ЖАСЛАН РЫМГУЛЬ КУАТОВНА|ZHASLAN RYMGUL KUATOVNA|ЖАСЛАН РЫМГУЛЬ ҚУАТҚЫЗЫ||

[kk]

Т.А.Ә.:

Жаслан Рымгүл Қуатқызы

Білімі:

2010-2014 жж. 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Мамандығы: «Химия». Жаратылыстану ғылымдарының бакалавры.

2016-2018 жж.

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті. Мамандығы: «Есеп және аудит» (екінші жоғары). Экономика және бизнес бакалавры

2016-2018 жж.

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті. Мамандығы: «Органикалық заттардың химиялық технологиясы». Техника ғылымдарының магистрі.

2018-2021 жж.

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті. Мамандығы: «Металлургия». Докторант.

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық:

Осы ұйымда жұмыс істеу

2015-2017 жж

«Электрондық микроскопия және нанотехнология» ИБЛ жоғары санатты инженері, «КГИУ» ШЖҚ РМК

2015-2021 (тамыз)

Ғылым және инновациялар департаментінің инженері (ҒАО), ҒИО ғылым және инновациялар секторының меңгерушісі, ҒИО зияткерлік меншік құқықтарын қорғау жөніндегі маман, ҚарИУ КЕАҚ Ғылым және инновациялар (ҒИ) департаментінің директоры, Теміртау қ.

2021 (қыркүйек) – қазіргі уақытта

ҚарИУ КЕАҚ «Химиялық технология және экология» кафедрасының оқытушысы, Теміртау қ.

Оқытылатын пәндер тізімі

Аналитикалық химия

Физикалық химия

Гетероциклді қосылыстардың химиясы

Фармацевтикалық өнеркәсіптегі ақпараттық технологиялар

коллоидтық химия

фармацевтикалық химия

Талдаудың физикалық және химиялық әдістері

Химия

Жұмыспен қамту

Толық жұмыс күні

Білім беру ұйымдарындағы бұрынғы жұмыс орындары: жоқ

Академиялық емес:жоқ

Біліктілікті арттыру:

VI Еуразиялық жоғары білім көшбасшыларының халықаралық конференциясына қатысқаны туралы сертификат, Назарбаев Университеті, 2017 жылғы 31 мамыр – 1 маусым, Астана қ.

– 2017 жылдың 20 желтоқсанынан 2018 жылдың 20 ақпанына дейін Оқу орталығындағы ағылшын тілінің негізгі курсына қатысу сертификаты, Теміртау қ.

– 72 сағат көлемінде «ОРХТ» мамандығы бойынша ғылыми тағылымдамадан өткені туралы сертификат, 2018 ж., Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті, Алматы қ.;

– Сертификат ДЗМҰ Ұлттық семинары патенттік ынтымақтастық туралы шарт (РСТ) жүйесін әзірлеу, 2019 ж., Астрахань;

72 сағаттық біліктілікті арттыру курстарын аяқтады:

– «Фармацевтикалық химия» және «Аналитикалық химия», 2022, «Ғалымнұр» орталығы, Түркістан;

– Фармацевтикалық технология негіздері және дәрілік заттардың өнеркәсіптік технологиясы, 2022, Фармацевтикалық білім беру орталығы және GMP Consulting, Прага.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік:жоқ

Марапаттары мен жүлделері:

2017

Білім және ғылым министрі Е.Сағадиевтің Алғыс хаты (ҚР-ның білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі үшін), Астана;

Қызмет көрсету әрекеттері: жоқ

Жарияланымдар мен презентациялар:

2018

Химиялық технология. Мұнай және газды ҩңдеу. Оку құралы / – Алматы: «Бастау», 2018. ISBN 978-601-7275-68-6 С. 256.Меркулов В.В.

2018

Гидрлеу процесінің көмір шайыры өнімдеріне әсері Монография. Волгоград: Волгоград басқару институтының баспасы – RANEPA филиалы, 2018. ISBN 978-5-7786-0705-7. 142 б (Мусина Г.Н., Байкенов М.И.)

2018

Металлургия және цифрландыру Қарағанды ​​мемлекеттік индустриялық университетінің 55 жылдығына арналған «ҰЛТТЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ – ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫН АРТТЫРУНЫҢ БАСТЫ ШАРТЫ» атты Х халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 29-30 қараша, 2018, бет 8-11, 2 том (Жәутіков Б.Ә. Айкеева А.А.)

2019

«Digital MMC» білім-ғылым-бизнес» ақпараттық-талдау порталын әзірлеу. «Индустрия 4.0 жағдайында минералды және техногендік шикізатты ұтымды пайдалану» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ 14-15 м.арта, 2019. Алматы. Б. 490-493 (Әменова А.А., Жүнісқалиев Т.Т., Ержанов Б.Ж.)

2019

Зияткерлік меншік объектілерін қорғау және авторлық құқықтар. «Білім беруді трансформациялау: мазмұны, технологиясы, сапасы» Республикалық ғылыми-әдістемелік конференциясының ШЫҒАРМАЛАР ЖИНАҒЫ, 2019. Теміртау. Б.250-255 (Жәутіков Б.А., Айкеева А.А., Жәутікова С.Б., Романов В.И.)

2019

Ақырғы қайнау температурасы 300С Тянь-Шань көмірінің және ауыр мұнай қалдықтарының кең фракциясының қоспасын каталитикалық гидрлеудің оңтайлы шарттарын анықтау. Scientia Iranica» журналы. 26 том, 3 C шығарылым, 2019, Scopus

Б. 1540-1545 (Мусина, Ғ.Ибатов, М., Байкенов, М.Жақсыбаева, Г.)

2019

Ферроқорытпаларды шектеулі қолданумен көміртекті аралық өнімді тотықсыздандыру тәжірибесі «Қазақстан индустриясы» журналы Алматы. No 3 (107) 2019. Б.52-53 (Жәутіков Ф.Б., Романов В.И., Бабенко А.А.,) КОКСОН

2019

Материалдарды тасымалдауға арналған құрылғы. Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы, Өскемен, № 4 (86), 2019 ж. 97-99 Б. (Жәутіков Б.А., Романов В.И., Жәутіков Ф.Б., Жұмагелдинов А.И., Абзалбек Н.А., Тоғызбаев О.Б.) КОКСОН

2019

Конвертердегі шлак режимін оңтайландыру және болаттағы оксидті металл емес қосындылардың үлесін азайту тәжірибесі. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы, Семей, No2. 2020. (Жәутіков Б.А., Жәутіков Ф.Б., Романов Р.И.) КОКСОН

2020

Легирленген элементтерді енгізу әдісінің болаттардың қасиеттеріне әсерін зерттеу «Ғылым, білім және өндіріс интеграциясы – Ұлт жоспарын жүзеге асырудың негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (Сағын оқулары №11) бөлім 222-224 беттер (Исағұлов А.З. Жәутіков Ф.)

2020

Балқымаларды бөлуге арналған құрылғыны блоктау түйіні. Академик Қ.Сәтбаев атындағы ОЖСБ негізін қалаушы, т.ғ.к.-ның 80 жылдығына арналған «Білім сапасын арттыру, ғылым мен өндірістегі заманауи инновациялар» КММК. ҚР АПА академигі Марденов М.П., ​​Екібастұз қ., 15-16 мамыр 2020 ж. (Жәутіков Б.А., Романов В.И., Жәутіков Ф.Б.)

2020

Полимерлену реакциялары. Макромолекулалық қосылыстардың химиясы бойынша зертханалық практикумға әдістемелік нұсқаулар. Теміртау: Қарағанды ​​мемлекеттік индустриалды университеті, 2020. – 35 бет (В.В.Меркулов, А.И. Алмазов, Р.Қ.)

2021

Негізгі оттегі пешінен көміртегі жартылай фабрикаттарын ағызу әдістерін жетілдіру. Металлургия 61-том, 1-шығарылым, 2022 ж. қаңтар Scopus пайыздық көрсеткіші 46. 203 – 205 беттер (Жәутіков Б.А., Романов В.И., Айкеева А.А., Ержанов А.С.) Scopus

2021

Химия технологияларының теориялық негіздері / Дәрістер курсы/ – Алматы: ХҚКО, 2021. – 344 б. ISBN 978-601-352-200-5. 344 б. (Меркулов В.В., Алмазов А.И.)

Жаңа ғылыми әзірлемелер:

2015-2017 жж

0115РК01373 «Кальций және барий бар қорытпаларды алу және пайдалану технологиясын физика-химиялық зерттеу және әзірлеу» мемлекеттік бюджеттік ғылыми-зерттеу жұмысының орындаушысы болды.

2019

«Металлургиялық шлактардан жасанды минералды суларды алу технологиясын зерттеу және әзірлеу және олардың патологиядағы организмнің функционалдық сипаттамаларына әсері» ғылыми жұмысы. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 7401 куәлік

2020

KZ №5429 «Қиын деформацияланатын металдардан құбырларды престеу әдісі»

2020

Украина патенті UA№144171 «Қиын деформацияланатын металдардан құбырларды престеу әдісі»

2020

KZ №34479 «Металлургиялық қуат». Бұқа. 30.07.2020 № 30

2020

KZ No 34480 Балқыманы бөлуге арналған блоктау құрылғысы. Бұқа. 30.07.2020 № 30

2020

KZ №34481 «Металды конвертерден босату әдісі»

Бұқа. 30.07.2020 № 30

2020

KZ№34589 «Балқымаларды бөлуге арналған құрылғы»

Бұқа. № 37, 18.09.2020 ж

2021

KZ №34959 «Литий блок-ионды батарея жинағы»

Бұқа. № 12 19.03.2021 ж

2021

KZ №35141 «Сусымалы материалдарды жеткізуге арналған портативті контейнер» Бұқа. № 24 18.06.2021 ж

2021

KZ № 35140 «Болат балқыту қондырғысының кран тесігі»

Бұқа. № 24 18.06.2021 ж

2021

KZ № 6354 «Түрлендіргіш». Бұқа. 27.08.2021 № 34

2021

Еуразиялық патент № 038902 «Конвертерден металл алу әдісі»

2021

Еуразиялық патент No 038619 «Балқымдарды бөлуге арналған құрылғы»

Қосымша ақпарат:

Патенттік сенім білдірілген өкіл саласындағы жұмыс тәжірибесі

[/kk]

[ru]

Ф.И.О.: 

Жаслан Рымгүл Қуатқызы

Образование:

2010-2014 гг. 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.  Специальность: «Химия». Бакалавр естественных наук.

2016-2018 гг.

Карагандинский государственный индустриальный университет. Специальность: «Учет и аудит» (второе высшее). Бакалавр экономики и бизнеса

2016-2018 гг.

Карагандинский государственный индустриальный университет. Специальность: «Химическая технология органических веществ». Магистр технических наук.

2018-2021 гг.

Карагандинский государственный индустриальный университет. Специальность: «Металлургия». Докторант.

Опыт работы:

Академический:

Работа в данной организации

2015-2017

Инженер высшей категории ЛИП «Электронная микроскопия и нанотехнология», РГП на ПХВ «КГИУ»

2015- 2021 (август)

Инженер Департамента науки и инноваций (ДНиИ), Руководитель сектора науки и инновации ДНиИ, Специалист по защите прав интеллектуальной собственности ДНиИ, Директор Департамента науки и инноваций (ДНиИ) НАО «КарИУ», г. Темиртау.

2021 (сентябрь) – по настоящее время

Преподаватель кафедры «Химическая технология и экология» НАО «КарИУ», г. Темиртау.

Перечень преподаваемых дисциплин

Аналитическая химия

Физическая химия

Химия гетероциклических соединений

Информационные технологии в фармацевтической промышленности

Коллоидная химия

Фармацевтическая химия

Физико-химические методы анализа

Химия

Занятость

Полный рабочий день

Предыдущие места работы в организациях образования: отсутствуют

Неакадемический: отсутствует

Повышение квалификации:

– Certify that attended the International conference VI Eurasian higher education leaders forum, Nazarbayev University, 31 may – 1 june 2017, Astana

– Сертификат о прослушивании базового курса английского языка с 20 декабря 2017 г. по 20 февраля 2018 г. в Учебном центре, Темиртау

– Сертификат о прохождении научной стажировки по специальности «ХТОВ» в объеме 72 часов, 2018, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева, Алматы;

Сертификат WIPO National seminar on the patent cooperation treaty (PCT) system developments, 2019, Astrakhan;

Пройдены курсы повышения квалификации в объеме 72 часов:

– «Фармацевтическая химия» и «Аналитическая химия», 2022, Центр «Ғалымнұр», Туркистан;

– «Основы фармацевтической технологии» и «Промышленная технология лекарств», 2022, Центр фармацевтического образования и GMP консалтинга, Прага.

Членство в профессиональных организациях: отсутствует

Награды и премии:

2017г.

Благодарственное письмо от Министра образования и науки Е. Сагадиева (ҚР-ның білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін), г. Астана;

Деятельность в сфере услуг: отсутствует

Публикации и презентации:

2018г.

Химиялық технология. Мұнай және газды өңдеу. Оқу құралы / – Алматы: «Бастау», 2018. ISBN 978-601-7275-68-6 С. 256. Меркулов В.В.

2018г.

Влияние процесса гидрогенизации на продукты, полученные из каменноугольной смолы Монография. Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2018. ISBN 978-5-7786-0705-7. С. 142 (Мусина Г.Н., Байкенов М.И.)

2018 г.

Металлургиядағы цифровизация қазіргі қазақстанның дамуының тенденциясы Труды Х Международной научно–практической конференции «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИИ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА», посвященной 55-летнему юбилею Карагандинского государственного индустриального университета, 29-30 ноября, 2018 года, Стр. 8-11, 2 том 3 с. (Жаутиков Б.А. Айкеева А.А.)

2019 г.

Разработка информационно-аналитического портала «Цифровая ГМК» образование-наука-бизнес» СБОРНИК ТРУДОВ Международной научно-практической конференции «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0» 14-15 марта, 2019. Алматы. С. 490-493 (Аменова А.А., Жүнісқалиев Т.Т., Ержанов Б.Ж.)

2019

Защита и авторские права по интеллектуальной собственности. СБОРНИК ТРУДОВ Республиканской научно-методической конференции «Трансформация образования: содержание, технологии, качество», 2019. Темиртау. С.250-255 (Жаутиков Б.А., Айкеева А.А., Жаутикова С.Б., Романов В.И.)

2019

Determining the optimal conditions for the catalytic hydrogenation of a mixture of Tian Shan coal and a wide fraction of heavy oil residues with an end-boiling point of 300C Journal «Scientia Iranica». Volume 26, Issue 3 C, 2019, Scopus

P. 1540-1545 (Musina, G. Ibatov, M., Baikenov, M. Zhaksybayeva, G.)

2019

Опыт раскисления углеродистого полупродукта с ограниченным использованием ферросплавов Журнал «Промышленность Казахстана», г. Алматы. №3 (107) 2019. С.52-53 (Жаутиков Ф.Б., Романов В.И., Бабенко А.А.,) КОКСОН

2019

Устройство для транспортировки материалов. Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбаев, г. Усть-Каменогорск, №4(86), 2019. С. 97-99. (Жаутиков Б.А., Романов В.И., Жаутиков Ф.Б., Жумагельдинов А.И., Абзалбек Н.А., Тогызбаев О.Б.) КОКСОН

2019

Опыт оптимизации шлакового режима в конвертере и снижение доли оксидных неметаллических включений в стали. Вестник Семипалатинского государственного университета имени Шакарима, г. Семей, №2. 2020. (Жаутиков Б.А., Жаутиков Ф.Б., Романов Р.И.) КОКСОН

2020

Исследование влияние способа введения легирующих элементов на свойства сталей Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №11) Часть С.222-224 (Исагулов А.З. Жаутиков Ф.)

2020

Узел блокировки устройства для разделения расплавов. МНПК «Повышение качества образования, современные инновации в науке и производстве», посвященная 80- летию основателя ЕИТИ имени академика К.Сатпаева д.ф-м.н. академика АПН Казахстана Марденова М.П., г. Екибастуз, 15-16 мая 2020 года. (Жаутиков Б.А.,Романов В.И.,Жаутиков Ф.Б.)

2020

Реакции полимеризации. Методические указания к лабораторному практикуму по химии высокомолекулярных соединений. Темиртау: Карагандинский государственный индустриальный университет, 2020. – 35 стр.(В.В. Меркулов, А.И. Алмазов, Р.К.)

2021

Improvement of methods for semi-finished carbon product tapping from the basic oxygen furnace (Bof) MetalurgijaТом 61, Выпуск 1, January 2022 Scopus процентиль – 46.

Страницы 203 – 205 (Zhautikov B.A.,Romanov V.I.,Aikeyeva A.A.,Yerzhanov A.S.) Scopus

2021

Химиялық технологиялардың теориялық негіздері/ Дәрістер курсы / – Алматы: ССК, 2021. – 344 б. ISBN 978-601-352-200-5

344 б. (Меркулов В.В., Алмазов А.И.)

Новые научные разработки:

2015-2017 г

Являлась исполнителем госбюджетной научно-исследовательской работы «Физико-химические исследования и разработка технологии получения и применения кальций и барий содержащих сплавов», 0115РК01373.

2019

Научное произведение «Исследование и разработка технологии получения искусственных минеральных вод из металлургических шлаков и их влияние на функциональные особенности организма при патологии» Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №7401 от 31.12.2019

2020

KZ№5429 «Способ прессования труб из труднодеформируемых металлов»

2020

Украинский патент UA№144171 «Способ прессования труб из труднодеформируемых металлов»

2020

KZ№34479 «Металлургическая емкость». Бюл. №30 от 30.07.2020

2020

KZ№34480 «Узел блокировки устройства для разделения расплавов». Бюл. №30 от 30.07.2020

2020

KZ№34481 «Способ выпуска металла из конвертера»

Бюл. №30 от 30.07.2020

2020

KZ№34589 «Устройство для разделения расплавов»

Бюл. №37 от 18.09.2020

2021

KZ№ 34959 «Блок литий-ионных аккумуляторов»

Бюл. №12 от 19.03.2021

2021

KZ№ 35141 «Переносной контейнер для подачи сыпучих материалов» Бюл. №24 от 18.06.2021

2021

KZ№ 35140 «Леточный узел сталеплавильного агрегата»

Бюл. №24 от 18.06.2021

2021

KZ№ 6354 «Конвертер». Бюл. №34 от 27.08.2021

2021

Евразийский патент №038902 «Способ выпуска металла из конвертера»

2021

Евразийский патент №038619 «Устройство для разделения расплавов»

Дополнительная информация:

Опыт работы в сфере деятельности патентного поверенного


[/ru]

[en]

Full name

Zhaslan Rymgul

Education:

2010-2014

Karaganda State University named after E.A. Buketova. Specialty: «Chemistry». Bachelor of Science.

2016-2018

Karaganda State Industrial University. Specialty: «Accounting and audit» (second higher education). Bachelor of Economics and Business

2016-2018

Karaganda State Industrial University. Specialty: «Chemical technology of organic substances». Master of Engineering.

2018-2021

Karaganda State Industrial University. Specialty: «Metallurgy». PhD student.

Еxperience:

Academic:

Work in this organization

2015-2017

Engineer of the highest category LIP «Electronic microscopy and nanotechnology», RSE on REM «KGIU»

2015- 2021 (August)

Engineer of the Department of Science and Innovation (S&I), Head of the Sector of Science and Innovation of S&I, Specialist in the protection of intellectual property rights of S&I, Director of the Department of Science and Innovation (S&I) of NJSC KarIU, Temirtau.

2021 (September) – present

Lecturer at the Department of Chemical Technology and Ecology, NJSC KarIU, Temirtau.

List of taught disciplines

Analytical chemistry

Physical chemistry

Chemistry of heterocyclic compounds

Information technology in the pharmaceutical industry

colloid chemistry

pharmaceutical chemistry

Physical and chemical methods of analysis

Chemistry

Employment

Full time work day

Previous places of work in educational organizations: none

Non-academic:missing

Advanced training:

– Certify that attended the International conference VI Eurasian higher education leaders forum, Nazarbayev University, 31 may – 1 june 2017, Astana

– Certificate of attendance of the basic English course from December 20, 2017 to February 20, 2018 at the Training Center, Temirtau

– Certificate of completion of a scientific internship in the specialty «KhTOV» in the amount of 72 hours, 2018, Kazakh National Research Technical University named after K. I. Satpayev, Almaty;

– Certificate WIPO National seminar on the patent cooperation treaty (PCT) system developments, 2019, Astrakhan;

Completed 72 hours of professional development courses:

– «Pharmaceutical Chemistry» and «Analytical Chemistry», 2022, Center «Galymnur», Turkistan;

– Fundamentals of Pharmaceutical Technology and Industrial Drug Technology, 2022, Center for Pharmaceutical Education and GMP Consulting, Prague.

Membership in professional organizations:missing

Awards and prizes:

2017

A letter of thanks from the Minister of Education and Science E. Sagadiev, Astana;

Service activities: missing

Publications and presentations:

2018

Chemical technology. Munai zhane gazdy ҩңdeu. Oku kuraly / – Almaty: «Bastau», 2018. ISBN 978-601-7275-68-6 S. 256.Merkulov V.V.

2018

Effect of the hydrogenation process on coal tar products Monograph. Volgograd: Publishing House of the Volgograd Institute of Management – a branch of the RANEPA, 2018. ISBN 978-5-7786-0705-7. P. 142 (Musina G.N., Baikenov M.I.)

2018

Metallurgy and digitization Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference «COMPETITIVENESS OF THE NATION – THE MAIN CONDITION FOR INCREASING THE WELFARE OF THE PEOPLE», dedicated to the 55th anniversary of the Karaganda State Industrial University, November 29-30rya, 2018, Page 8-11, 2 volume 3 p. (Zhautikov B.A. Aikeeva A.A.)

2019

Development of the information and analytical portal «Digital MMC» education-science-business» COLLECTION OF PROCEEDINGS of the International scientific and practical conference «Rational use of mineral and technogenic raw materials in the conditions of Industry 4.0» 14-15 marta, 2019. Almaty. P. 490-493 (Amenova A.A., Zhuniskaliev T.T., Erzhanov B.Zh.)

2019

Protection and copyrights on intellectual property. COLLECTION OF WORKS of the Republican scientific and methodological conference «Transformation of education: content, technology, quality», 2019. Temirtau. P.250-255 (Zhautikov B.A., Aikeeva A.A., Zhautikova S.B., Romanov V.I.)

2019

Determining the optimal conditions for the catalytic hydrogenation of a mixture of Tian Shan coal and a wide fraction of heavy oil residues with an end-boiling point of 300C Journal «Scientia Iranica. Volume 26, Issue 3 C, 2019, Scopus

P. 1540-1545 (Musina, G. Ibatov, M., Baikenov, M. Zhaksybayeva, G.)

2019

Experience in the deoxidation of a carbonaceous intermediate with limited use of ferroalloys Journal «Industry of Kazakhstan»Almaty. No. 3 (107) 2019. P.52-53 (Zhautikov F.B., Romanov V.I., Babenko A.A.,) COXON

2019

Device for transporting materials. Bulletin of the East Kazakhstan State Technical University named after D. Serikbaev, Ust-Kamenogorsk, No. 4 (86), 2019. P. 97-99. (Zhautikov B.A., Romanov V.I., Zhautikov F.B., Zhumageldinov A.I., Abzalbek N.A., Togyzbaev O.B.) COXON

2019

Experience in optimizing the slag regime in the converter and reducing the proportion of oxide non-metallic inclusions in steel. Bulletin of the Semipalatinsk State University named after Shakarim, Semey, No. 2. 2020. (Zhautikov B.A., Zhautikov F.B., Romanov R.I.) COXON

2020

Study of the influence of the method of introducing alloying elements on the properties of steels International scientific-practical conference «Integration of science, education and production – the basis for the implementation of the Plan of the Nation» (Sagin’s Readings #11) Part pp.222-224 (Isagulov A.Z. Zhautikov F.)

2020

Knot of blocking of the device for division of melts. MSPK «Improving the quality of education, modern innovations in science and production», dedicated to the 80th anniversary of the founder of the EITI named after academician K. Satpaev, Ph.D. Academician of the APS of Kazakhstan Mardenov M.P., Ekibastuz, May 15-16, 2020. (Zhautikov B.A., Romanov V.I., Zhautikov F.B.)

2020

polymerization reactions. Guidelines for a laboratory workshop on the chemistry of macromolecular compounds. Temirtau: Karaganda State Industrial University, 2020. – 35 pages (V.V. Merkulov, A.I. Almazov, R.K.)

2021

Improvement of methods for semi-finished carbon product tapping from the basic oxygen furnace (Bof) Metalurgija Volume 61, Issue 1, January 2022 Scopus percentile is 46.

Pages 203 – 205 (Zhautikov BA, Romanov VI, Aikeyeva AA, Yerzhanov AS) Scopus

2021

Chemistry technologylardyn theoryly negizderi / Darister courses / – Almaty: CSC, 2021. – 344 b. ISBN 978-601-352-200-5

344 b. Merkulov V.V., Almazov A.I.,Zhaslan R.Q.

New scientific developments:

2015-2017

She was the executor of the state budget research work «Physical and chemical research and development of technology for the production and use of calcium and barium-containing alloys», 0115RK01373.

2019

Scientific work «Research and development of technology for obtaining artificial mineral waters from metallurgical slags and their influence on the functional characteristics of the body in pathology» Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 7401 dated December 31, 2019

2020

KZ №5429 «Method of pressing pipes from hard-to-deform metals»

2020

Ukrainian patent UA №144171 «Method of pressing pipes from hard-to-deform metals»

2020

KZ №34479 «Metallurgical capacity». Bull. No. 30 dated 07/30/2020

2020

KZ №34480 Blocking device for melt separation. Bull. No. 30 dated 07/30/2020

2020

KZ №34481 «Method of release of metal from the converter»

Bull. №30 dated 07/30/2020

2020

KZ№34589 «Device for separation of melts»

Bull. №37 dated 18.09.2020

2021

KZ# 34959 «Li-ion battery pack»

Bull. №12 dated 03/19/2021

2021

KZ №35141 «Portable container for the supply of bulk materials» Bull. №24 dated 06/18/2021

2021

KZ № 35140 «Steel-smelting unit tap hole»

Bull. № 24 dated 06/18/2021

2021

KZ №6354 «Converter». Bull. No. 34 dated 08/27/2021

2021

Eurasian patent № 038902 «Method of producing metal from a converter»

2021

Eurasian patent № 038619 «Device for the separation of melts»

Additional Information:

Experience in the field of patent attorney

[/en]