ҚМИУ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ ӘДЕП ЖӘНЕ АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ КОДЕКСІНІҢ бұзылғандығы жөніндегі студенттердің шағымын және оның негізінде қабылданған шешімдерді тіркеу