Обходной лист|Workaround sheet|Кету Парағы

[ru]

Обходной лист для студентов очной формы обучения

Обходной лист для студентов заочной, вечерней дистанционной форм обучения

[/ru] [en]

Bypass list for students of internal form of training

Workaround sheet for part-time and evening distance learning students

[/en] [kk]

 Күндізгі оқу бөлімінің студенттеріне арналған кету парағы

Сырттай, кешкі қашықтықтан оқыту нысанындағы студенттерге арналған кету парағы

[/kk]