Менеджмент | Management | Менеджмент

[ru]
  • Исследование механизма государственной поддержки микрокредитования сельского хозяйства;
  • Развитие системы социально-трудовых отношений в промышленности Казахстана.
[/ru] [en]

– research of the mechanism of the state support of microcredit of agriculture;

development of system of the social and labor relations in the industry of Kazakhstan.

[/en] [kk]

–   ауылшаруашылығын шағын несиемен қамтамасыз етуген арналған мемлекеттік бағдарлама механизмдерін зерттеу;

Қазақстандағы өнеркәсіптегі әлеуметтік-еңбек жүйелерінің  қатынастарының дамуы.

[/kk]