Оқу-әдістемелік қызмет

«Құрылыс» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамымен  бакалавриат және магистратура мамандықтары бойынша мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде оқу-әдістемелік құжаттары бойынша келесі жұмыстар атқарады:

  • Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу және  өңдеу;
  • Пәндердің электрондық оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және өңдеу;
  • Курстық, зертханалық, тәжірибелік жұмыстарды және студенттердің өз бетінше жұмыс істеуін жүзеге асыру бойынша әдістемелік нұсқаулықтарды әзірлеу және өңдеу;
  • Жұмыс бағдарламаларын  әзірлеу және  өңдеу;
  • Силлабустарды әзірлеу және өңдеу;
  • Кітаптар , монографиялар және оқу құралдарын ISBN индексімен  және © әзірлеу;
  • Электронды оқу-әдістемелік материалдарды және зертханалық жұмыстарды әзірлеу;
  • сынақ материалдарын және білімді бақылау материалдарын әзірлеу және  өңдеу;
  • лекциялық жазбаларды әзірлеу және өңдеу.

Оқу-әдістемелік құжаттарды кафедраның профессор-оқытушылар құрамы әзірлейді, кафедра отырысында талқыланады, факультет деканымен, академиялық саясат директорымен келісіледі және оқу жұмысы жөніндегі проректор бекітеді.