Ғылыми жұмысы

 

НОГАЕВ
КАЙРОШ АБИЛОВИЧ

кафедра меңгерушісі
техника ғылымдарының кандидаты


Телефон: +7 (7213) 907 904 қос. 106 (каф.),
+7 (700) 410 91 76 (моб.)

E-mail: k.nogayev@tttu.edu.kz,
tmt@tttu.edu.kz

Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30,
жаңа корпус,
кабинет 106, 108
Facebook, Instagram


Кафедра оқу және ғылыми қызмет арасындағы қажетті теңгерімді қамтамасыз етеді. Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстары кафедраның және университеттің дамуының ағымдағы және перспективалық жоспарлары негізінде құрылады.

Кафедраның ғылыми-зерттеу қызметі саласындағы негізгі функциялары мен міндеттері:

– іргелі, іздестіру, қолданбалы зерттеулер, тәжірибелік-конструкторлық және инновациялық қызметті жүргізу;

– ғылыми-педагогикалық қызметкерлер мен студенттердің ғылыми ізденістері мен шығармашылық әрекеттері арқылы жаңа білім алу;

– жоғары білімді дамытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу және әзірлеу;

– ғылыми зерттеу нәтижелерін практикалық қызметке енгізу;

– өзіндік ғылыми мектептерді қалыптастыру және дамыту, ғылыми-педагогикалық қызметкерлер мен студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді тарту;

– заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу процесін дайындау, ұйымдастыру және өткізудің өзіндік технологиялары мен әдістерін әзірлеу және енгізу;

– коммерциялық енгізуге бағытталған қолданбалы зерттеулер мен тәжірибелік әзірлемелерді ұйымдастыру;

– зерттеушілер мен әзірлеушілердің зияткерлік меншігі мен авторлық құқықтарын қорғау және ғылыми әзірлемелердің қазақстандық және халықаралық нарықтарға шығуына ықпал ету;

– қарыз қаражатын және инновацияны пайдалану арқылы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың қаржылық базасын кеңейту.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға қатысты:

– материалды және энергияны минималды шығындармен жоғары сапалы сымшыбық алу үшін инновациялық ыстық илемдеу технологиясын әзірлеу және зерттеу;

– энергия үнемдейтін электромагниттік көтергіш қондырғының автоматты басқару жүйесін және кешенді қорғанысын әзірлеу.

Кафедра сонымен қатар бастамашылық зерттеулер жүргізді:

– инженерлік талдау үшін заманауи компьютерлік жүйелерді пайдалана отырып, технологиялық машиналар мен көліктік жабдықтарды зерттеу және жобалау әдістемесін әзірлеу;

– өндіріс қалдықтарынан жол-құрылыс материалдарын өндірудің технологиялық желісінің параметрлерін анықтау.

Ғылыми зерттеулердің нәтижелері бойынша әртүрлі мерзімдік басылымдарда және халықаралық және республикалық конференциялардың материалдарында ғылыми мақалалар мен баяндамалар тұрақты түрде жарияланып тұрады.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері дипломдық жұмыстарды жазу, элективті курстарды, оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтарды әзірлеу аясында оқу процесіне енгізіледі.