Оқу-әдістемелік қызмет

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы бакалавриат мамандықтары үшін мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде келесідей оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу жұмыстарын атқарады:

– пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;

– пәндердің электронды оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;

– курстық, зертханалық, практикалық жұмыстарды және студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқауларды әзірлеу және қайта өңдеу;

– жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және қайта өңдеу;

– силлабустарды әзірлеу және қайта өңдеу;

– ISBN және © индекстеріне ие оқу құралдарын, оқулықтарды және монографияларды жарыққа шығару;

– электронды әдістемелік материалдарды және виртуалды зертханалық жұмыстарды әзірлеу;

– тестілік материалдар мен білімді бақылауға арналған материалдарды әзірлеу және қайта өңдеу;

– дәріс конспектілерін әзірлеу және қайта өңдеу.

Оқу-әдістемелік құжаттамаларды кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы әзірлейді, ол кейін кафедра отырыстарында талқылаудан өтеді, факультет деканымен, академиялық саясат жөніндегі директормен келісіледі және оқу ісі жөніндегі проректормен бекітіледі.