Оқу-әдістемелік қызмет

«Химиялық технология және экология» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамымен бакалавриат және магистратура мамандықтары үшін оқу-әдістемелік құжаттамалар бойынша мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде келесі жұмыстар жүргізілуде:

* пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;

* пәндердің электрондық оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және қайта өңдеу;

* курстық, зертханалық, практикалық жұмыстарды орындау бойынша және студенттердің өзіндік жұмыстары үшін әдістемелік нұсқауларды әзірлеу және қайта өңдеу ; ;

* силлабустар мен жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және қайта өңдеу;

* ISBN және ©индексімен оқулықтар, монографиялар және оқу құралдарын әзірлеу;

* электронды әдістемелік материалдар мен виртуалды зертханалық жұмыстарды әзірлеу;

* білімді бақылау үшін тест материалдары мен материалдарын әзірлеу және қайта өңдеу;

* дәріс конспектілерін әзірлеу және қайта құру.

Оқу-әдістемелік құжаттаманы ПОҚ кафедрасы әзірлейді, кафедра отырыстарында талқылаудан өтеді, факультет деканымен, академиялық саясат жөніндегі директормен келісіледі және оқу жұмысы жөніндегі проректор бекітеді.

2018 жылдан бастап келесі әдістемелік әзірлемелер дайындалды және шығарылды:

Талдаудың физика-химиялық әдістері (қаз. және орыс. тілдер). «Старт» баспасы, 2018ж. Гавва Н. Ф. Мантлер С. Н., Жуманазарова Г. М..

Химия өндірісінің процестері мен аппараты (қаз. және орыс. тілдер). «Бастау» баспасы, 2018ж. Мантлер С. Н., Жуманазарова г. м..

Аналитикалық химия (қаз. және орыс. тілдер). «Бастау» баспасы, 2018ж. Әбілқанова Ф. ж.

Химиялық технология. Мұнай мен газды қайта өңдеу. «Бастау»  баспасы 2018 ж. Меркулов В. В

Химиялық технология. Мұнай мен газды қайта өңдеу.  «Бастау» баспасы 2018 ж. Меркулов В. В., Жаслан Р. К.

Жоғары молекулалық қосылыстар өндіру технологиясы. «Эверо» баспасы Алматы, 2019ж. Меркулов В. В., Керуенбаева Ф. С.

Аналитикалық химия бойынша зертханалық-практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар. ҚМИУ баспасы, 2019 ж. 83 Гавва Н. Ф., Кабиева С. К.

Фармацевтикалық химия (оқу құралы). «Эверо» баспасы, Алматы қ., 2020ж. Кабиева С. К. Абилканова Ф. ж.

Тамақ өнеркәсібінің кейбір қалдықтарынан ақуыз бар ингредиенттерді алу (монография). «Эверо» баспасы, 2018 ж. Алматы, 2020ж. Кабиева С. К., Тлепберген Е.