Менеджмент бағыты бойынша іскерлік әкімшілендіру магистрі (executive MBA)

Менеджмент бағыты бойынша іскерлік әкімшілендіру магистрі (executive MBA)
Тыңдаушылар санаты: жоғары білімі бар, бизнес және менеджмент саласындағы білімдері мен дағдыларын тереңдеткісі келетін адамдар.

Мақсатты аудиторияның ерекшеліктерін ескере отырып, топ-менеджерлерді даярлауға бағытталған МВА бағдарламасы.

Бағдарламаның ұзақтығы 1 жыл
Оқу сағаттарының саны

кемінде 1800 (кемінде 60 кредит)

Білімдік бағдарламаның мақсаты персоналды басқару, маркетинг, қаржы, операциялық қызмет және стратегиялық жоспарлауды қоса алғанда, бизнесті жүргізудің әртүрлі аспектілерін тиімді басқаруға қабілетті мамандарды даярлау.
Бағдарламаның міндетті пәндері

· Стратегиялық менеджмент

· Бизнес-зерттеу

Таңдау бойынша курстардың тізімі Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру бойынша пәндер блогы

· Стратегиялық менеджмент

· Бизнес-зерттеу

· Басқарушылықты талдау

· Маркетинг және тұтынушылардың адалдығын басқару

· Кәсіпкерлік және бизнес экономикасы

· Цифрлық экономикадағы бизнесті басқару

· Инновациялық жобаларды Бизнес-жоспарлау

· Кәсіпкерлік

· Әлемдік экономика және интеграция

· Қаржы (жоғары деңгей)

Жеке тұлғаны дамыту және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру пәндерінің блогы

· Көшбасшылық

· Басқару психологиясы

· Персоналды басқарудың әлеуметтік-психологиялық

мәселелері

   • Қазіргі әлемдегі мәдениетаралық өзара іс-қимыл

   •Тәуекелдерді басқару

     • Шығармашылық менеджмент

Біліктіліктер мен лауазымдар тізбесі Іскерлік әкімшілендіру магистрі (Менеджмент бағыты) білім беру бағдарламасының түлектері басқару мен менеджментке байланысты әртүрлі салалар мен лауазымдарда жұмыс істей алады. МВА түлектерінің ұйымдастыру, жоспарлау, талдау және шешім қабылдау саласында кең білімі мен дағдылары бар, бұл оларға компаниялардың бизнес стратегияларын әзірлеуге және жүзеге асыруға, сондай-ақ адамдар мен жобаларды тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Олар менеджерлер, Директорлар, кеңесшілер, талдаушылар, жоба менеджерлері және т.б. сияқты лауазымдарды атқара алады.
Кәсіби қызмет саласы Іскерлік әкімшілендіру магистрлері (МВА) салалық және өңірлік нарықтардың, әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеуін зерттеу, кәсіпорын менеджменті жүйесін жетілдіру, кәсіпорындардың экономикалық стратегиясы мен саясатын қалыптастыру сияқты салаларда талдамалық, ұйымдастырушылық-басқарушылық (әкімшілік) қызметті жүзеге асыра алады.
Кәсіби қызмет объектілері - ұйымдар мен кәсіпорындардың қызмет түріне, меншік нысанына, қатысушылар санаттарына (ҚР резиденттері мен резидентрезстері), ұйымдық-құқықтық нысандарына, республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдарға қарамастан экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және талдамалық процестері
Кәсіби қызмет пәндері саланың немесе жеке кәсіпорынның нақты жағдайларында шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық процестерін дамытудың жалпы, жеке және нақты экономикалық заңдылықтарының іс-әрекеттері мен көріну нысандарын, сондай-ақ оңтайлы шығындармен жақсы нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін резервтерді анықтау шарттары мен факторларын зерттеу
ЕМВА білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен адамдарға Менеджмент бағыты бойынша "Іскерлік әкімшілендіру магистрі" дәрежесі беріледі және қосымшасы бар жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом (транскрипт) беріледі.

Қабылдау ережелері

білім беру бағдарламасына

Іскерлік әкімшілендіру магистрі

(Executive МВА)

Қарағанды индустриалды университеті ЕМВА бағдарламасы бойынша жоғары және орта басқару буынының менеджерлерін даярлауды жүзеге асырады

Executive MBA бағдарламасы-менеджерлер, менеджерлер, басқарушылық тәжірибесі бар кәсіпкерлер үшін арнайы бағдарлама.

Оқу мерзімі-1 жыл

Оқыту түрі: күндізгі-кешкі

EMVA бағдарламасының мақсаты-персоналды басқару, маркетинг, қаржы, операциялық қызмет және стратегиялық жоспарлауды қоса алғанда, бизнесті жүргізудің әртүрлі аспектілерін тиімді басқаруға қабілетті мамандарды даярлау.

EMBA бағдарламасына түсетін адамдарға қойылатын талаптар

* ЕМВА бағдарламасына Қазақстан Республикасының азаматтары және жоғары/жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгерген шетел азаматтары қабылданады;

* кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі. ЕМВА бағдарламасына түсу үшін жұмыс тәжірибесі орта және/немесе жоғары буын басқару лауазымында болуы керек немесе Басқару жұмысында тәжірибесі бар кәсіпкер болуы керек;

* жоғары білім туралы диплом;

  • шетелдік білім беру ұйымдарында білім туралы құжаттарды алған адамдар алған білім деңгейіне және дайындық бейініне сәйкес білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау рәсімінен өтуі қажет.

Қажетті құжаттар тізімі:

1) белгіленген үлгідегі ректордың атына өтініш;

2) қосымшалары бар жоғары білім туралы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

3) жұмыс орнынан еңбек өтілін растау туралы анықтама;

4) 3х4 өлшемді алты фотосурет;

5) флюорографиясы бар № 075/Е нысанындағы медициналық анықтама;

6) жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмесі (3 дана);

7) түйіндеме/қысқаша өмірбаян;

8) мотивациялық хат (эссе), (қосымша);

9) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болса).

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстыру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстыру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

Қабылдау емтихандары

ЕМВА-ға түсетін адамдар кәсіби және басқарушылық тәжірибесі мен магистратура деңгейінде оқу қабілеттерін растау тұрғысынан емтихан комиссиясы өткізетін жеке әңгімелесуден (жеке сұхбаттан) өтеді.

Диплом

ЕМВА білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен адамдарға Менеджмент бағыты бойынша "іскерлік әкімшілендіру магистрі" дәрежесі беріледі және қосымшасы бар жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом (транскрипт) беріледі.

ЕМВА бағдарламасына келіп түскен өтініштерді қабылдау жыл бойы жүргізіледі.

Құжаттарды қабылдау және бағдарламаның мазмұны бойынша өтініш:

Қазақстан, Қарағанды облысы

Теміртау қаласы

Республика даңғылы, 30

101400

 

Жұмыс тел.: 

8 7213 91 42 34

8 7213 91-65-61

Ұялы тел.: 

8-701-430-64-14

8-700-569-06-47

 

WhatsApp: 8-701-430-64-14

                    

www.tttu.edu.kz

info@tttu.edu.kz

front-office@tttu.edu.kz

 

Қосымша 

Мотивациялық хат жазуға қойылатын талаптар

Қарағанды индустриалды университетінің ЕМВА бағдарламасынан не күтемін "тақырыбында эссе дайындау қажет

  1. Эссе көлемі 1.0 интервал, Times New Roman қарпі, қарапайым, 12 пт арқылы кемінде 2-3 бет теру мәтіні болуы керек. Шеттері: сол жақ 30 мм, оң жақ 10 мм, жоғарғы және төменгі 20 мм. шегініс (абзац) - 1,25 см.
  2. Эссе келесі сұрақтарды қамтуы керек:

* Сіздің менеджмент туралы түсінігіңіз: Қазақстан үшін жалпы және ерекше

* Сіздің мамандығыңыз: кеше, бүгін, ертең

* Сіздің соңғы 2-5 жылдағы кәсіби жетістіктеріңіз

* Сіздің күшті және әлсіз жақтарыңыз

  • Алдағы 5 жылға арналған мансаптық жоспарларыңыз

* * Сіздің ойыңызша, бұл жоспарларды жүзеге асыру үшін МВА бағдарламасының рөлі қандай.

Эссе қабылдау комиссиясына құжаттар пакетімен бірге ұсынылуы керек.