Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және халықаралық бағдарламалар секторы