ОӘК оқу-әдістемелік кеңесі Металлургия бағыты бойынша

ОӘБ қызметі туралы ереже

 

ОӘБ құрамы

 

ОӘБ жұмыс жоспары

 

Отырыс хаттамалары

 

РОӘК ОӘБ грифін беру туралы ереже

 

ОӘБ грифін беруге арналған оқу әдебиеттерінің тізімі

 

Қосымша ақпарат