Даму жоспарлары

2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН УНИВЕРСИТЕТТІҢ КЕШЕНДІ ДАМУ ЖОСПАРЫ


2019-2020  ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН УНИВЕРСИТЕТТІҢ КЕШЕНДІ ДАМУ ЖОСПАРЫ


2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН УНИВЕРСИТЕТТІҢ КЕШЕНДІ ДАМУ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП


2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН УНИВЕРСИТЕТТІҢ КЕШЕНДІ ДАМУ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП


2018 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІҢ АУДИТІ


2019 ЖЫЛҒА ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК АУДИТІ


2020 ЖЫЛҒА ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК АУДИТІ