Спичак Екатерина Владимировна

Білім:

1999-2004 жж. Қарағанды металлургия институты (Темiртау). 360340 «Автоматика, телемеханика және байланыс» мамандығы. «Телекоммуникация және байланыс жөніндегі инженер» біліктілікі

2009-2011 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті (Темiртау). 6M072900 – «Құрылыс» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

Академиялық жұмыс тәжірибесі:

2005–2006 жж. Қарағанды металлургия институты, «Автоматика, телемеханика және есептеу техникасы» кафедрасының ассистенті

2006–2007 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «Электр жетегі және технологиялық процестерді автоматтандыру» кафедрасының ассистенті

2007-2013 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «Электр энергетикасы және техникалық жүйелерді автоматтандыру» кафедрасының оқытушысы

2007-2008 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «Технологиялық машиналар және автоматтандыру» факультеті деканының орынбасары

2013-2017 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «Электр энергетикасы және техникалық жүйелерді автоматтандыру» кафедрасының аға оқытушысы

2015-2017 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «Құрылыс» кафедрасының аға оқытушысы қоса атқаруы бойынша

2017-2020 жж. Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, «Энергетика, автоматтандыру және есептеу техникасы» кафедрасының аға оқытушысы

Қыркүйек 2020 ж. – қазіргі уақытта Қарағанды индустриялық университеті, «Жасанды интеллект технологиялары» кафедрасының аға оқытушысы

Жүргізетін пәндері

 • Автоматты басқару теориясы
 • Есептеу жүйелерінің бағдарламалық және аппараттық құралдары
 • Технологиялық кешендерді автоматтандыру
 • Автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау (minor)
 • Автоматтандыру жүйелерін жобалау
 • Өндірістік процестерді автоматтандыру
 • Модельдеу құралдары мен технологиялары
 • Smart желілері
 • Автоматика элементтері мен құрылғылары
 • Өнеркәсіптік желілер мен интерфейстер
 • Ғылыми зерттеулер әдістемесі
 • Жүйелер мен желілерді басқару
 • Желілік технологиялар
 • Жүйелік талдау
 • Жүйелік инженерия

Академиялық емес:

2004-2005 жж. КазРоссЭнерго КарМАЭС-1. Жылумен автоматтандыру және өлшеу цехы. Өлшеу аспаптарына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электр слесарі

Біліктілікті арттыру:

2020 – Жетекші университеттермен ынтымақтастық. Ең жаңа Keysight technologies бақылау және өлшеу құралдары мен жүйелері. «Dicosta Technologies LTD» ЖШС, Keysight Technologies. Нұрсұлтан қ. Назарбаев Университеті

2020 – Scopus, Web of Science индекстелген ғылыми журналдарда жарияламас бұрын плагиаттың алдын алу. Қазақстан ОА және ЕО заңдары плагиат туралы не айтады? Plagiat.pl. КарИУ, Теміртау қ. (онлайн)

2021 – MOODLE SDO-да тест құру шебері. «ЛАНЬ кәсіптік және қосымша білім беру орталығы» жеке кәсіптік білім беру мекемесі. Санкт-Петербург, Ресей (онлайн)

2021 – Білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесі. Independent agency for accreditation and rating IAAR. КарИУ, Теміртау қ. (онлайн)

2022 – Білім беру саласындағы компьютерлік технологиялар. «Эпиграф» баспасы, КарИУ, Теміртау қ.

2024 – Инклюзивті оқыту. Daryn.online республикалық білім беру платформасы. «Daryn.Алматыline», Алматы қ. (онлайн)

Марапаттар мен сыйлықтар:

2013 ж. БҒМ КР (ҰТО) алғыс хаты ЖБТ өткізуге қатысқаны үшін

Көрсету саласындағы қызмет: жоқ

Жарияланымдар мен презентациялар:

2020 – Спичак Е.В. Методическое обеспечение производственных практик для образовательных программ 6В07106 «Инженерия систем автоматизации» и 6В07105 «Энергообеспечение промышленных объектов» // РНЖ «Вестник КГИУ», №2 (29) 2020. – Темиртау: КГИУ, 2020. – 178-182 с. ISSN 2309-1177

2020 – Спичак Е.В. Применение программ моделирования при проведении дистанционных занятий по дисциплине «Теория автоматического управления» // Сборник трудов МНМК «Архитектоника образовательного пространства: тренды и вызовы», посвященная Дню Первого президента Республики Казахстан (4-5.12.2020). – Темиртау: КарИУ, 2020. – С.: 129-133. ISBN 978-601-7917-61-6

2020 – Спичак Е.В., Левкин К.А. Определение качества системы автоматического регулирования концентрации раствора хромата // «Молодежь, наука и техника: пути совершенствования и интеграции»: международная научная конференция в онлайн формате (16.04.2020). Труды международной научной конференции – Темиртау, 2020. – С: 5-10 ISBN 978-601-7917-44-9

2021 – Спичак Е.В. Использование программного комплекса MathLab при проведении практических занятий по дисциплине «Средства и технологии моделирования» // «Инновационные технологии и инженерия»: XI международная научная конференция в онлайн формате. Труды международной научной конференции (25-26.11.2021) – Темиртау, 2021 – С: 246-250

2022 – Спичак Е.В. Использование программного комплекса Mathlab при проведении практических занятий по дисциплине «Средства и технологии моделирования» // Республиканский научный журнал «Вестник Карагандинского государственного индустриального университета», №1 (36) 2022. – Темиртау: КарИУ, 2022. – 52-59 с. ISSN 2309-1177

Қосымша ақпарат:

09.11.12 – 17.11.12 БҒМ КР (ҰТО) ОЖЖБ өткізуге қатысқаны үшін өкілі

10.08.13 – 14.08.13 БҒМ КР (ҰТО) ЖБТ өткізуге қатысқаны үшін өкілі

Орналасқан жері:

бас корпус 240 каб.

E-mail: e.spichak@tttu.edu.kz