Оқытылатын пәндер

 • Математика 1
 • Математика 2
 • Экономикадағы Математика
 • Статистикалық модельдеу әдістері
 • Эконометрика
 • Физика
 • Физика 1
 • Физика 2
 • Механика 1
 • Механика 2
 • Қолданбалы механика
 • Инженерлік механика
 • Материалдардың кедергісі
 • Механизмдер мен машиналар теориясы
 • Теориялық механика
 • Қазақ тілі
 • Кәсіби қазақ тілі
 • Орыс тілі
 • Кәсіби орыс тілі
 • Шет тілі
 • Кәсіби шет тілі