Халықаралық журналдардағы жарияланымдар (WoS & Scopus кірмейтін)