлттық біліктілік жүйесіне және Еуропалық жоғары білім кеңістігіндегі біліктілік құрылымына сәйкес өзіндік білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту.
  • Адам ресурстарын басқару тиімділігін арттыру.
  • Өңір мүддесі үшін R&D-қызмет көрсету және бизнес-кеңес беруді қамтамасыз етумен инновацияларды, озық технологияларды қолдау және генерациялау, тиімді жүйе мен заманауи инфрақұрылымды құру.
  • Өңірдегі әлеуметтік-мәдени өзгерістердің жаңа драйверін құру арқылы тәрбие жұмысын және жастарды әлеуметтік қолдауды жақсарту.
  • Университет қалашығын жүйелі жаңғырту арқылы оқу, еңбек, ғылыми және оқудан тыс іс-шаралар, сондай-ақ оқу үдерісі үшін оңтайлы жағдайларды қамтамасыз ету.
  • мерзімді негізде сыртқы сапаны қамтамасыз ету рәсімдерінен өту.

Университет басшылығы өз қызметкерлерінің кәсіби деңгейіне және олардың тиімді жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдайлардың қамтамасыз етілуіне жауапты; қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда және жұмысқа қабылдауда әділ және ашық процестерді қолдана отырып, өз оқытушыларының құзыреттілігіне сенімді.

Қарағанды индустриялық университеті өз қызметі туралы түсінікті, нақты, объективті, өзекті және оңай қолжетімді ақпаратты жариялайды.