РАХМЕТОВА АНАР АСКАРБАЕВНА|RAKHMETOVA ANAR ASKARBAEVNA|РАХМЕТОВА АНАР АСҚАРБАЙҚЫЗЫ

 

[kk]

Толық аты-жөні

Рахметова Анар Асқарбайқызы

Білімі:

2008-2012

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, география мамандығы бойынша білім беру бакалавры

2013-2015

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, экология мамандығы

2017-2020 жж

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, PhD кандидаты

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

бұрынғы жұмысы

2012-2015 жж

Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің «География» кафедрасының аға лаборанты

Осы ұйымда жұмыс істеу

2015-2017 жж

«Химиялық технология және экология» кафедрасының оқытушысы

2020-2021

ERASMUS секторының меңгерушісі, Халықаралық ынтымақтастық департаменті

2021 жылдың қыркүйек айы қазіргі уақытқа дейін

«Химиялық технология және экология» кафедрасының аға оқытушысы

Оқытылатын пәндер тізімі

Тіршілік қауіпсіздігі

Еңбекті қорғау

Өлшемді бақылау әдістері мен құралдары

Жанудың физикалық және химиялық негіздері

Еңбек медицинасы

Еңбек физиологиясының негіздері

Алғашқы жәрдем

Өндіріс процесіндегі эргономика

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік

Жұмыспен қамту

Толық жұмыс күні

Академиялық емес:жоқ

Біліктілікті арттыру:

 • Кароли Роберт колледжінде оқу туралы сертификат (Гёнгёс, Венгрия) 11.06.2014 ж.

 • Семинардан өткені туралы № 00491 сертификат «Парниктік газдарды түгендеу. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінде 2016 жылғы 27 сәуір мен 29 сәуір аралығында Экологиялық кодекс шеңберінде Киото хаттамасын іске асыру тетіктері.

 • V Еуразиялық жоғары білім көшбасшыларының халықаралық конференциясына қатысу сертификаты 26 маусым 2016 ж.

 • «Springer Nature журналдарында ғылыми мақалаларды қалай жариялауға болады» сертификаты 10.2016 ж.

 • VI Еуразиялық жоғары білім көшбасшыларының халықаралық конференциясына қатысу сертификаты 2017 жылғы 1 маусым

 • 2017 жылғы 7-9 маусым аралығында «МАБ ООС» ШЖҚ республикалық мемлекеттік кәсіпорнында «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару» семинарынан өткені туралы No 00858 сертификат.

 • «Қазақстанның үшінші жаңғыруы – жаңа тұжырымдамалар мен заманауи шешімдер» ІХ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысу сертификаты, 29-30 қараша 2017 ж.

 • 2018 жылғы 13-15 маусым аралығында «МАБ ООС» ШЖҚ республикалық мемлекеттік кәсіпорнында «Экологиялық аудит» семинарынан өткені туралы No 01207 сертификат.

 • Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институтында «Су шаруашылығындағы экологиялық қауіпсіздік» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсын бітіргені туралы сертификат 25 маусым 2018 ж.

 • Фраунгофер IOSB-AST университеті, Ильменау, Германиядағы сумен жабдықтау және жылжымалы жүйелер кафедрасында «Су ресурстарын кешенді басқару, әсіресе ауылдық жерлерде жер үсті және жер асты суларының экологиялық бағалауы және жер пайдалану» тақырыбында тағылымдамадан өткені туралы сертификат. 2019 жылғы 01 наурыздан 30 мамырға дейін Г.

 • 2019 жылғы 26 маусым мен 9 шілде аралығында Вулверхэмптон, Вулверхэмптон, Англия университетінде «Су ресурстарын кешенді басқару: ауылдық жерлерде жер үсті және жер асты суларының экологиялық бағасы» тақырыбы бойынша тағылымдамадан өткені туралы сертификат.

 • Өзбекстандағы II ESRI пайдаланушы конференциясына ғылыми-практикалық семинарға қатысу сертификаты, Ташкент, 16 қыркүйек 2019 ж.

 • 120 сағаттық жалпы ағылшын тілі курсын аяқтағаны туралы № 0427 сертификат, В1 деңгейі 11.2019 ж.

 • В2 деңгейіндегі 120 сағаттық жалпы ағылшын тілі курсын аяқтағаны туралы № 0896 сертификат 04.2020 ж.

 • IELTS тапсырғаны туралы сертификат (академиялық) жалпы балл 6.0 20.08.2020 ж.

 • «Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік» курсы бойынша 72 сағат көлемінде оқуды аяқтағаны туралы сертификат 07.02.2022 ж.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік:жоқ

Марапаттары мен жүлделері:

2016

«Нұр Отан» ХДП-ның «Қазақстандық қоғамда жастар саясатын және белсенді азаматтық ұстанымын алға жылжытқаны үшін» Алғыс хаты.

2016

«Қазақстан Республикасы білім және ғылым қызметкерлерінің Қазақстандық салалық кәсіподағының» Алғыс хаты (Шымкент).29.11.2016 ж.

2017

«Еңбекке адал көзқарасы, университет өміріне белсенді қатысқаны үшін» алғыс хат.

2017

ІІ дәрежелі диплом

Қызмет көрсету әрекеттері: жоқ

Жарияланымдар мен презентациялар:

2012

Қарағанды-Теміртау өнеркәсіптік торының қазіргі физикалық-географиялық жағдайы

2012

Қарағанды қаласының атмосфералық ауаның ластануына автокөліктің қосатын үлесі

2013

Геокешендердің дамуына техногенез факторларының әсері.

2014

Сарыақаның шығыс бөлігінің геоморфологиялық көрсеткіштеріне сипаттама беру

2015

Нұра өзені алабындағы геоморфодинамикалық процестердің дамуы

2016

Климаттың аридтену жағдайындағы орталық Қазақстанның гидрографиялық жүйесі

2016

Жүрек-тамыр ауруларына аймақ экологиясының әсері

2016

Халықтың рекреациялық қажеттіліктерін құру

2016

Орталық Қазақстанның урбанизацияланған аумақтарының бедері

2016

Қазақстанның қуаң зонасы палеогеографиясы

2017

Самарканд су коймасы мысалында туризмді дамыту жане демалыс кажеттиликтер алгысарттар

2018

Өнеркәсіптік аймақ Аркгис 10 багдарламасы көмегiмен экологиялық картографиялау (Қарағанды-Темiртау өндiрiстiк аймағы мысалында)

2020

Нұра өзені мен Самарқанд су қоймасының ластану динамикасын геоэкологиялық бағалау

2020

Қарағанды ​​облысын өлкесінің антропогендік ұлы Жүкеме бірінде Геоэкология Аудандастыру және картография Лау

2020

Орталық Қазақстанның гидрографиялық желісінің қазіргі жағдайына климаттық жағдайлардың әсері

Қосымша ақпарат:

БҒМ ҰБТ бақылаушысы ретінде жұмыс өтілі, 2016, 2017 ж.

[/kk] [en]

Full name:

Rakhmetova Anar

Education:

2008-2012

Karaganda State University named after E.A. Buketov, Bachelor of Education, majoring in Geography

2013-2015

Karaganda State University named after E.A.Buketov, master of natural sciences, specialty Ecology

2017-2020

Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, PhD candidate

Work experience:

Academic:

previous employment

2012-2015

senior laboratory assistant of the department «Geography» of the Karaganda State University named after E.A. Buketov

Work in this organization

2015-2017

Lecturer at the Department of Chemical Technology and Ecology

2020-2021

Head of the ERASMUS sector, Department of International Cooperation

September 2021 Until now

Senior lecturer of the department «Chemical technology and ecology»

List of taught disciplines

Life safety

Occupational Safety and Health

Methods and means of measurement control

Physical and chemical bases of combustion

Occupational medicine

Fundamentals of labor physiology

First aid

Ergonomics in the production process

Occupational health and safety

Employment

Full time work day

Non-academic:missing

Training:

 • Certificate of studies at Karoly Robert College (Gyongyos, Hungary) 11.06.2014

 • Certificate No. 00491 on passing the seminar “Greenhouse Gas Inventory. Mechanisms for the implementation of the Kyoto Protocol within the framework of the Environmental Code” at the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan from April 27 to April 29, 2016.

 • Certify of participation in the International Conference V Eurasian Higher Education Leaders Forum June 26, 2016

 • Certificate «How to publish scientific articles in Springer Nature journals» 10.2016

 • Certify of participation in the International Conference VI Eurasian Higher Education Leaders Forum June 1, 2017

 • Certificate No. 00858 on passing the seminar «Management of production and consumption waste» in the Republican State Enterprise on the REM «IAC OOS» from June 7 to 9, 2017.

 • Certify of participation in the IX international scientific-practical conference of «the third modernization of Kazakhstan – new concepts and modern solutions», 29-30.11.2017

 • Certificate No. 01207 on passing the seminar «Environmental audit» in the Republican State Enterprise on the REM «IAC OOS» from June 13 to 15, 2018.

 • Certificate of completion of a refresher course at the Institute for Advanced Studies and Further Education of L.N. Gumilyov Eurasian National University on the topic «Environmental safety in the water sector» June 25, 2018

 • Certificate of completion of an internship on the theme «Integrated water resources management, especially the environmental assessment of surface and groundwater in rural areas and land use» at the Fraunhofer IOSB-AST University, Department of Water Supply and Mobile Systems in Ilmenau, Germany from March 01 to May 30, 2019

 • Certificate of completion of an internship on the topic “Integrated water resource management: environmental assessment of surface and groundwater in rural areas” at the University of Woolerhampton, Wolverhampton, England from June 26 to July 9, 2019.

 • Certificate of participation in the scientific and practical seminar II ESRI user conference in Uzbekistan, Tashkent, September 16, 2019

 • Certificate No. 0427 of the completion of the 120-hour General English course, level B1 dated 11.2019.

 • Certificate No. 0896 of the completion of the 120-hour General English course, level B2 dated 04.2020.

 • Certificate of passing IELTS (academic) total score 6.0 dated 20.08.2020

 • Certificate of completion of training in the course «Labor protection and industrial safety» in the amount of 72 hours from 02/07/2022

Membership in professional organizations:missing

Awards and prizes:

2016

A letter of thanks from the People’s Democratic Party «NurOtan» «for the promotion of youth policy and active citizenship in Kazakhstani society.»

2016

Letter of thanks from the «Kazakhstan Industrial Trade Union of Education and Science Workers of the Republic of Kazakhstan» (Shymkent). 11/29/2016

2017

A letter of thanks «for a conscientious attitude to work, active participation in the life of the university.»

2017

ІІ dәrezheli diploma

Service activities: missing

Publications and presentations:

2012

Current physical and geographical condition of the Karaganda-Temirtau industrial network

2012

The contribution of vehicles to air pollution in Karaganda

2013

Influence of technogenesis factors on the development of geocomplexes.

2014

Description of geomorphological indicators of the eastern part of Saryaka

2015

Development of the geomorphodynamic processes in the basin of the nura river

2016

The hydrographic system of the central kazakhstan in the conditions of climate aridization

2016

The influence of the ecology of the region on cardiovascular diseases

2016

Creation of recreational needs for the population

2016

Relief of urbanized territories of Central Kazakhstan

2016

Paleogeography arid zone of Kazakhstan

2017

Prerequisites for the development of tourism and recreational needs on the example of the Samarkand reservoir

2018

Ecological mapping of the industrial zone with the help of Arcgis 10 program (on the example of Karaganda-Temirtau industrial zone)

2020

Geoecological assessment of the dynamics of the pollution of the rivers Nura and Samarkand reservoir

2020

Geoecological zoning and mapping of the territory of Karaganda region on the basis of anthropogenic loads

2020

Influence of climatic conditions on the special condition of the hydrographic network of central Kazakhstan

Additional Information:

Work experience as an UNT observer from MES, 2016, 2017.

[/en] [ru]

Ф.И.О.: 

Рахметова Анар Аскарбаевна

Образование:

2008-2012 гг.

Карагандинский Государственный Университет имени Е.А.Букетова, бакалавр образования, по специальности География

2013-2015 гг.

Карагандинский Государственный Университет имени Е.А.Букетова, магистр естествознания, по специальности Экология

2017-2020 гг.

Евразийский Национальный Университет им.Л.Н.Гумилева, кандидат PhD

Опыт работы:

Академический:

Предыдущее место работы

2012-2015гг.

ст.лаборант кафедры «География» Карагандинского Государственного Университета им.Е.А.Букетова

Работа в данной организации

2015-2017гг.

Преподаватель кафедры «Химической технологии и экологии»

2020-2021 г.

Руководитель cектора ERASMUS, Департамента международного сотрудничества

Сентябрь 2021г. по настоящее время

Ст.преподаватель кафедры «Химимческая технология и экология»

Перечень преподаваемых дисциплин

БЖД

Охрана труда

Методы и средства контроля измерении

Физико-химические основы горения

Медицина труда

Основы физиологии труда

Первая медицинская помощь

Эргономика в производственном процессе

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

Занятость

Полный рабочий день

Неакадемический: отсутствует

Повышение квалификации:

 • Certificate of studies at Karoly Robert Colledge (Gyongyos, Hungary) 11.06.2014 г.

 • Свидетельство №00491 о прохождении семинара «Инвентаризация парниковых газов. Механизмы реализации Киотского протокола в рамках Экологического кодекса» в Министерстве Энергетики РК с 27 по 29 апреля 2016 г.

 • Certify of participation in the International Conference V Eurasian Higher Education Leaders Forum 26.06.2016 г.

 • Сертификат «Как публиковать научные статьи в журналах Springer Nature» 10.2016 г.

 • Certify of participation in the International Conference VI Eurasian Higher Education Leaders Forum 1.06.2017 г.

 • Свидетельство №00858 о прохождении семинара «Управление отходами производства и потребления» в РГП на ПХВ «ИАЦ ООС» с 7 по 9 июня 2017 г.

 • Certify of participation in the ІХ international scientific-practical conference of «the third modernization of Kazakhstan – new consepts and modern solutions», 29-30.11.2017 г.

 • Свидетельство №01207 о прохождении семинара «Экологический аудит» в РГП на ПХВ «ИАЦ ООС» с 13 по 15 июня 2018 г.

 • Сертификат о прохождении курса повышения квалификации в Институте повышения квалификации и дополнительного образования ЕНУ им.Л.Н.Гумилева на тему «Экологическая безопасность в водном секторе» 25 июня 2018 г.

 • Сертификат о прохождении стажировки на тему «Комплексное управление водными ресурсами, особенно экологическая оценка поверхностных и подземных вод в сельской местности и землепользования» в университете Fraunhofer IOSB-AST, департамент водоснабжения и мобильных систем в г. Ильменау, Германия с 01 марта по 30 мая 2019 г.

 • Сертификат о прохождении стажировки на тему «Integrated water resource management: environmental assessment of surface and groundwater in rural areas» в Университете Вулергемптон, г.Вулвергемптон, Англия с 26 июня по 9 июля 2019 г.

 • Сертификат об участии в научно-практическом семинаре ІІ конференция пользователей ESRI в Узбекистане, г.Ташкент, 16 сентября 2019 г.

 • Свидетельство №0427 об окончании 120 часового курса General English уровня В1 от 11.2019 г.

 • Свидетельство №0896 об окончании 120 часового курса General English уровня В2 от 04.2020 г.

 • Сертификат о сдаче IELTS (academic) общий балл 6.0 от 20.08.2020 г.

 • Сертификат о прохождении обучение по курсу «Охрана труда и промышленная безопасности» в объеме 72 часов от 07.02.2022 г.

Членство в профессиональных организациях: отсутствует

Награды и премии:

2016г.

Благодарственное письмо Народной демократической партии «НурОтан» «за продвижение молодежной политики и активную гражданскую позицию в казахстанском обществе».

2016г.

Благодарственное письмо «Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки РК» (г.Шымкент).29.11.2016 г.

2017г.

Благодарственное письмо «за добросовестное отношение к работе, активное участие в жизни университета».

2017г.

ІІ дәрежелі диплом үштілділікті насихаттау мақсатындағы «Тіл шебері» қалалық конкурсы

Деятельность в сфере услуг: отсутствует

Публикации и презентации:

2012г.

Қарағанды-Теміртау өнеркәсіптік торының қазіргі физикалық-географиялық жағдайы

2012г.

Қарағанды қаласының атмосфералық ауаның ластануына автокөліктің қосатын үлесі

2013 г.

Геокешендердің дамуына техногенез факторларының әсері.

2014 г.

Сарыақаның шығыс бөлігінің геоморфологиялық көрсеткіштеріне сипаттама беру

2015 г.

Development of the geomorphodynamic processes in basin of nura river

2016 г.

The hydrographic system of the central kazakhstan in the conditions of climate aridization

2016 г.

Влияние экологии региона на сердечно-сосудистые заболевания

2016 г.

Создание рекреационных нужд для населения

2016 г.

Relief of urbanized territories of Central Kazakhstan

2016 г.

Paleogeography arid zone of Kazakhstan

2017 г.

Самарқанд су қоймасы мысалында туризмді дамыту және рекреациялық қажеттіліктер алғышарттары

2018 г.

Өнеркәсіптік аймақты Аркгис 10 бағдарламасы көмегімен экологиялық картографиялау (Қарағанды-Теміртау өндірістік аймағы мысалында)

2020 г.

Geoecological assessment of the dynamics of pollution of the Nura river and Samarkand reservoir

2020 г.

Қарағанды облысының территориясын антропогенді жүкеме негізінде геоэкологиялық аудандастыру және картографиялау

2020 г.

Влияние климатических условий на современное состояние гидрографической сети центрального Казахстана

Дополнительная информация:

Опыт работы в качестве наблюдателя ЕНТ от МОН,2016,2017г.

[/ru]