Ғылыми кеңестің құрамы

Т.А.Ә. Ғылыми дәрежесі, атағы
1. Абдрасилов Б.С. Ғылыми Кеңесінің төрағасы, б.ғ. д., ф-м. ғ. к., академик, ректор ҚарИУ
2. Сапарходжаев Н.П. Ғылыми кеңес төрағасының орынбасары, ҒІжХБ жөніндегі проректор
3. Сивякова Г.А. Ғылыми кеңес төрағасының орынбасары, СД жөніндегі проректор
4. Силаева О.В. Ғылыми кеңес хатшысы, ЭжБ каф. мең.
5. Бегалин М.М. Пайдалану және қауіпсіздік техникасы, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар департаментінің директоры
6. Карипбаева А.Р. ҚарИУ кәсіподақ комитетінің төрағасы
7. Хамитов С.Б. ТЭК директоры
8. Жүнісқалиев Т.Т. Ғылым және инновациялар департаментінің директоры
9. Харченко Е.М. АСД директоры
10. Салпенова М.М. ТЖжЖСД директоры
11. Онланбекова Р.О. Персоналды басқару секторының басшысы
12. Карипов Т.А. ЦТД директоры
13. Умбетов У. Энергетика, көлік және басқару жүйелері факультетінің деканы
14. Ниязов Т.Ж. Экономика және құрылыс факультетінің деканы
15. Жабалова Г.Г. Металлургия және машина жасау факультетінің деканы
16. Носкова С.А. Кітапхана меңгерушісі
17. Ержанов А.С. МжМЖ ка каф. меңгерушісі
18. Базаров Б.А. «Құрылыс» каф. меңгерушісі
19. Ногаев К.А. ТМжК каф. меңгерушісі
20. Кабиева С.К. ХТжЭ каф. меңгерушісі
21. Ахметова Г.Е. МҚӨ к каф. меңгерушісі
22. Кунаев В.А. ЖИТ каф. меңгерушісі
23. Махмутов Б.Б. Жалпы білім беру пәндері кафедрасының меңгерушісі
24 Тілеубек Арайлым Мелдебекқызы Студент гр. ТФП-21к-1, Студенттік Парламенттің Президенті
25 Есболат А.Б. Докторант гр. МЧиЦМ-20д