Оқытылатын пәндер

Білім беру бағдарламалары бойынша пәндер:

6В07105-Өнеркәсіптік нысандарды электрмен жабдықтау

 • Электр машиналары және электр жетегі
 • Энергетикадағы инженерлік жүйелер
 • Станциялар мен қосалқы станциялардың электр жабдықтары
 • Электр желілері мен жүйелері
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау
 • Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерінің жабдықтары
 • Электроника
 • Электротехникалық материалтану
 • Математикалық есептер және компьютерлік моделдеу
 • Компьютерлік графика және АЖЖ
 • Техникалық графика
 • Дизайн-ойлау
 • Энергетикалық сектордағы жобаларды басқару
 • Гидравлика және жылутехника негіздері
 • Коммутациялық жабдықтар
 • Электр энергетикалық жүйелерді автоматтандыру және қорғау.
 • Энергия үнемдеу, энергия аудиті және энергия менеджменті
 • Дәстүрлі емес жаңартылатын энергия көздері
 • Электр жабдықтарының қауіпсіз және тиімді жұмысы
 • Өнеркәсіптік контроллер
 • Зияткерлік желі
 • Экономика және өндірісті ұйымдастыру
 • Автоматты басқару теориясы
 • Аддитивті технологияға кіріспе
 • 3D-модельдеу жүйелері
 • 3D басып шығару құралдары мен компоненттері
 • 3D өнімді тестілеу

Пәннің атауы

Кафедра

Қазақстанның қазіргі тарихы

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/od/disciplines/

Мәдениеттану, психология

Дене шынықтыру

Философия

Әлеуметтану, саясаттану

Құқық негіздері және парасаттылық

Дінтану және этика

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/eiats/disciplines/

Шет тілі

https://tttu.edu.kz/faculty/ef/chairs/kafedra-kazaxskogo-russkogo-i-inostrannix-yazikov/prepodavaemie-disciplini/

Қазақ (орыс) тілі

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Кәсіби бағытталған шет тілі

Математика 1,2

Физика 1,2

Экономика және кәсіпкерлік негіздері

https://tttu.edu.kz/faculty/ef/chairs/eif/disciplines/

Менеджмент

Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

Бизнес-жоспарлау

Еңбек экономикасы

Экономика және өндірісті ұйымдастыру

Аддитивті технологияларға кіріспе

https://tttu.edu.kz/faculty/ftmia/chairs/tmit/disciplines/

3D модельдеу жүйелері

3D басып шығару құралдары мен компоненттері

3D сканерлеу және цифрландыру негіздері

Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі

https://tttu.edu.kz/htie/disciplines/

 

6В07104 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының нысандарының жылуэнергетикасы

 • Энергетикадағы АЖЖ негіздері
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
 • Техникалық термодинамика және жылумасса алмасу
 • Сұйық және газ механикасы
 • Гидравлика және аэромеханика
 • Жылутехникалық өлшеу және бақылау аспаптары
 • Метрология және өлшеу
 • ЖЭС теориялық негіздері
 • Энергия көздерін өндіру және тарату жүйелері
 • Қазандық қондырғылар және бу генераторлары
 • Жылу электр станцияларының қазандық қондырғылары
 • Су дайындаудың физика-химиялық әдістері
 • ЖЭС-да су дайындау және су режимі
 • Айдағыштар және жылу қозғалтқыштары
 • Бу және газ турбиналары
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтағы энергия үнемдеу
 • Энергия аудиті және энергия тиімділігі
 • Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері
 • «Жасыл» энергетика
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындарда қайталама энергетикалық ресурстарды (ҚЭР) пайдалану
 • Атом энергетикасы
 • Өнеркәсіп кәсіпорындары мен ТКШ жылумен жабдықтау көздері мен жүйелері
 • Елді мекендерді және өнеркәсіптік мақсаттағы объектілерді газбен жабдықтау
 • Жылыту, желдету және кондиционерлеу жүйелері
 • Ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік жүйелері
 • Жоғары температуралы процестер мен қондырғылар
 • Төмен температуралы процестер мен қондырғылар
 • Жылуалмасу процестері мен қондырғылары
 • Жылуэнергетикадағы конструкциялық материалдар
 • Жылу техникасы
 • Қызуы және қыздырғыш құрылғылары
 • Гидравлика және жылутехника негіздері
 • Техникада жылу процестер

 

6В07106-Автоматтандыру жүйесінің инженериясы

 • Электроника
 • Метрология және стандарттау
 • Автоматиканың электр машиналық құрылғылары
 • Жаңартылатын энергетиканы басқару жүйелері
 • Өнеркәсіптік контроллерлер
 • Энергия үнемдеу, энергия аудиті және энергия менеджменті

 

5В070200 Автоматтандыру және басқару:

 • Модуль Электротехниканың теориялық негіздері
 • Электротехниканың теориялық негіздері 1
 • Электротехниканың теориялық негіздері 2
 • Электроника Модулі
 • Сандық электроника
 • Өнеркәсіптік электроника
 • Модуль Автоматиканың Электромашиналық құрылғылары
 • Технологиялық өлшеулер және аспаптар модулі
 • Электроника Модулі
 • Электроника 1
 • Электроника 2
 • Өндіріс электр жабдықтары модулі
 • Энергия үнемдеу негіздері модулі
 • Модуль өнеркәсіптік контроллерлер
 • Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер
 • Басқа мамандықтар үшін:
 • Электротехника модулі және электроника негіздері
 • Электроника Модулі
 • Электр жабдықтары және Металлургиялық машиналар мен агрегаттарды автоматтандыру

 

7М07112 «Электр энергетикасы» ББ бойынша пәндер тізімі (магистратура)

 • Заманауи бағдарламалық ортаның
 • Электрмеханикалық жүйелерді модельдеу
 • Энергия тұтыну режимдерін оңтайландыру
 • Электрэнергетикалық жүйелердің инжинирингі
 • Электрэнергетикасындағы зияткерлік басқару жүйелері
 • Энергия ресурстарын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелері
 • Дәстүрлі емес және баламалы энергетика